Samenvatting Onderwijskunde

-
129 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Onderwijskunde". De auteur(s) van het boek is/zijn Jongepier. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Onderwijskunde

 • 1 Inleiding

 • Wat is Onderwijskunde of Didactiek

  Onderwijskunde of Didactiek is geen statische wetenschap maar constant in Ontwikkeling

 • 2 Voorbereiding

 • Wat is instructie eigenlijk

  Instructie betekent iemand onderwijzen in een bepaalde vaardigheid

 • Waarover moet je als Instructeur altijd beschikken

  Als Rijinstructeur dien je te beschikken over vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook over didactische en pedagogische kennis en bekwaamheid.

 • Wat zijn de 3 factoren die invloed hebben op het leerproces

  De leraar

  De leerling

  De leerstof

 • Goede Instructie verloopt planmatig

  Welke 3 fasen onderscheiden we in het instructieproces 

  De Planningsfase

  De Interactiefase

  De Evaluatie fase

 • De belangrijkste planningshulpmiddelen voor de opleiding en instructie zijn?

  Het Leerplan

  De Leergang Theorie

  De Leergang Praktijk

  Het Lesplan

 • 2.1 Het Leerplan

 • Wat is een Leerplan?

  Een Leerplan geeft een globale omschrijving van alle facetten van de cursussen die bij een rijschool worden gegeven.

 • Wat staat in een leerplan beschreven?

  Een algemene doelstelling.

  Dat geeft een globale beschrijving wat de leerling aan het einde van de les of cursus moet kennen en kunnen

 • 2.2 De Leergang

 • Wat is een leergang?

  Een leergang bevat een systematische rangschikking van de leerstof voor zowel theorie als praktijklessen, opklimmend in moeilijkheidsgraad over de gehele opleidingsperiode.

 • Hoeveel leergangen reik je uit?

  Twee, één voor de theorie en één voor de praktijk

 • 2.3 Lesplan

 • Wat is een lesplan

  Een lesplan is een schematische beschrijving van één les.

 • 2.4 Een Instructiekaart

 • Hoe wordt een Instructie kaart ook wel genoemd?

   

  Praktijkleergang

 • Wat staat op de Instructie kaart

  De leerlgang, en zowel de administratieve als onderwijskundige gegevens. 

 • Wat kan je gebruiken als hulpmiddel bij het voorbereiden van instructie?

  Het Didactische model

  Een veel gebruikte is de Didactische Analyse

 • Waarvoor dient de didactische analyse?

  Het is een weergave van het onderwijsleerproces

 • Wat wil analyseren zeggen?

  Analyseren wil zeggen ONTLEDEN IN BESTANDDELEN

 • De bestanddelen van het model Didactische Analyse noemen we?

  Componenten of Kernbegrippen

 • Wat zijn de Sleutelvragen van de Didactische Analyse Model

  1. Doelstelling

  2. Beginsituatie

  3. Leerstof

  4. Leeractiviteiten

  5. Didactische Werkvormen

  6. Hulpmiddelen

  7. Evalueren.

  8. ?

   

 • Wat is Doelstelling?

  Wat wil ik met mijn les beginnen

 • Wat is de beginsituatie?

  Waar moet ik mijn les beginnen

 • Wat is de sleutelvraag Leerstof?

  Welke leerstof moet ik overdragen

 • Wat wordt bedoelt met de sleutelvraag Leeractiviteiten?

   

  Welke leeractiviteiten moet ik de leerlingen laten uitvoeren

 • Wat wordt bedoeld met Didactische Werkvorm?

  Op welke manier ga ik de leerstof overbrengen

 • Wat wordt met hulpmiddelen bedoelt in de sleutelvragen

  Welke hulpmiddelen ga ik gebruiken bij het lesgeven.

 • Wat is Evalueren?

  Met welk resultaat heb ik de les gegeven.

 • Wat is intentioneel leren.

  Doelbewust leren b.v. op school

 • Wat is Incidenteel leren

  Toevallig Onopzettelijk leren

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is Onderwijskunde of Didactiek
2
Wat is instructie eigenlijk
2
Waarover moet je als Instructeur altijd beschikken
2
Wat zijn de 3 factoren die invloed hebben op het leerproces
2
Pagina 1 van 33