Samenvatting Ontwikkelingspedagogiek

-
ISBN-13 9789462365421
237 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ontwikkelingspedagogiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan Willem de Graaf Maryke Tieleman. Het ISBN van dit boek is 9789462365421. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Ontwikkelingspedagogiek

 • 1 Wat is opvoeding?

 • Definitie pedagogiek
  Wetenschap van begeleiden van kinderen tot aan volwassenheid
 • Definitie opvoeding
  Een proces waarbij een onvolwassen mens wordt geholpen en begeleid tot aan het punt waarop hij/zij zelf de regie voor zijn of haar leven kan nemen en dit ook doet
 • Animal educandum:
  Dier dat opgevoed moet worden (humanisatie)
 • Co-evolutie:
  Opvoeding neemt als omgevingsfactor deel over van de functie van baarmoeder (voortgezette baarmoeder)
 • Richtingen pedagogiek
  Klinische
  orthopedagogiek
  onderwijskunde 
  sociale
  wijsgerige historische
  transculturele
 • 1.1 Opvoeding en pedagogiek

 • Hoe noemen we de leer van de opvoeding?
  Pedagogiek
 • Wat noemen we Pedagogiek?
  De leer van de opvoeding
 • Wat is pedagogiek?
  De wetenschap van het begeleiden van kinderen tot aan de volwassenheid
 • Wat is pedagogiek?
  De wetenschap van het begeleiden van kinderen tot aan de volwassenheid
 • Wat zijn de deelgebieden van de pedagogiek?
  1. Klinische pedagogiek
  2. Orthopedagogiek 
  3. Onderwijskunde
  4. Sociale pedagogiek
  5. Wijsgerig-historishe pedagogiek
  6. Transculturele pedagogiek
 • Welke 6 richtingen heb je in de pedagogiek?
  1. Klinische pedagogiek; onderzoek vaan opvoedingsprocessen
  2. orthopedagogiek; onderzoek van de hulpverlening aan kinderen die van het gemiddelde afwijken
  3. onderwijskunde; alle vormen van scholing en schoolsystemen
  4. sociale pedagogiek; beoordeeld sociale omstandigheden
  5. wijsgerig-historische pedagogiek; opvoedingswetenschap in het algemeen
  6. transculturele pedagogiek; opvoeding naar kinderen uit andere cultuur. 
 • Wat is de co-evolutie?
  Menselijke hersenen vormen zich pas in de eerst 20-25 levensjaren
 • Wat noemen we co evolutie?
  De opvoeding neemt als omgevingsfactor een deel over van de functie van de baarmoeder, met als gevolg dat de hersenen zich mede vormen naar het opvoedingsklimaat.
 • Wat zijn subsystemen?
  Er staan steeds 2 fronten tegenover elkaar. Ouders versus kinderen, docenten versus leerlingen..
 • Wat is een animal educandum?
  Een dier dat opgevoed moet worden, doelend op een kind
 • Waar staat Langeveld voor?
  Zelfverantwoordelijke zelfbepaling. De opvoeding is eindig en de opvoeder wordt langzamerhand overbodig - levenslang proces
 • Wat wordt er bedoelt met subsystemen?
  Dat er steeds twee fronten tegenover elkaar staan. (ouders vs kids, leerkracht vs leerling)
 • Wat is responsief handelen?
  De opvoeder probeert de behoeften van de opvoedeling te beantwoorden.
 • Welke 5 type opvoeders zijn er?
  1. De conservatieve materialisten; behulpzaamheid hoog in vaandel, sturen aan op goeie banen en inkomsten voor kinderen
  2. De doeners; stellen hoffelijkheid en goede manieren centraal. Willen goeie prestaties, dapper en trots zijn 
  3. De sociale idealisten; sturen aan op ontwikkelen van sociale eigenschappen, goeie communicatie en verantwoordelijkheid
  4. De onopvallende conservisten; eerlijkheid en bevordering van gezondheid
  5. De gematigde hedonisten; levensvreugde, optimisme, humor
 • Wanneer kwam de kinderwet van van houten?
  1874
 • Wanneer kwam de kinderwet van Van Houten?
  1974
 • Waar staat Maria Montessori voor?
  Onderwijs moet individueel zijn
 • Waarvoor staat de afkorting van het STEP programma?
  Systematic Training for Effective Parenting
 • Waar staat John Dewey voor?
  Kinderen moeten zichzelf opvoeden voor te doen en hun interesse te volgen - learning by doing
 • Wat is het STEP programma?
  Een trainingsprogramma waarbij met concrete rollenspelen wordt geoefend, gebaseerd op een Amerikaans programma
 • Waar staat Alexander Neill voor?
  Ouders moeten hun kinderen niets opleggen - de antiautoritaire opvoeding
 • Wat betekent ondogmatisch opvoeden?
  Opvoeden zonder dat er vaste gedragsvoorschriften voorhanden zijn voor het handelen van de opvoeder. Je zet 'je-boodschappen' om in 'ik-boodschappen'
 • Waar staat Carl Rogers voor?
  Hij ging uit van een actualisatiebehoefte van een kind. Het kind wil zelf iemand worden, als je dat tegengaat ontstaat er een rigide persoonlijkheid
 • Wat is het SESK programma?
  Dit programma hecht veel waarde aan de rechten van het kind, met name de opvoeding zonder geweld.
 • Waar staat van Fröbel voor?
  Hij staat voor de voorschoolse periode - kindergarten
 • Waarvoor staat het Triple - P?
  Positive Parenting Program
 • Waar staat STEP voor?
  Systematic training for effective parenting
 • Wat is de Triple-P?
  Dit programma is gericht op positieve pedagogiek.
 • Wat houdt STEP in?
  De gelijkwaardigheid tussen ouder en kind en hun behoefte aan verbondenheid staat centraal.
 • M.J Langeveld (1905-1989) beschouwt de opvoedingswetenschap als een analyse van een beschrijving van opvoedingsverschijnselen. Fenomenologische benadering; subjectieve waarneming van de opvoeder staat centraal
 • Waar staat TRIPLE P voor?
  Positive parenting program
 • Duit-Oostenrijkse pedagoog Wolfgang Brezinka (1928-..) heeft het vooral over de verschillen van zelfstandigheid en mondigheid die door de opvoeding moeten worden gestimuleerd.
 • Wat houdt TRIPLE P in?
  Positieve sferen creëren
 • Wat is Andragogiek?
  Het helpen en begeleiden van volwassenen met als doel hun welzijnssituatie te verbeteren.
 • Wat zijn de 3 principes van TRIPLE P?
  1. Zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving?
  2. Creeren van een positieve leeromgeving
  3. Leren hoe ouders het beste kunnen reageren op ongewenst gedrag
 • Theodor Litt (1880-1962) is een fenomenologische pedagoog. Dit is een methode waarbij je alles beschrijft wat onmiddellijk waarneembaar is.
 • Wat is tabula rasa en waar staat het voor?
  Een ongeschreven blad - een kind die blanco ter wereld komt en dat blad wordt na de geboorte geschreven door de opvoeding
 • Maria Montessori heeft als visie dat de opvoedeling vooral op het juiste moment zaken aangereikt moet krijgen waarmee hij of zij zich kan ontwikkelen.
 • Wat is nature-nurture?
  Nature- biologisch bepaald en nurture- opvoeding en omgeving
 • Herbart (1776-1841) is een van de grondleggers van de pedagogiek als academische discipline, bespreekt de voorwaarden voor opvoeding. Bildsamkeit; het aanspreekbaar zijn voor veranderingen en de mogelijkheid hebben om zelf te kunnen veranderen.
 • Jean - Jacques Rousseau (1712-1778) Bepleit in zijn boek eigenlijk al het ontwikkeling denken in de opvoeding, doordat hij de volwassene van de toekomst schetst als een jongeman die autonoom is.
 • Ton Beekman (1926-2014) beschouwt de pedagogiek als een plansysteem, waarbij doelen en middelen worden samengebracht.
 • Ben Spiecker (1943-2009) benadrukt het belang van het humaniseren in de opvoeding.
 • Jan Dirk Imelman (1939-..) heeft als object van onderzoek de pedagogische atmosfeer in de opvoedingsrelatie,  het gevoel van vertrouwen en geborgenheid om de opvoeding een kans van slagen te kunnen geven.
 • Rien van Ijzendoorn (1952-..) bepleit reflectie over waarden en normen die verband houden met opvoedingsdoelen en aanvaardbare opvoedingsmiddelen. Hechtsingsgedrag is een belangrijk thema
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is enuresis?
Problemen met ophouden van urine
Wat is encopresis?
Problemen met het zindelijk worden voor ontlasting
Wat is RET?
Rationeel emotieve therapie
Wat is pavor nocturnus?
Angstaanvallen tijdens slapen
Wat zijn somatoforme problemen?
Problemen van psychische aard waarbij medische defecten zijn uitgesloten.
Wat is manifeste depressie?
Het is voor de buitenwereld duidelijk dat het kind ongelukkig is.
Wat is chronische of acute depressie?
Aanhoudende of steeds terugkerende depressie & een kortstondige vorm, na heftige gebeurtenis
Wat is primaire en secundaire depressie?
Gaat samen met andere problemen of stoornissen
Wat is unipolaire depressie?
Waarbij het uitgelaten zijn ontbreekt
Wat is bipolaire depressie?
Heen en weer geslingerd worden tussen diepe wanhoop en uitgelatenheid