Samenvatting Ondernemerschap in hoofdlijnen : een integrale plan-aanpak

-
ISBN-10 9001784402 ISBN-13 9789001784409
170 Flashcards en notities
41 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ondernemerschap in hoofdlijnen : een integrale plan-aanpak". De auteur(s) van het boek is/zijn P O van der Meer. Het ISBN van dit boek is 9789001784409 of 9001784402. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ondernemerschap in hoofdlijnen : een integrale plan-aanpak

 • 1 Ondernemerschap

 • Wat is een ondernemer?
  een ondernemer is iemand die nieuwe combinaties uitvoert en daarmee discontinuïteit veroorzaakt. 
 • wat is ondernemen?

  is het uitvoeren van nieuwe combinaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt.

 • Hoe kunnen nieuwe combinaties gemaakt worden bij ondernemen ?

  Deze nieuwe combinaties kunnen gevonden worden door:

  1. Het introduceren van een nieuw product of dienst of een verbeterde kwaliteit ervan.

  2. Het introduceren van nieuwe productieprocessen zoals machines.

  3. Het product introduceren in een nieuwe markt. Zoals andere regio’s.

  4. Het gebruiken van andere productiematerialen.

  Discontinuïteit is het creëren van waarde die eerst nog niet beschikbaar waren voor de maatschappij
 • wat is discontinuiteit

  dat betekent dat de ondernemer warde creëert dit tot dan toe nog niet beschikbaar was voor de maatschappij.

 • Welke 2 soorten ondernemers zijn er?

  De eerste is de organiserende ondernemer. Deze start een bedrijf en leidt het bedrijf als een manager zonder dat er sprake is van iets wezenlijk innovatief. Hierbij moet je denken aan een ondernemer die een rijschool start. Het idee bestaat al.

  De tweede is een innovatieve ondernemer, dit is een ondernemer die ideeën en uitvindingen vertaalt in economische projecten zonder dat er een bedrijf gestart of gemanaged wordt. Hierbij moet je denken aan de nieuwste kennis en mogelijkheden van internet, nanotechnologie en life sciences.

   Er wordt hier dus duidelijk gemaakt dat een ondernemer niet altijd innovatief hoeft te zijn, wel een goede organisator

 • geef eens voorbeelden van combinaties die discontinuïteit veroorzaken

  introduceren nieuwe product of dienst, introduceren nieuwe productieprocessen, aanboren nieuwe markten, gebruik maken van andere grondstoffen of halffabricaten

 • Naar welke drie O's wordt er gekeken om een ondernemer verder te bekijken?

  1.       Ondernemer, de persoon

  2.       Onderneming, de organisatie

  3.       Onderpand, de financiën

 • wat zijn er voor problemen waarmee ondernemers kunnen worden geconfronteerd

  te late betaling klanten, sterke concurrentie, het voeren van een financiële administratie, het ontwikkelen van afzetgebieden, juiste prijsstelling bepalen, een laag rendement van de ondernemer

 • Op welk gebied is een innovatieve ondernemer competent?
  een innovatie is competent op het strategische niveau.
 • Op welk gebied is een organiserende ondernemer competent?
  Een organiserende is competent op personeelsniveau en uitvoerend niveau 
 • Wat zijn problemen bij ondernemers?

  Problemen bij ondernemers:

  1. Te late betaling van de klanten (48%)

  2. Sterke concurrentie (45%)

  3. Het voeren van financiële administratie (42%)

  4. Het ontdekken van afzetgebieden (37%)

  5. Een laag rendement van de onderneming (36%)

  6. Prijsstelling (36%)

 • Welke stappen zijn aanwezig bij het starten van een onderneming?

  1.       Nadenken

  2.       Registreren

  3.       Handelen

 • Wat is een ondernemersplan en voor welke drie doeleinden is het bestemd?

  Een ondernemingsplan is een document waarbij het idee van de onderneming wordt uitgelegd.De eerste is om te kijken of het haalbaar is en ook voldoende oplevert, ten tweede wordt het gebruikt als projectplan om te kijken welke activiteiten moeten plaats vinden en als laatste kan het gebruikt worden om financiers te overtuigen.

 • Uit welke aspecten bestaat een strategisch plan en wat geven deze aan?

  Missionstatement

  Het strategisch plan geeft antwoord op de vragen waarom, wat en hoe de ondernemer gaan ondernemen. Dit is het missionstatement van de onderneming.

  Strategie

  Nadat de missionstatement is vastgesteld zal de onderneming bepalen op welke manier taakopvattingen en doelstellingen behaald moeten worden. Een strategie voor de onderneming is het lange termijnplan dat zicht geeft op de plaats van de onderneming in de bedrijfskolom en waarin de onderneming aangeeft welke middelen zij wil inzetten om de missionstatement te halen.

  Omgevingsanalyse

  trendanalyse, concurrentieanalyse en organisatieanalyse.

   

 • Uit welke vier onderdelen bestaat het financieel plan?

  IFEL

  1.       Investeringsbegroting

  Dit is een opsomming van de te maken kosten. 

  2.       Financieringsplan

  Dit deel geeft aan op welke manier het startkapitaal zal worden behaald. ondernemer zelf/financiers.

  Deze twee vormen samen de beginbalans van de onderneming. 

  3.       Exploitatiebegroting

  Ook wel resultatenbegroting genoemd is een opsomming van de verwachte verkopen en kosten die daarmee samenhangen. Het verschil tussen kosten en verkopen wordt ook wel perioderesultaat genoemd is het positief dan is er winst. 

  4.       Liquidatiebegroting

  De liquidatiebegroting geeft inzicht in de in en uitgaande kasstromen. 

  Deze twee vormen samen met de beginbalans is de geprognosticeerde eindbalans van de onderneming. 

 • Uit welke vijf fases bestaat het opstellen van een commerciele plan?

  1. De identificatie, analyse en evaluatie van markt- en marketing mogelijkheden> wensen en behoeften van de markt vertaald in een product of dienst is een marketing mogelijkheid.

  2. Marktsegmentatie en doelmarkt bepaling

  3. Positionering van het aanbod en de ontwikkeling van een commerciële strategie> creëren van een herkenbaar en onderscheidend imago in de ogen van de doelmarkt.

  4. Uitwerking van de commerciële strategie in een commercieel plan

  De commerciele strategie geeft in grote lijnen aan op welke wijze de onderneming de marketingdoelstellingen in een doelmarkt denkt te behalen.

  o Hoeveel moet  worden uitgegeven om het te halen?

  o Welke combinatie van marketinginstrumenten (4P’s)

  o Hoe wordt marketingbudget verdeeld (4P’s)

  5. Uitvoering en beheersing en evaluatie van commerciële inspanning.

 • Op welke verschillende niveaus kunnen attitude, vaardigheden en kennis uit het ondernemerschap spectrum worden worden ingevuld?

  1. Competenties op persoonsniveau

  2. Competenties op uitvoerend niveau

  3. Competenties op strategisch niveau

   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vijf domeinen bepalen de succes van de onderneming?
 1. mensen
 2. strategie
 3. uitvoering
 4. geld
 5. ondernemer
Welke fases kent het greiners groeimodel en welke crisi doen zich hierbij voor
 • groei door creativiteit: leiderschapscrisis
 • Groei door sturing: crisis van autonomie
 • Groei door delegatie: beheersingscrisis
Wat is het greiners groeimodel?
managementcrisisen bij het managen van een onderneming. Waarbij leeftijd van de onderneming tegenover de grootte van een onderneming wordt gezet
wat zijn de drie faalfactoren waardoor ondernemingen het niet redden op de markt?
 • onvoldoende kennis van strategische vraagstukken
 • onvoldoende managementscapaciteiten
 • onvoldoende financieel inzicht
Wat is de formule van debt-equity ratio?
vreemd vermogen/ eigen vermogen
Wat is de formule van debt ratio?
vreemd vermogen/totaal vermogen X 100%
Wat is de formule van equity ratio
eigen vermogen/totaal vermogen X 100%
Wat zijn de financiële kengetallen van solvabiliteit?
 • equity ratio
 • debt ratio
 • debt-equity
Wat is de formule van de nettowerkkapitaal?
vlottende activa - kort vreemd vermogen
Wat is de formule van quick ratio?
vlottende activa -voorraden/kvv