Samenvatting Omgaan met natuurlijke hulpbronnen

-
ISBN-10 9006432350 ISBN-13 9789006432350
185 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Omgaan met natuurlijke hulpbronnen". De auteur(s) van het boek is/zijn W B ten Brinke, H Groen, Chr de Jong W B ten Brinke, Chr de Jong, B J Maatman Theo Pasveer BNO Cartographics. Het ISBN van dit boek is 9789006432350 of 9006432350. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Omgaan met natuurlijke hulpbronnen

 • 1 water, een natuurlijke hulpbron

 • Wat is atmosfeer?
  Een soort schil van lucht met 70 kilometer dikte om de hele aarde 
 • Wat is de hydrosfeer?
  Het zelfde als de atmosfeer maar dan van water
 • Hoe ontstaan er zeestromen?
  Als de wind boven de zee lange tijd uit de richting waait
 • In welke 3 toestanden komt water voor?
  1. Vast (sneeuw en ijs)
  2. Vloeibaar (water)
  3. Gasvormig (waterdamp)
 • Wat is condensatie?
  De overgang van water in een gasvormige toestand naar een vloeibare toestand
 • Wat is de kringloop van het water?
  Voortdurende verplaatsing van water en steeds het overgaan van de ene toestand naar de andere
 • Wat is de korte kringloop?
  Dan komt de neerslag weer regelrecht terug in de zee
 • Wat is de lange kringloop?
  Dan valt de neerslag op het land en gaat het water via omwegen terug naar de zee
 • Noem enkele terugwegen van water bij de lange kringloop
  • Via rivieren
  • Planten en bomen die zich volzuigen met bodemwater
  • Via infiltratiewater
 • Welke functies heeft water?
  • Drinkwater
  • Lichamelijke verzorging
  • Verbouwen van voedsel
  • Voor de industrie
  • Elektriciteit opwekken 
 • Wat is sanitatie?
  De afvoer van vuil water via de riolering en het schoonmaken van vuil water
 • Wat is irrigatie?
  Water toevoegen in de bodem als er een tekort is
 • Hoeveel % van al het water is zoet?
  2,5%
 • Welke oorzaken zijn ervoor het stijgen van het waterverbruik?
  • De wereldbevolking groeit snel
  • Technische mogenlijkheden nemen toe
  • Drinkwater per persoon stijgt als de welvaart stijgt 
 • Hoe gaat afwatering in werking?
  Vooral door rivieren 
 • Wat zijn regenrivieren?
  Dat zijn rivieren waarbij de waterstand wordt bepaalt door de hoeveelheid neerslag
 • Noem een voorbeeld van een regenrivier en van een gletsjerrivier
  Regenrivier: De Maas
  Gletsjerrivier: De Rijn
 • Wat noem je een regiem?
  De veranderingen in het waterafvoer
 • In welke 3 stukken kun je een rivier verdelen?
  • Bovenloop
  • Middenloop
  • Benedenloop
 • Leg uit wat een bovenloop inhoud 
  Daar hebben de meeste rivieren een hoge stroomsnelheid 
 • Leg uit wat een middenloop inhoud
  Hier komt de rivier tot rust
 • Leg uit wat een benedenloop inhoud
  Met een trage snelheid bereikt de rivier de monding van de zee
 • Wat is het verhang?
  Het hoogteverschil per kilometer
 • Waar is de benedenloop vaal geschikt voor?
  Scheepvaart
 • Wat waren de belangrijkste bronnen voor vervuiling van de rijn?
  • Industrie
  • Huishoudens
  • Landbouw
  • Zoutmijnen 
 • Waarom was de rijn het 'riool van Europa'?
  Alle vervuiling kwam uiteindelijk in Nederland terrecht
 • Via welke twee manieren komt vervuiling in het water?
  • Puntlozingen
  • Verspreide lozingen 
 • Wat gebeurt er met puntlozingen?
  Wordt er op een bepaalde plek geloosd
 • Wat gebeurt er met verspreide lozingen?
  Dan komt het via grondwater in de rivier terecht 
 • Waar zijn de problemen met vervuild water het grootst?
  In arme landen
 • Waarom zijn er meer overstromingen dan vroeger?
  • Regenwater stroomt sneller naar de rivier
  • Ontbossing
 • Wat is extensieve veeteelt?
  Een vorm van veeteelt met weinig koeien per hectare
 • Hoe lossen boeren in prairie gebieden droogteproblemen op?
  • Irrigatie
  • Aanpassen aan de droogte
 • Wanneer noem je iets milieu-uitputting?
  Als een natuurlijke hulpbron door menselijk gebruik raakt uitgeput
 • Wat is duurzaamgebruik?
  Als een natuurlijke hulpbron bij menselijk gebruik gelijk blijft of omhoog gaat
 • Wat kan een maatregel zijn tegen winderosie?
  Akkers in stroken te beplanten
 • Wat betekent windsingel?
  Het oprijen van planten van bomen
 • Waarom is water in het midden-oosten schaars?
  Omdat er weinig neerslag valt
 • Wat voor klimaat heeft een groot deel van het midden-oosten?
  Steppe- en woestijnklimaat
 • Wat is nuttige neerslag?
  De neerslag - de verdamping
 • Wat zijn de 3 natuurlijke grondwatervoorraden van Israel 
  • Het meer van Tiberias
  • Kunstaquifer 
  • Bergaquifer 
 • Waardoor wordt het meer van Tiberias aangevuld?
  Door de internationale rivier de Jordaan
 • Wat is een oase?
  Een plaats in de woestijn waar water te vinden is 
 • Wat zijn wadi's?
  Rivieren die 10 of 11 maanden droog staan
 • Wat is een artesische bron?
  Dat is een bron waar het water zelf uit de grond spuit
 • Wat is relief?
  Relief zijn kunstmatige dammetjes
 • Wat is verzilting?
  Het zout worden van de bodem
 • Wat is verwoestijning?
  Dan wordt de woestijn groter
 • Wat is een delta?
  Een vlak en laaggelegen gebied
 • Noem een voordeel en een nadeel dat Bangladesh zoveel water heeft 
  • Nadeel dat er veel overstromingen zijn 
  • Voordeel dat het wel over alle akkers komt wat Bangladesh een van de vruchtbaarste landen ter wereld maakt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is verZILTing  ? 
het zout worden van de bodem 
De veetelers die vroeger in de sahara woonden en rond trokken met hun kudden geiten schapen en kamelen enzo noemen we 
nomaden

een plaats waar water te vinden is in de woestijn is een 
oase

door ................irrigatie krijgt elke plant precies genoeg water , zo wordt er veel bespaard , zo'n systeem heel goedkoop/duur
druppelirrigatie , duur 
de neerslag - de verdamping noem je 
nuttige neerslag

in het midden oosten heef een groot deel ook een : ............- en ................. klimaat 
steppe en woestijn klimaat
Als een natuurlijke hulpbron uitgeput raakt door menselijk gebruik noem je dat 
milieu uitputting

De volgende vorm van veeteelt : Met weinig koeien per hectare noem je ............. veeteelt 
extensieve veeteelt

Wat zijn waterschappen?
Organisaties die kwalitatieve en kwantitatieve waterproblemen oplossen
Wat noem je watermanagement?
Omgaan met waterproblemen