Samenvatting Onderwijskunde

-
ISBN-10 9001545335 ISBN-13 9789001545338
392 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Onderwijskunde". De auteur(s) van het boek is/zijn Nico Verloop Joost Lowyck ( ). Het ISBN van dit boek is 9789001545338 of 9001545335. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Onderwijskunde

 • 3.1 Inleiding

 • Wat is het doel van de organisatie?
  Leren van lln. faciliteren

 • Aan de hand van welke begrippen kan de school als organisatie worden beschreven?
  1.effectiviteit, 2.coordinatie, 3. verbetering
 • 3.3.3 Coordinatie en effectiviteit

 • welke coordinatie mechanismen zijn verantwoordelijk voor voor de effectiviteit van het onderwijs
  leidinggeven, standaardisatie van werkprocessen en standaardisatie van uitkomsten
 • Wat zijn belangrijke aspecten die effectieve- van niet-effectieve scholen onderscheiden (volgens Friebel)?
  1.aandacht voor planning
  2.aandacht voor inhoud en taken die door de lln moeten worden uitgevoerd
  3.hoge verwachtingen bij het leiden van een sectie
  4. gemeenschappelijke besluiten
  5. gemmenschappelijke visie op de verantwoordelijkheid van de school voor training enc instructie in het cognitieve domein
 • 3.4 Schoolverbetering

 • Wat is schoolverbetering?

   

  = vergroten van de vaardigheden van scholen om veranderingen te realiseren
 • 3.4.1 Schoolverbetering: aandacht voor verbetering en ontwikkeling

 • wat is het wezenlijke verschil tussen het bereiken van schooleffectiviteit en schoolverbetering

  Schooleffectiviteit is verbonden aan stabiliteit in de school

  Schoolverbetering gaat samen met dynamiek en onrust

 • Wat is het wezenlijke kenmerk van een organische of commitmentbenadering?

   

  De nadruk ligt op participatieve vormen van management en organisatie met de bedoeling de betrokkenheid en het enthousiasme van de docenten te doen toenemen.
 • Wat zijn de bepalende coordinatiemechanismen voor de schoolverbetering?

   

  1. wederzijdse afstemming en overleg
  2. ideologie
  3. bevordering van het leren van docenten
 • Bij schoolverbetering wordt meer vertrouwd op de expertise en het probleemoplossend vermogen van docenten.
 • 3.4.2 Condities voor schoolverbetering

 • Wat zijn de condities voor schoolverbetering?

  1. transformatief leiderschap

  2. samenwerking tss. docenten

  3. participatie in besluitvorming

  4. Betrokkenheid

  5. Professionele ontwikkeling

 • Wat is transformatief leiderschap
  Het is een vorm van leiderschap waarbij de leden van de organisatie worden gemotiveerd en geinspireerd om zich professioneel te blijven ontwikkelen. Dit wordt gestimuleerd door het vergroten van de capaciteiten en de betrokkenheid van de organisatieleden.

 • Wat zij de kenmerken van transformatief leiderschap?
  1. Het ontwikkelen van een visie
  2. Het ontwikkelen van consensus over de tebereiken doelen
  3. Het creeren van hoge verwachtingen t.a.v. het werk
  4. Individuele ondersteuning
  5. intellectuele stimulans
  6. Modelleren (voordoen wat wordt verwacht bvb enthousiasme)
 • Wat is het doel van de samenwerking tss. docenten?
  van en met elkaar te leren.
 • Wat zijn professional communities?
  Groepen van docenten die met elkaar verbonden zijn om hun kennis en ervaring met elkaar te delen.
 • Participatie van docenten in de besluitvorming is bevorderend voor de betrokkenheid, de motivatie en het leren van deze.
 • De turbulente maatschappelijke en politieke omgeving waarin scholen zich bevinden zorgen ervoor dat de verwachtingen en eisen aan de docenten voortdurend veranderen. Deze hebben invloed op de mate van betrokkenheid. Docenten hebben gevoelens van onzekerheid, kwetsbaarheid, zelftwijfel en twijfel aan de eigen handelingscompetentie. Dit heeft werom een neg. invloed op de invoering van vernieuwingen.
 • Welke van de condities voor schoolverbetering hebben invloed op de realisatie van veranderingen in de lespraktijk?

   

  Professionele ontwikkeling en betrokkenheid van docenten.
 • Welke condities hebben een positieve invloed op de betrokkenheid van docenten bij het realiseren van vernoeuwingen?
  de participatie van docenten in de besluitvorming + visie-ontwikkeling.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.