Samenvatting Ondernemen met informatie

-
ISBN-10 9001816843 ISBN-13 9789001816841
260 Flashcards en notities
35 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ondernemen met informatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan Snijders, Jan Carel Bast. Het ISBN van dit boek is 9789001816841 of 9001816843. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ondernemen met informatie

 • 1.1 De organisatie

 • Wat is "een organisatie"?

  een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren. Met het leveren van een product of dienst lever een organisatie iets dat waarde heeft voor de afnemer/klant. Het leveren van toegevoegde waarde is de kern van het bestaan van een organisatie

 • organisatie
  een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren. 
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren. 
 • Wat is een organisatsie
  Een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren
 • Wat is een organisatie? 
  Een samenwerkingsverband waarin mensen, met beschikbare hulpmiddelen, een of meer gemeenschappelijke doelen realiseren.
 • Soorten organisaties:

  profit organisaties - onderneminge - gericht op maken van winst B2B of B2C

  non-profit organisatie - niet gericht op winst

 • profit organisatie
  een op het maken van winst gerichte organisatie 
 • Wat is het bestaan van een organisatie?
  Het leveren van een toegevoegde waarde.
 • Een profit-organisatie is een op winst  gerichte organisatie  
 • Wat is een profitorganisatie?
  Organisatie met winstoogmerk.
 • onderneming
  is een organisatie die voor eigen rekening en risico, met winst als doelstelling, producten en/of diensten levert
 • Wat is een profitorganisatie?
  Een op het maken van winst gerichte organisatie. 
 • Een onderneming is een organisatie die voor eigen rekening en risico, met winst als doelstelling, producten en of diensten levert.
 • non-profit organisatie
  een organisatie zonder winstoogmerk. een non-profit organisatie realiseert maatschappelijke doelen door het verlenen van diensten. non profit organisaties zijn te onderscheiden in 2 soorten. ze kunnen worden gefinancierd door de overheid of vanuit giften  
 • Wat is een onderneming?
  Een organisatie die voor eigen rekening en risico, met winst als doelstelling, producten en/of diensten levert. 
 • Een organisatie zonder winstoogmerk is een non-profitorganisatie
 • Wat betekend business to business?
  Bedrijven die zaken doen met andere bedrijven.  
 • 2 soorten non-profit
  -Overheid
  -Non gouvernementele instanties
 • Wat betekend business to consumer? 
  Bedrijven die zaken doe met de consument. 
 • Productiefactoren, zijn middelen die je inzet om je doel te bereiken.
 • Wat is een non profit organisatie?
  Een organisatie zonder winstoogmerk. 
 • Transformatieproces
  Invoer>transformatieprocessen>uitvoer
 • Wat betekend transformatieproces?
  Van de productiefactoren een dienst of product te maken. 
 • Arbeid= het inzetten van mensen
 • Wat is het transformatieproces?
  Van de productiefactoren een dienst of product te maken. 
 • Grondstoffen= basisstoffen, energie, halffabricaten en hulpstoffen om het product te maken
 • Noem de productiefactoren?
  Arbeid, grondstoffen, kapitaal en informatie
 • Kapitaal= geld en productiemiddelen
 • Hoe ziet het transformatieproces eruit?
  Invoer - transformatie - uitvoer
 • Informatie= Dit zijn de gegevens die zaken betreffen die gegevens verstrekken over de bedrijfsvoering
 • Uitvoer= het eindresultaat van het transformatieproces, dit wordt geleverd aan de klant.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke namen zijn er voor de nieuwe economie?
1. Informatie- of kennis economie;
2. Netwerkeconomie;
3. Trust economy;
4. Experience economy.
Wat is E-business?
Het kopen en verkopen van producten en diensten als de serviceverlening naar klanten via internet.
Wat zijn de nadelen van E-commerce?
1. De benodigde apparatuur is kostbaar;
2. Internet als medium is niet altijd goed beveiligd of betrouwbaar;
3.  Het ontwikkelen van web applicaties kost veel tijd.
4. De gebruikers en consumenten zijn niet altijd overtuigd van de veiligheid;
5. Consumenten zijn niet zeker over hun persoonlijke gegevens.
Wat zijn de voordelen van E-commerce?
1. Transactiekosten en de kosten voor communicatie en informatie-uit-wisseling worden drastisch verlaagd;
2. De wereld is de markt en de wereld is de winkel;
3. Er is plaats voor grote en kleine specialistische ondernemingen;
4. Tijd en plaats is onbelangrijk, internet is er altijd en in je huis;
5. De ondernemingen worden flexibeler;
6. Consumenten kunnen gemakkelijk vergelijken;
Digitale producten worden zonder tijdsverlies gedownload zonder transportkosten.
Wat is en doet een firewall?
Een firewall bestaat uit software, al dan niet in combinatie met hardware, met als doel een particulier netwerk of bedrijfsnetwerk af te schermen van ongewenste indringers.
Wat is E-commerce?
Zakendoen met behulp van internet.
Wat geeft een besturingsmodel weer?
De relatie tussen het uitvoerend orgaan, besturend orgaan en de omgeving van beide actoren.
Welke twee actoren onderscheidt een (eenvoudig) besturingsmodel?
1. De uitvoerder binnen het bedrijfsproces
2. De bestuurder van het bedrijfsproces, de manager
Welke aandachtsgebieden zijn om de toegevoegde waarde van een bedrijf in stand te houden
1. Uitstekende servicegerichtheid
2. Uitstekende werking van de operationele bedrijfsprocessen en de organisatie
3. innovatief vermogen
Wat is met booleaans zoeken?
De zoektermen worden gecombineerd met een of meer logische operatoren.