Samenvatting Onderzoek in zorg en welzijn

-
317 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Onderzoek in zorg en welzijn". De auteur(s) van het boek is/zijn Marcel Heerink Suzanne Pinkster Marleen Bratti van der Werf. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Onderzoek in zorg en welzijn

 • 1 Een kwestie van vragen en antwoorden

 • Wat is het verschil tussen betrouwbaarheid en validiteit?
  Betrouwbaarheid is wanneer je onderzoek herhaalbaar en controleerbaar is. Validiteit is meten wat je wilt meten.
 • Onderzoek is
  Het systematisch geven van zo betrouwbaar mogelijke antwoorden op zo nauwkeurig mogelijk geformuleerde vragen ( dus antwoord geven op vragen )
 • Wat is de essentie van onderzoek?
  Dat is vooral het antwoord zoeken op vragen.
 • Wat is onderzoek?
  Het systematisch geven van zo betrouwbaar mogelijke antwoorden op zo nauwkeurige geformuleerde vragen.
 • Wat is het verschil tussen doelgroep en populatie?
  De doelgroep is de groep mensen die je onderzoekt. Populatie is de groep waarvan je cijfermatig onderzoek gaat doen. Je spreekt alleen van populatie als je de precieze aantal weet waarop je onderzoek doet.
 • 2 Onderzoeksbegrippen

 • Kwantitatief is
  Cijfermatig , harde bewijzen door cijfermatig te maken
 • Wat zijn onderzoeks en deelvragen?
  Vragen die je gebruikt om je antwoord te vinden op de probleemdefinitie
 • Kwalitatief is
  niet cijfermatig je kijkt naar de waarde
 • Wat is een doel?
  Een doel is een  algemene motivatie voor hetgeen wat je wilt onderzoeken.
 • Doelgroep en populatie betekenen alle 2
  de onderzochte groep
 • Wat betekend validiteit?
  Validiteit gaat om de vraag. Heb je gemeten wat je wilde meten? Geven de resultaten weer wat je wilde meten?
 • validiteit is
  meten wat je wil meten. Is vaak afhaneklijk van instrumenten (vragenlijst, observatielijst ) Als je in de conclusies de hoofdvraag kan beantwoorden spreek je van een valide onderzoek. dit heeft ook te maken met de groote van de steekproef. ondervraag je maar 50 Nederlanders is je onderzoek niet valide
 • Wat betekend kwalitatief?
  Kwalitatief is zonder cijfers. Onderzoek met interviews en literatuuronderzoek. Je haalt er geen cijfers mee naar boven.
 • Doelstelling is
  Geeft aan wat er precies moet worden bereikt en binnen welk tijdsbestek, dit is altijd smart geformuleerd
 • Wat kan er nog meer in de onderzoeksdefinitie?
  - Doelgroep specificatie
  - Begrippen specificatie
 • een doel is
  algemene  motivatie voor iets ( bv minder daklozen jongen op straat )
 • Waaruit bestaat een onderzoeksdefinitie?
  - Een doel
  - De probleemstelling, vraagstelling
  - Onderzoek en deelvragen.
 • Waarvoor gebruik je een hypothese
  Hypotheses gebruik je bij onderzoek dat dient om vast te stellen of iets al of niet het geval is, het lijkt op een stelling ( bv jongens zijn gevoeliger voor groepsdruk dan meisjes )
 • Wat maak je met SMART specifieker?
  De doelstelling. Doelstellingen formuleer je SMART
 • Een onderzoek is betrouwbaar als
  als je onderzoek controleerbaar en herhaalbaar is
 • Wat is kwantitatief?
  Een onderzoek waarbij je cijfermatig bewijs hebt.
 • Het verschil tussen doelgroep en populatie is
  Dat een doelgroep een groeps mensen is die je onderzoekt. Op het moment dat je daar een cijfermatige afbakende groep van neemt spreek je van een populatie
 • Wat bedoeld men met betrouwbaarheid?
  De uitkomsten van je onderzoek moeten betrouwbaar zijn, controleerbaar en je onderzoek moet gepresenteerd worden en worden nagegaan of er fouten zijn gemaakt.
 • Bij wetenschappelijk onderzoek moet
  je moet alles na kunnen kijken of dit echt zo is het is verifieerbaar
 • Wat is een hypothese?
  Een hypothese is vorm van een stelling die je aan het eind van je onderzoek kunt verwerpen of aanhouden. Het is een aanname die je kunt onderzoeken.
 • Beeldvormende probleemstelling is
  Je probeert een beeld te krijgen van een bepaalde  situatie zonder dat je daarbij keuzen mogelijkheden voorstelt
 • Waarmee geef je antwoord als je een onderzoeksvraag hebt?
  Op de probleemstelling.
 • EBM ( evidence based medicine) is
  is meer voor arden. De behandeling van gezondheidsprobleem zo veel mogelijk proberen te baseren op resultaten van onderzoek. Dat onderzoek is klinisch: Onderzoek is uitgevoerd op patiënten en er is over gepubliceerd in een wetenschappelijk medium
 • Wat zijn de vijf grote verschillen tussen wel en niet wetenschappelijk onderzoek?
  - Het gebruik van bronnen
  - Het moment dat iets wordt aangenomen
  - Het fundamentele of toegepaste karakter
  - De motivatie van het onderzoek
  - De openbaarheid van de ondervindingen.
 • De onderzoeks definitie bestaat uit
  Het doel
  De probleem stelling of hoofdvraag
  De onderzoeksvragen of deelvragen
  Kan een groepspecificatie bevatten ( staan de kenmerken van de doelgroep in )
  Of een begrippen specificatie ( worden begrippen uit de probleemstelling gedefinieerd
 • Wat is een doelstelling?
  Een doelstelling is hetgeen wat aangeeft wat er precies moet worden bereikt binnen een bepaald tijdsbestek.
 • EBP ( evidence base practice ) is
  Het zelfde als EBM maar dan alleen in de wel goed maar niet wetenschappelijk getest ( via sites en bronnen )
 • Beleidsbepalende probleemstelling
  Informatie geven op grond waarvan iemand gefundeerde beslissingen kan nemen ( adviserende doelstelling)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekend deductief?
Je gaat toetsen van de gegevens aan de hand van de theorie. Je werkt dus binnen een theoretisch kader.
Wat betekend inductief ?
Het afleiden van theorie uit verzamelde gegevens. Je start zonder theorie
Wat is de grounded theory?
Wisselwerking van inductief (moet je nog tot theorie komen) naar deductief (theoretisch onderbouwd).
Wat zijn de vijf stappen in het kwalitatieve analyse proces?
1. Fragmenteren
2. Coderen
3. Groeperen
4. Structureren
5. Concluderen
Wat is belangrijk bij het transcriberen?
- Laat je niet snel verleiden tot samenvatten
- Schrijf niet allen wat er is gezegd maar ook hoe.
- Anoniem? Zorg wel voor leeftijd, geslacht enz.
Wat betekend transciberen?
Het uitschrijven van gegevens.
Wat is een random walk of routeprocedure steekproef?
Je populatie uit mensen die kan je niet zomaar lokaliseren. Bijvoorbeeld bezoekers van een winkelcentrum. Je kiest voor start adressen en vanuit daar ga je verder zoeken.
Wat is een quota steekproef?
Je probeert mensen selectief uit je populatie te halen. Mensen bijvoorbeeld uit Engeland bij elkaar, indonesie bij elkaar. Je gaat gericht selecteren.
Wat is een sneeuwbalsteekproef?
De populatie bestaat uit een groep van mensen die lastig te bereiken zijn. Eerst een lid van de groep vinden en dan zo verder borduren. Bijvoorbeeld drugverslaafden.
Wat is een beoordelingssteekproef , judgement sample?
Mensen interviewen maar wel met een doel. Bijvoorbeeld over een vak van een studie. Dan interview je de studenten. Als een beoordeling voor het vak.