Samenvatting Obstetrie en gynaecologie : de voortplanting van de mens

-
ISBN-10 9035234898 ISBN-13 9789035234895
710 Flashcards en notities
47 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Obstetrie en gynaecologie : de voortplanting van de mens". De auteur(s) van het boek is/zijn M J Heineman,. Het ISBN van dit boek is 9789035234895 of 9035234898. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Obstetrie en gynaecologie : de voortplanting van de mens

 • 1 Schisis

 • hoe werkt dit?

  volg hakjf

 • m,sdfsdfmmmm

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

  f

   

   

 • 2.2 Wetgeving

 • WAZ
  Wet afbreking zwangerschap.
 • Wanneer voert men de morning-after periode uit?
  De pil kan tot uiterlijk 72 uur na coïtus en de spiraal  tot 5 dagen na coïtus
 • Tot wanneer mag men de overtijdbehandeling uitvoeren?
  Tot 16 dagen overtijd oftewel 44 dagen amenorroe
 • Tot hoeveel weken voert men een eerste-trimester abortus uit?
  Tot en met 13 weken amenorroeduur
 • Wanneer voert men een late zwangerschapsafbreking uit?
  Na 24 weken
 • Wat verstaat men onder categorie 1 van de late zwangerschapsafbreking?
  Dodelijke aandoeningen die onbehandelbaar zijn en waaraan het kind ook na een voldragen zwangerschap snel aan zal overlijden.
 • Wat verstaat men onder categorie 2 van de late zwangerschapsafbreking?
  Aandoeningen waarbij sprake is van ernstige en niet te herstellen functiestoornissen, waarbij weliswaar een kans op overleven bestaat, maar naar de huidige medische inzichten postnataal levensverlengend handelen slechts tot voortzetting van het lijden leidt.
 • 7.1.2 Het benige bekken

 • Welk ligament ligt er tussen de SIAS en het os pubis?
  Het ligamentum inguinale
 • Uit welke botdelen bestaat het benige bekken?
  Beide os coxae, het os sacrum en os coccygis
 • Hoe loopt de linea terminalis?
  Vanaf pecten ossis pubis via de linea arcuata en eindigt bij get promontorium
 • 7.1.3 Het ovarium

 • Ovarium is verbonden met verschillende ligamenten:
  - Lig. Latum -> het peritoneaal blad wat contact geeft met de uterus
  - Lig. ovarii proprium -> verbindt de onderpool van het ovarium met de uterus.
  - Lig. suspensorium ovarii -> bevat het ovarieel vaatstelsel, verbonden met de bovenpool
 • Welke arterie voorziet het ovarium van bloed en vanuit waar ontspringt deze?
  De a. ovarica, die ontspringt vanuit de aorta
 • Welke vat voert het bloed weer af vanaf de ovaria?
  De v.ovarica, die links uitmondt in de v.renalis en rechts uitmondt in de v. cava inferior
 • 7.1.4 De tuba uterina

 • De tuba uterina bestaat uit drie delen:
  1. infundibulum -> trechtervormig deel dat met de fimbrae een nauwe relatie heeft met het ovarium
  2. ampulla -> vindt bevruchting plaats en ontwikkelt tot een morula.
  3. isthmus -> nauwe deel om te vroege passage te voorkomen.
 • 7.1.5 De uterus

 • Wat is de anteversiehoek?
  De hoek die de lengteas van de uterus maakt met de lengteas van de vagina
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

WAZ
16
Hoeveel dagen duurt een normale zwangerschap?
16
vanaf wanneer word er in nederland een pariteit meegetelt?
16
wat wordt er bedoeld met gravida? en wat betekenen de begrippen: nulligravida, primigravida en multigravida?
16
Pagina 1 van 104