Samenvatting Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse

-
832 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Onderzoekspracticum Inleiding data-analyse

 • 1 Thema 1 - Inleiding

 • Wat betekent BPS?
  Best Possible Self
 • Waar bestaat de oefening 'Best Possible Self' uit?
  Het is een schrijfopdracht waarbij men moet opschrijven hoe men zichzelf ziet als de beste vorm van zichzelf zijn.
 • Wat is 'Need for Cognition'?
  De mate waarin iemand nadenken leuk vindt en bereid is over dingen na te denken, ook als dat als moeilijk wordt ervaren.
 • Wat is een hypothese?
  Het vermoeden hebben van iets.

  Dit moet een toetsbare stelling (dus concreet) of uitspraak zijn, die op grond van waarnemingen in de praktijk (onderzoek) al dan niet kan worden aanvaard.
 • Waar is een hypothese uit afgeleid?
  Uit een theorie.
 • Wat is 'Self Efficacy'?
  Letterlijk 'eigen doeltreffendheid'.

  Het heeft betrekking op de subjectieve vaardigheden en waargenomen obstakels m.b.t. een gegeven gedrag.
 • Wat is de Reasoned Action Approach (RAA)?
  Dit is een model om sociaal gedrag te voorspellen en te veranderen.

  Gedrag wordt bepaald door intenties.
  Intenties worden bepaald door attituden t.o.v. gedrag, normen, en mate van waargenomen controle.
 • 1.1 Inleiding en ethiek

 • Wat is wetenschap?
  Wetenschap is een methode (statistisch verantwoord onderzoek) om te leren over de realiteit.
 • Waarom is wetenschap nodig?
  Wij mensen zijn slachtoffer van veel verstoringen in geheugen en informatieverwerking, en dus onbetrouwbaar.
 • Wat is de doelstelling van wetenschap?
  Wij kunnen de realiteit naar onze hand zetten indien wij deze begrijpen. Tevens biedt wetenschap ons informatie waarop beleid gebaseerd wordt.
 • Uit welke 5 fasen bestaat de onderzoekscyclus?
  1. Onderzoeksvraag formuleren
  2. Onderzoek/studie ontwerpen (hypothese formuleren)
  3. Data verzamelen
  4. Data analyseren
  5. Rapporteren
 • Waarom is ethiek in wetenschap belangrijk?
  1. Objecten van onderzoek zijn meestal mensen
  2. Onderzoek wordt meestal uitgevoerd met publieksgeld
 • Wat vormt de basis voor ethische besluitvorming bij wetenschappelijk onderzoek?
  1. De Nuremberg Code
  2. De Helsinki Declaratie
 • Wat behelst de WMO?
  De Wet Medisch Onderzoek stelt dat een Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) de aanvraag voor een onderzoek moet toetsen en goedkeuren alvorens het onderzoek van start kan gaan.

  Bij de OU wordt dit uitgevoerd door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO).
 • Wat beoordelen de Commissies?
  1. Informed Consent
  2. Data Management
  3. Full Disclosure
 • Wat is Informed Consent?
  Dat is een overeenkomst tussen de onderzoekers en de deelnemers aan een studie. Het is een garantie dat deelnemers volledig vrijwillig meedoen en niets doen wat ze niet willen. 
 • Wat staat in de overeenkomst betreffende Informed Consent?
  De deelnemers hebben de gelegenheid gehad om:

  1. de achtergrond-informatie te lezen
  2. vragen te stellen
  3. over hun deelname na te denken

  en er staat dat de deelnemers begrijpen dat ze op elk moment met het onderzoek kunnen stoppen zonder consequenties en zonder opgave van reden.
 • Wat wordt beschreven in het Data Management plan?
  Hoe gegevens worden verwerkt en wie toegang tot die data heeft.
 • Wat is Full Disclosure?
  Het geven van volledige openheid over het onderzoeksproces.

  Dit is in het leven geroepen na de Stapel Affaire (onderzoeksfraude op het gebied van de Sociale Psychologie).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het voordeel en wat het nadeel van een selecte steekproef?
Voordeel: gebalanceerde samenstelling met relatief weinig deelnemers
Nadeel: lagere generaliseerbaarheid en mogelijk lagere validiteit. Niet meer uitsluitend samengesteld door toeval
Wat is een selecte steekproef?
Een weloverwogen selectie van onderzoekseenheden op basis van kenmerken. Vaker bij kwalitatief dan bij kwantitatief onderzoek.
Waarom zijn doelstellingen belangrijk?
Er wordt gebruik van schaarse bronnen wat de verantwoordelijkheid geeft om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Hierom wordt op basis van een doelstelling minstens één onderzoeksvraag geformuleerd.
Wat is een operationeel formuleringsniveau?
Benoemt de operationalisaties van de constructen en idealiter de effectgrootte
Wat is een theoretisch formuleringsniveau?
Hierbij worden de constructen benoemd
Wat is een afhankelijke variabele en hoe wordt dit ook wel genoemd?
Verondersteld als causale consequenten. Ook wel criterium/uitkomstmaat
Wat is een onafhankelijke variabele en hoe wordt dit ook wel genoemd?
Verondersteld als causale antecedenten. Ook wel voorspeller/covariaat.
Wat is het voordeel van het gebruik van hypothesen?
1) Handige samenvatting van de verwachtingen
2) Transparanter en meer integer
Waarom is het vaak onbelangrijk of er een hypothese of een onderzoeksvraag wordt opgesteld?
1) Beïnvloedt de meetmethode niet
2) Er zijn vaak meta-analyses nodig waardoor individuele hypotheses overbodig zijn
Wat is een aandachtspunt bij een onderzoeksvraag in het geval dat beide variabelen het intervalniveau hebben?
Om geen vergelijking te noemen in de onderzoeksvraag omdat dit anders categorische variabelen impliceert