Samenvatting Ontwerpmethodiek 1.1

195 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Ontwerpmethodiek 1.1

 • 1 Ontwerptheorie

 • Waarom is het belangrijk dat een interieurvormgever sculpturaal denkt?
  Hij/Zij moet als 3D-ontwerper capabel zijn mentaal de hele vorm te visualiseren en in alle richtingen te roteren in de geest.
 • Waarom kunnen we een 3D-object of -ruimte nooit in één oogopslag bevatten?
  Om een 3D gegeven te verstaan moeten we het vanuit verschillende hoeken en vanop verschillende afstanden bekijken.
 • 1.1.1 Creativiteit

 • Wat is creativiteit?
  De kunst om patronen, gewoonten en zekerheden te doorbreken.
  En het creëren van iets nieuws dat nuttig en verrassend is.
 • Welke top 5 punten verstaat men onder creativiteit, volgens onderzoek.
  1. Vernieuwend zijn
  2. Oplossingen bedenken 
  3. Out-of-the-box thinking
  4. Originaliteit
  5. Anders denken
 • 1.1.2 Brainstorm

 • Wat is het doel van brainstormen?
  Snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren.
 • Wat zijn de basisregels voor brainstormen?
  • Geen kritiek
  • Aandacht voor kwantiteit
  • Wilde ideeën zijn welkom
  • 1+1= 3
 • Wat zijn de stappen van de GPS brainstorm methode?
  1. Ideeën genereren
  2. Ideeën selecteren 
  3. Ideeën uitwerken
 • 1.1.3 Associatieve beelden

 • Wat verstaan we onder materiele beelden?
  Natuurlijke (spiegelbeeld, schaduw) en kunstmatige (visuele, auditieve, audiovisuele) beelden .
 • Wat verstaan we onder halfbeelden?
  Bijv. Visuele poëzie, lay-out van een tekst
 • Wat verstaan we onder mentale beelden?
  Subjectieve beelden, ze bestaan alleen voor degene die ze vormt en dus niet voor derden waarneembaar.
 • Bijv. Reproductie
  anticipatorisch (voorstelling van wat men wil gaan doen of wat er zal gebeuren)
  fantasiebeelden
 • Wat verstaan we onder deels subjectieve, deels objectieve beelden?
  Bijv. Gezichten in een vlek op het behang.
 • Wat verstaan we onder archetypische of mythologische symbolen?
  Bijv. Judas als oerbeeld van de verrader.
 • Wat verstaan we onder denkbeelden?
  Een visie of een geheel van opvattingen.
 • Wat verstaan we onder verbale beelden?
  Beeldende taal, klanknabootsingen, isomorfisme, levendige beschrijvingen, vergelijkingen.
 • 1.1.3.1 Beeldend proces

 • In dit schema wordt de samenhang van de aspecten waarnemen, voorstellen en verbeelden en de middelen die moeten worden gebruikt om proces en product begrijpelijk te maken weergegeven.

  Pag: 9
 • 1.1.3.2 Beeldaspecten

 • Welke aspecten vormen een beeld?
  • Licht
  • Kleur
  • Vorm 
  • Ruimte
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar staat de gulden snede voor?
Hoe het kleinste deel van een lijnstuk zich verhoud tot het grootste, zoals het grootste zich verhoudt tot het hele lijnstuk.
Wat zijn factoren die de proportie kunnen beïnvloeden?
 • De gewenste functie en activiteit 
 • Technische factoren
 • Context
 • Esthetiek
Wanneer spreken we over een rechthoek met een goede proportie?
Wanneer we aan de verhouding tussen lengte en breedte een bepaalde esthetische kwaliteit toekennen
Wat is de definitie van proportie?
De grootte ten opzichte van andere afmetingen of ten opzichte van een samenhangend geheel.
Welke schaalsoorten kennen we?
 • Human scale (menselijke maat)
 • Kleinschalig
 • Grootschalig
Waar is het schaaleffect afhankelijk van?
 • Perceptie (waarneming)
 • Context
Waar wordt het schaaleffect door beïnvloed?
 • Verdeling
 • Context
 • Kleur
Wat is het schaaleffect?
Het schaaleffect zegt iets over de indruk die men krijgt van de omvang, een wel of niet verkeerd beeld van de werkelijkheid.
Wat is een onrechtstreekse maatstaf?
Om plannen, gevels en vooral schetsen goed te kunnen inschatten en begrijpen zijn het de toegevoegde schaal bepalende elementen die het leesbaar en vatbaar maken en niet zozeer de maataanduidingen.
Wat is een rechtstreekse maatstaf?
Informatie of feitenmateriaal dat iets kan zeggen over de grootte of de schaalindruk.