Samenvatting ondersteunende en activerende begeleiding

-
ISBN-13 9789001822699
297 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "ondersteunende en activerende begeleiding". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke van Ormel, Ank van der Wiel. Het ISBN van dit boek is 9789001822699. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Ben de eerste die aantekeningen maakt
Bekijk het Study Smart Pakket

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het stappenplan voor het organiseren van een bijeenkomst?
een programma samenstellen
ruimte reserveren
bijeenkomst bekend maken
bijeenkomst evalueren
Welke aandachtspunten zijn er bij het organiseren van een bijeenkomst?
Wie
Wat
Waarom
Voor wie
Noem voorbeelden van bijeenkomsten die je als verpleegkundige kan organiseren om een bijdrage aan het sociale netwerk van de zorgvrager te bewerkstelligen?
 • bijeenkomst voor lotgenoten
 • vaardigheidstrainingen voor het onderhandelen en communiceren met de professionele zorgverlener over de doelen van de zorg
 • infobijeenkomsten over psycho-educatie over de ziekte en de prognose
Hoe kun je de vrijwilliger ondersteunen?
 • zorg voor een duidelijke taakafbakening
 • houdt rekening met de grenzen van de vrijwilliger
 • kom de afgesproken taakverdeling na
 • houdt rekening met de deskundigheid en de leeftijd van de vrijwilliger
 • houdt rekening met de wensen van de zorgvrager
 • neem signalen serieus
 • zorg voor goede communicatie
 • houdt rekening met een informatieachterstand van de vrijwilliger
 • zorg ervoor dat de communicatie continu en wederzijds is
 • vraag naar beweegredenen en geef eventueel uitleg
 • neem de tijd voor gesprekken
 • gebruik zo min mogelijk vakjargon
 • maak gebruik van een logboek, of vrijwilligersschrift of zoiets
Wat zijn aandachtspunten bij het begeleiden van de vrijwilliger?
gaat altijd uit van het belang van de zorgvrager
houd rekening met de privacy van de zorgvrager
een vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht
overweeg welke informatie je geeft aan de vrijwilliger
laat aan de zorgvrager over wat deze aan de vrijwilliger over zichzelf wil vertellen
welke motivatie kan iemand hebben die vrijwilliger wil zijn?
 • ervaring opdoen in de gezondheidszorg
 • nuttig willen zijn in de maatschappij
 • een zinvolle tijdsbesteding willen hebben
 • andere mensen willen ontmoeten
Wat is vrijwilligerswerk?
het onverplicht en onbetaald zorg geven met als doel het aanvullen van de mantelzorg
het is een bewuste keuze
Wat kun je doen om  de mantelzorger op lichamelijk gebied te ondersteunen?
 • adviseer naar de huisarts te gaan
 • ga na of hulpmiddelen verlichting kunnen brengen
 • let op de houding van de mantelzorger
 • wijs op cursus
 • laat mantelzorger kennismaken met handigheidjes in de zorg
 • stimuleer de mantelzorger gezond te eten en voldoende te bewegen
 • overleg of taken kunnen worden overgenomen door naasten of professional
 • benadruk de consequenties als de mantelzorger niet toe wil geven dat hij overbelast is.
Wat kun je doen om  de mantelzorger op relationeel gebied te ondersteunen?
 • onderhoud contact via zorgmap
 • toon waardering voor de mantelzorger
 • schenk aandacht aan andere activiteiten van de mantelzorger, hobby enz..
 • bied een luisterend oor
 • bewaak je eigen grenzen bij relatieproblemen
 • verwijs naar een andere hulpverlenersinstelling
Wat kun je doen om  de mantelzorger op emotioneel gebied te ondersteunen?
 • bied een luisterend oor
 • toon begrip respect en waardering voor de mantelzorger
 • breng de mantelzorger in contact met lotgenoten
 • verwijs de mantelzorger 
 • bekijk mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten