Samenvatting Obstetrics and Gynecology

-
ISBN-13 9781451144314
476 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Obstetrics and Gynecology". De auteur(s) van het boek is/zijn C Beckmann, F Ling, R Casanova. Het ISBN van dit boek is 9781451144314. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Obstetrics and Gynecology

 • 2 The Obstetrician: Gynaecologist's role in screening and preventive care

 • Bij wie moet een HIV-test worden gedaan? Welke techniek wordt hierbij gebruikt?
  Bij iedere reproductieve vrouw moet dit minstens één keer gedaan zijn. Herhalen is niet nodig als daar geen aanwijzingen voor zijn.
  De ELISA-test wordt hiervoor gebruikt.
 • Welke SOA komt het meest voor?
  Chlamydia trachomatis.
 • 3 Ethics, Liability, and patient safety in obstetrics and gynecology

 • Wat houdt principle-based ethics in?
  Dit is het meest gebruikte systeem dat gebruikt wordt om met respect voor de patiënt te handelen. Dit bestaat uit:
  - Beneficence
  - Autonomy
  - Nonmalefficience
  - Justice
 • 3.1 Ethics

 • Uit welke zes stappen bestaat het decision-making proces?
  1. Identificeer de decision makers: Wie maakt de beslissing? Hierbij moet worden gekeken naar de capaciteit van de patiënt om de informatie te begrijpen en naar de competentie m.b.t. het maken van beslissingen. Wanneer de patiënt niet voldoende capaciteit heeft de informatie te begrijpen, zal er een surrogaat decision maker zijn.
  2. Gegevens verzamelen: vaak door consultvoering
  3. Identificeer en evalueer alle mogelijke behandelopties.
  4. Evalueer deze opties systematisch
  5. Identificeer ethische conflicten en kies de beste optie
  6. Reevalueer de beslissing nadat deze is uitgevoerd, aan de hand van de klinische resultaten.
 • 4 Embryology and anatomy

 • Expressie van welk gen zorgt dat de embryo zich ontwikkeld tot jongen of meisje?
  Het SRY (sex-determining region on Y) gen zorgt dat de embryo een jongen wordt.
  Het WNT4-gen zorgt dat de ovaria gaan ontwikkelen en de embryo een meisje wordt.
 • In welke week wordt bepaald wat het geslacht van de embryo gaat worden? En vanaf wanneer worden de externe geslachtsdelen gevormd?
  Na 7 weken is bepaald of de embryo een jongen of meisje wordt en na 12 weken worden de externe geslachtsdelen ontwikkeld. Androgenen zijn essentieel bij deze ontwikkeling.
 • 4.1 Embryology

 • Uit welke structuur ontwikkelen zich de gonaden?
  Deze ontwikkelen zich uit de gonadale of genitale vouwen die worden gevormd uit de urigenitale vouwen.
 • Uit welke cellen ontstaan de oogonia? Wanneer worden deze gevormd?
  Deze oogonia ontstaan uit primaire kiemcellen en worden gevormd voor de geboorte. Hierna vindt er geen nieuwe vorming meer plaats.
  In de vrouw zijn dus alle toekomstige follikels al aanwezig.
 • Degraderen de primaire sex 'cords' in mannen en/of in vrouwen?
  Enkel in vrouwen degenereren deze primaire sex cords; in mannen ontwikkelen deze zich tot de seminifereuze cords ofwel de testis cords.
 • Welke twee genitale kanalen zijn aanwezig in een embryo? Welke ontwikkeld zich in de man en welke in de vrouw?
  In een ongedifferentieerde embryo zijn de mesonefrische (Wolffian) kanalen en de paramesonefrische (Müllerian) kanalen aanwezig.
  In het mannelijke embryo ontwikkeld zich het mesonefrische kanaal tot de epididymis, de ductus deferens en het ejaculatiekanaal.
  In de vrouwelijke embryo ontwikkeld zich het paramesonefrische kanaal tot de eileiders, uterus en het bovenste deel van de vagina.
  De niet ontwikkelde kanalen gaan ten gronde.
 • Na hoeveel weken is op een echo het geslacht van een embryo vast te stellen?
  Na 15 weken is dit zichtbaar op een echo.
 • Hoe ontwikkeld zich de vagina uit de paramesonefrische kanalen?
  De paramesonefrische kanalen fuseren en vormen zo het begin van de vagina. Hier wordt het lumen van de uterus gevormd. Wanneer deze structuren verder groeien, ontstaat de vaginale rand en de vagina.
 • 4.2 Anatomy

 • Welke twee bekkenbotten zijn te onderscheiden en wat is hun functie?
  Het bekken is op te delen in de 'greater pelvis' ofwel de false pelvis en de 'lesser pelvis' ofwel de echte pelvis. Deze worden gescheiden door de linea terminalis.
  De greater pelvis zorgt voor distributie van het gewicht van de abdominale organen en zorgt voor ondersteuning van de zwangere uterus.
  Posterior is de greater pelvis gebonden aan de lumbale wervels, bilateraal aan de iliac fossa en anterior aan de abdominale wand.
  De lesser pelvis bevat de viscera, inclusief de vagina, uterus, eileiders, ovaria, rectum en anus.

  De grootte van het bekken is belangrijk bij het krijgen van een kind.
 • Wat kan worden gemeten met een pelvimetrie? En hoe wordt deze uitgevoerd?
  Een pelvimetrie kan de diameter van de in- en uitgang van de pelvis bepalen. Het opmeten kan het best gebeuren met behulp van een CT-scan.
 • Welke typen bekken zijn te onderscheiden volgens Caldwell-Moloy? Welke komt het meest voor?
  - Gynecoid: Meest voorkomend (40-50% van vrouwen)
  - Platypelloid: 2-5%
  - Android: 20%
  - Anthropoid: 25%
 • Bekijk wat er allemaal fout kan gaan bij de ontwikkeling van het vrouwelijke genitale systeem.
  Waarbij uterus didelphys met dubbele vagina, uterus bicornis en uterus bicornus unicollis met een rudimentaire hoorn ontstaan door een incomplete of abnormale fusie van de mullerian kanalen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom hebben postmenopauzale vrouwen meer kans op een urineweginfectie?
Zij hebben minder oestrogenen waardoor er een verminderde urethrale weerstand is en zij dus vatbaarder zijn voor urineweginfecties.
Wat is de meest voorkomende verwekker van een eerste urineweginfectie?
In 90% van de gevallen is de eerste verwekker de E. Coli bacterie.
Hoe kan incontinentie worden behandeld?
Niet chirurgische behandeling bestaat uit het verminderen van gewicht, cafeïne gebruik, minder intensieve lichaamsbeweging en verminderde vochtinname. Vooral voor stressincontinentie kan training van de bekkenbodem (Kegel exercise) werken. Wanneer ze juist uitgevoerd zijn, kunnen deze Kegel exercises een succesratio hebben van 85%.
Medicatie kan de overactiviteit van de detrusor muscle verminderen kan helpt dus voornamelijk bij urge incontinentie.

Chirurgische interventie:
Het doel bij operatieve behandeling van stressincontinentie is het stabiliseren an de antorior vaginawand en zo dus versteviging van de blaashals en proximale urethra. Dit wordt gedaan door middel van een retropubic colposuspension.
De Burch procedure wordt laparoscopisch uitgevoerd. Hierbij worden 2-3 niet absorbeerbare hechtingen aangebracht aan beide zijden van de urethra en blaashals.
In aanvulling op deze bovenstaande technieken is er ook de mogelijkheid tot het inzetten van 'bulking agents'. Hierbij worden materialen ingespoten rond de blaashals, waardoor deze steviger wordt. Veelal wordt deze techniek gebruikt in tweede lijn en wanneer andere therapie heeft gefaald (bv. operatie).
Hoe ontstaat overflow incontinentie en hoe presenteren patiënten zich?
Er is sprake van een niet goed legende blaas doordat de detrusor muscle niet goed kan samentrekken. De oorzaak van de niet goed samentrekkende detrusor muscle kan neurogeen zijn of kan veroorzaakt worden door een obstructie van de urethra. Wanneer de hersenen niet meer het seintje krijgen van de detrusor muscle bij uitrekken, zal het brein niet 'weten' dat de blaas vol zit en kan zo niet bepalen of het gewenst is om op dat moment te urineren. Hierdoor lekt er urine uit de blaas op het moment dat de druk verhoogd. 
Kenmerkend is het constant verliezen van kleine beetjes urine.
Hoe ontstaat stress incontinentie en wat zijn typische kenmerken?
Normaliter verhoogd met de intra-abdominale druk niet alleen de druk in de blaas maar ook de druk in de urethra. Wanneer enkel de druk in de blaas verhoogd en niet die in de urethra, zal stress incontinentie optreden. De oorzaak is verlies van stevigheid van de endopelvic fascia.
Typisch is de klacht van urineverlies bij hoesten, lachen of niezen.
Hoe ontstaat urge incontinentie? Wat zijn typische kenmerken?
Normaliter is de 'plasreflex' geinitieerd door de detrusor muscle. Dit is de spierlaag die de binnenkant van de blaas bekleed. Wanneer deze wordt uitgerekt geven stretchreceptoren een signaal af aan het brein. Het brein bepaald vervolgens of er geurineerd kan worden. Normaal rekt deze spier langzaam mee naarmate de blaas gevuld word, waardoor deze zich onder lage druk kan vullen. Bij patiënten met een overactieve detrusor muscle vinden en ongecontroleerde contracties plaats, waardoor de druk in de blaas steeds die van de urethra overschreid waardoor steeds kleine hoeveelheden urine via de urethra naar buiten komt. De overactiviteit van de detrusor muscle is geen organische oorzaak te vinden, dit is een neurogene oorzaak.

Typisch is dat de vrouw verteld dat ze moet rennen naar het toilet en dat dit vaak gebeurt. Deze klacht kan voorkomen met nocturie.
Naast een neurogene oorzaak kan ook een blaasoperatie of na correctie van stressincontinentie voorkomen.
Hoe wordt pelvic organ prolaps gehandeld?
De eerstelijnstherapie is een pessarium. Dit zijn verwijderbare 'kapjes' van plastic, siliconen of rubber. (FOTO 281)
Operatief ingrijpen is geïnduceerd wanneer een pessarium niet werkt. Wanneer de uterus aanwezig is, wordt er een hysterectomie uitgevoerd met een uterine suspension. Wanneer de uterus niet meer aanwezig is, wordt een sacrale colpopexy uitgevoerd waarbij de vaginale cuff wordt bevestigd aan de sacrale promonotory.
Hoe wordt de pelvic organ prolaps geklassificeerd?
Stadium 0: geen prolaps
Stadium 1: prolaps gedeelte minstens 1 cm boven het hymen
Stadium 2: prolaps gedeelte 1 cm of minder boven/onder hymen
Stadium 3: prolaps is meer dan 1 cm onder het hymen maar minder dan de totale vaginale lengte
Stadium 4: complete inversie
Bij wie komen pelvic support defects het meest voor en waarom?
Bij oudere vrouwen; bij hen worden de weefsels minder veerkrachtig en opgebouwde stress speelt eveneens een rol.
Welke typen pelvic support defects komen voor?
 • urethrocele: prolaps van de urethra
 • cystocele: prolaps van de blaas
 • rectocele: rectum prolaps
 • enterocele dunne darm voor vagina naar buiten
 • procidentia: cervix hangt onder de vulva


Hoewel losse defecten voor komen, wordt multiorgaanbetrokkenheid het meest gezien.