Samenvatting Ondernemingsrecht en faillisementsrecht

ISBN-13 9789001809379
1061 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ondernemingsrecht en faillisementsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001809379. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ondernemingsrecht en faillisementsrecht

 • 1.1 Onderneming en Corporate Governance

 • Hoe is de definitie van onderneming ontstaan?
  Aanvankelijk een verzameling activa en passiva in een organisatorisch verband
  later ook:
  + organisatorisch verband werd belangrijker
  + factor arbeid werd belangrijker
  + invloed aandeelhouders werd beperkt
 • Wat was een van de oorzaken van de toegenomen aandacht voor de verantwoordelijkheid van de ondernemingsleiding?
  Dit werd mede veroorzaakt door de hoge vlucht die grensoverschrijdend beleggen heeft gemaakt. Ook wel cross border beleggen genoemd
 • 1.1.1 Toegenomen aandacht voor rekenschap

 • Voorbeelden van boekhoudschandalen zijn: 
  Enron, KPNQuest, Ahold
 • Wat was de aanleiding voor het vergroten van invloed van aandeelhouders?
  • De boekhoudschandalen en faillissementen, waaruit bleek dat aandeelhouders door bedrijven verkeerd geïnformeerd waren over de winstgevendheid van deze bedrijven.
  • Door de hoge beloningen van bestuurders
  • Wereldwijde economische crisis 2008  
 • Waardoor zijn transparantie, accountability (verantwoordelijkheid) en zeggenschap voor aandeelhouders belangrijk geworden?
  Door het grensoverschrijdend beleggen (cross border) en
  buitenlandse beursnoteringen van Nederlandse bedrijven.
  Hiermee wordt meer nadruk gelegd op  "shareholder value" als doel van de onderneming
 • Wat is Corporate Governance?
  Kwaliteitsnormen voor goed bestuur.
 • Corporate Governance draait om de vraag in hoeverre kapitaalverschaffers invloed kunnen uitoefenen op de ondernemingsleiding.
 • Wat verlangt Corporate Governance  van ondernemers?
  • dat de organisatiestructuur transparant is
  • dat ze de zich voor hun handelen willen verantwoorden tegenover aandeelhouders (accountability)
  • dat ze aandeelhouders zeggenschap geven als cruciale beslissingen moeten worden genomen
 • Wat is het nadeel van prestatiebeloning?
  Dat bestuurders meer naar de korte termijn kijken om snel voordeel te halen, als hun beloning daarvan afhangt.
  Er is dan te weinig aandacht voor lange termijn en continuïteit.
 • Voorbeelden van incidenten rondom prestatiebeloning:
  SNS,
  ROC Amarantis,
  Vestia.   
  Door te weinig toezicht, megalomaan bestuur, verlies van zicht op werkelijkheid
 • 1.1.2 Activistische aandeelhouders

 • Wat zijn hedgefunds?
  Beleggingsinstellingen die proberen door invloed uit te oefenen (beursgenoteerde) fondsen beter te laten presteren, waardoor de aandelenkoers zal stijgen.
 • Wat kunnen aandeelhouders (en bestuurders) voor maatschappelijke schade aanrichten binnen een onderneming?
  Als aandeelhouders vooral oog hebben voor het op korte termijn te behalen voordeel
 • Hoe oefent een hedgefonds invloed uit?
  • Zij maken maximaal gebruik van de rechten die zijn als aandeelhouder hebben
  • Lenen aandelen van andere aandeelhouders om meer macht in de AV te krijgen 
 • Een ander woord voor hedgefunds is private equity funds
 • Wat is het nut en de betekenis van hedgefunds
  Slecht presterende ondernemingen worden aangespoord om beter te presteren
 • Wanneer zijn hedgefunds nadelig ?
  • Als het vooral op het behalen van korte termijnresultaten is gericht
  • Als de kosten voor de aankoop van aandelen door hedgefunds uiteindelijk door de slachtoffers zelf worden betaald (het fund heeft zijn geld er al uit)  
 • 1.1.3 Gedragscode voor deugdelijk ondernemingsbestuur

 • De Corporate Government Code uit 2003 staat beter bekend onder de naam "Code-Tabaksblat"
 • Voor welke ondernemingen is de code Tabaksblat bestemd?
  De code is bestemd voor beursgenoteerde ondernemingen. Maar blijkt dat de code ook wordt gebruikt voor niet beursgenoteerde ondernemingen. Deze gebruiken een eigen code die is gebaseerd op Tabaksblat.
 • Wat doet Code Tabaksblat ?
  Er worden met behulp van best practice bepalingen aanbevelingen gedaan voor deugdelijk ondernemingsbestuur
 • Welke onderwerpen  tref je aan in Code Tabaksblat?
  1. Beloning van bestuurders
  2. vermijden van conflicts of interest
  3. aantal commissariaten dat één persoon mag vervullen
  4. onafhankelijkheid van commissarissen
  5. informatierechten van aandeelhouders
  6. verhouding tot de controleren accountant
 • Wat is een belangrijk uitgangspunt van de Code Tabaksblat?
  'Pas toe of leg uit' (comply or explain). Dit houdt in dat ondernemingen de code in acht nemen. Als zij dit (op onderdelen) niet doen, dan zijn bestuur en commissarissen verplicht dit in het jaarverslag uit te leggen.
 • Voor wie is de Corporate Governance Code bedoeld?
  Beursgenoteerde ondernemingen.
  Bedrijven als woningbouwverenigingen/stichtingen, onderwijsinstellingen kennen ook eigen CGC gebaseerd op Tabaksblat
 • Is de code wettelijk geregeld?
  Ja, de Code is bij AMvB aangewezen als gedragscode bedoeld in art. 2:391 BW.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat staat er in art. 57 FW?
de pand en hypotheekhouder kan zijn recht uitoefenen (recht van parate executie) alsof er geen faillissement is. (seperatist)
Waar bestaat andere wettelijke gronden uit?
1.Boedelschuldeiser
2.Salaris curator
3.Fiscus
4.Bedrijfsvereniging
5.Schuldeisers met feitelijke voorrang bv recht tot verrekening en retentierecht.
Wie heeft er voorrang bij faillissement?
Pand en hypotheek (art. 3:236 en 260 BW), bijzondere en algemene voorrechten (art. 3:288 -289 BW) en andere wettelijke gronden
wat is de uitgangspunt een faillietverklaring?
Het uitgangspunt is dat de failliet de verbintenissen uit de bestaande overeenkomsten nakomt! art. 37 FW. regeling voor over en weer niet nagekomen overeenkomst. Curator moet binnen een redelijk termijn verklaren aan de wederpartij dat de overeenkomst wordt nagekomen, anders verliest hij het recht om de overeenkomst te vorderen.
Waar staan de gevolgen van de faillietverklaring?
art. 23 FW
Wat staat er in art. 3:277 BW?
èPartitas creditorum (gelijkheid van schuldeisers) en behoudens voorrang.
èContractenschuldeisers staan helemaal achteraan. Stel je voor er is wat over? Dan wordt het naar evenredigheid gedaan.
Wat omvat het faillissement?
art. 20 FW
Eisen van artikel 6 lid 3 FW: (moet blijken uit summier (kort)onderzoek)
1.Toestand te hebben opgehouden te betalen:
a.Tenminste twee schuldeisers’
b.Tenminste een vordering opeisbaar.
2.Vorderingsrecht aanvragende schuldeiser aannemelijk (duidelijk maken van bedrijf dat er geld openstaat)
Van wie kan je een faillissementsverzoek aanvragen?
Natuurlijke persoon, personenvennootschap en rechtspersoon.
Door wie kan het faillissementsverzoek aangevraagd worden?
Een of meer schuldeisers, schuldenaar, OM en rechtbank kan ambtshalve (uit zn eigen ambt) faillissement uitspreken.