Samenvatting Onderwijskunde als ontwerpwetenschap

-
ISBN-10 9038216068 ISBN-13 9789038216065
2129 Flashcards en notities
184 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Onderwijskunde als ontwerpwetenschap". De auteur(s) van het boek is/zijn Martin Valcke. Het ISBN van dit boek is 9789038216065 of 9038216068. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Onderwijskunde als ontwerpwetenschap

 • 1 Onderwijskunde als ontwerpwetenschap: Studiewijzer

 • wat is het object van studie van de onderwijskunde?
  waarom wordt de onderwijskunde als ontwerpwetenschap benaderd door de auteur?
  Is dit de enige benadering die gehanteerd wordt?
  wat is het kenmerkende van deze benadering?

  wat onderscheidt deze benadering van andere benaderingen van de onderwijswetenschap?

  Object van studie van de onderwijskunde : 1. leren en 2. instructie staat centraal.
 • Onnderwijskunde wordt gebruikt in een binnen een grote variatie aan formele en informele contexten
  Toepassingsgebied: alle leeftijdsgroepen

 • 1.1 Wat is onderwijskunde?

 • wat is het doel van dit boek?

  Het boek probeert een toepassingsgerichtheid te ontwikkelen bij de lezer

 • Over wat voor soort situaties gaat onderwijskunde?

  • informeel leren in een mobiele school in Latijns-Amerika
  • onderwijs voor volwassenen over het opzetten van e-learning
  • commercieel leescentrum in Zuid-Afrika voor speels verbeteren van leesvaardigheden gedurende vakanties en naschool
  • extra les van vrijwilliger in achterbuurt Hanoi
  • praktijkles schoonheidspecialiste in Ecuador: leren door doen
  • stimuleren vh lezen door leesput in bibliotheek in China

   

 • wat, wie en waar bij onderwijskunde?

  • wat: leren & instructie
  • wie: alle leeftijden
  • waar: contexten beinvloeden informeel & formeel leren

  In Engels Instructional Sciences. Vermijden woord 'onderwijs'= te eng. Het betreft ook niet schoolse en niet klassieke contexten.

 • wat is een formele context?

  waar leren & instructie is geregeld door regelgeving, bijv. ook nascholing voor piloten en 'normale' schoolse contexten

 • wat is een informele context?

  waar leren & instructie plaatsvindt zonder systeem, strikte structuur, verplichting, regulering, bijv. tentoonstellingen, gezondheidsactie onder vluchtelingen, etc.

 • 1.2 doel van dit handboek

 • Diverse stijlen van leren

 • Wat wil de auteur met dit boek bij mij als lezer bereiken?
  Antwoord op de vraag:algemene leerdoel is:
  het kunnen toepassen van een onderwijskundig referentiekader voor het beschrijven, verklaren en oplossen van lee- en instructieproblemen. Einddoel: het kunnen toepassen van de begrippen, theorien, pricipes, methodes, op concrete leer- en instructiesituaties.
 • Doel & doelgroep van dit boek?

  doel: toepassingsgerichtheid door beschrijven, verklaren & oplossen van leer & instructieproblemen

  doelgroep: pedagogiek, psychologie, leraren en later ook breder

 • Wat is mijn leerdoel bij het bestuderen van het boek?
 • 1.3 opbouw van het handboek

 • Wat is het belang van de thema-indeling?

  Thema 2 = referentiekader = rode draad. In het referentiekader gaat het om:

  • beschrijven: actoren, processen, variabelen
  • verklaren
  • voorspellen v effecten & gevolgen

  Thema 3 t/m 6: evolutie onderwijskunde

  Thema 7 t/m 12: bijzondere vraagstukken

 • 1.4 organisatiestructuur van de thema's

 • Hoe zijn de hoofdstukken opgebouwd?

  • leerdoelen: eigen vb, eigen woorden, toepassing in leer & instructiesituaties
  • structuur: soort voorbeeld mindmap per hoofdstuk. Beter: maak zelf 1
  • advance organizer: aanspreken voorkennis, terugval op eigen ervaringen en vooorbeelden
  • theorie: de 'echte' inhoud
  • reflectie vanuit het referentiekader (thema 2: variabelen, processen, actoren)
  • samenvatting: een voorbeeld samenvatting. Beter: maak zelf 1
  • kernbegrippen: ankerpunt en 'index'
  • zelftoets
  • referenties
  • feedback op zelftoets
 • 1.6 Onderwijskundig begrippenlijst

 • Wat wordt er met de term 'onderwijskundig referentiekader' bedoeld?
  Met de term 'onderwijskundig referentiekader' wordt een overkoepelend denkschema bedoeld dat het totale object van de onderwijskunde probeert te omvatten.
 • Wat bedoelen we met multidisciplinair? 
  Multidisciplinair betekent dat onderwijswetenschap voortbouwt op de empirische kennis die gedurende ruim een eeuw is ontwikkeld in andere sociale wetenschappen. ‘Moederwetenschappen’ zoals de experimentele psychologie, de leerpsychologie, de onderwijspsychologie en de ontwikkelingspsychologie, om er enkele te noemen. Toegepast betekent dat onderwijswetenschap zich richt op interventies in de praktijk en met name focust op het ontwerpen van instructie. Zoals een wetenschap betaamt beperkt de onderwijswetenschap zich niet tot het ontwerpen van interventies maar omvat ze tevens het onderzoek naar de effecten van die interventies in verschillende contexten. U vindt deze twee aspecten ook terug in de twee kerncompetenties van de masteropleiding Onderwijswetenschappen: de ontwerpcompetentie en de onderzoekscompetentie. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.