Samenvatting ontwikkelingspsychologie

-
ISBN-13 9781783654611
4547 Flashcards en notities
55 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "ontwikkelingspsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn robert s feldman. Het ISBN van dit boek is 9781783654611. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - ontwikkelingspsychologie

 • 1 inleiding in de ontwikkeling van het kind

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  Ontwikkelingspsychologie (of levensooppsychologie) is de wetenschappeliike studie naar de patronen van groei, verandering en stabiliteit die zich voordoen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot aan de ouderdom.
 • ontwikkelingspsychologie:
  de wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie
 • Vanuit welke hoeken wordt er naar de ontwikkeling van het kind gekeken?
  Vanuit:
  - Biologische invalshoek
  - Genetica
  - Cognitieve hoek
  - Fysieke groei
  - Sociale groei
 • Wat is ontwikkelingspsychologie naar welke vijf leeftijdsgroepen kijkt men?
  Ontwikkelingspsychologie is de wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie. 

  • Prenatale periode
  • Baby- en peutertijd (0 - 3 jaar)
  • Kleutertijd (3 - 6 jaar)
  • Schooltijd (6 - 12 jaar)
  • Adolescentie (12 - 20 jaar)
 • Ontwikkelingspsychologie
  Wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie
 • Welke zijn belangrijke vraagstukken rondom de ontwikkeling van het kind?

  Continue verandering vs. Discontinue verandering
  Kritieke perioden vs. Gevoelige perioden
  Levensloopmodel vs. Focus op specifieke perioden
  Nature vs. Nurture
 • In welke 3 thema's is onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen te verdelen?
  fysiek, cognitief en sociaal/persoonlijkheid
 • Wat is ontwikkelings-psychologie? (levensloop psychologie)
  De wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie.
 • Wat hebben deze invalshoeken/specialisten gemeen?
  Ze zijn geinteresseerd in de groei en de veranderingen die een kind in zijn jeugd en zijn adolescentie doormaakt.
 • Welke 3 centrale thema's vallen binnen de ontw.psych. en wat houden die thema's in?
  Fysieke ontw.= 
  Ontwikkeling van de fysieke opbouw vh lichaam (hersenen, zenuwstelsel, spieren, zintuigen en de behoefte aan eten, drinken en slaap).

  Cognitieve ontw.=
  Ontwikkeling van de manier waarop iemands gedrag wordt beïnvloed door groei en verandering in hun intellectueel vermogens.

  Sociale en persoonlijke. ontw.=
  Ontwikkeling van sociale relaties en interacties met anderen en van eigenschappen die de ene van de andere persoon onderscheiden.
 • 3 benaderingen ontwikkelingen van het kind
  • Fysieke ontwikkeling--> invloed hersenen, zenuwstelsel, spieren, zintuigen en behoefte aan eten, drinken en slaap op ons gedrag.
  • Cognitieve ontwikkeling--> Kijkt naar intellectuele vermogens, zoals leren, geheugen, oplossen problemen en intelligentie
  • Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling--> Ontwikkeling en verandering sociale relatie's en interactie's met anderen en duurzame eigenschappen die de ene persoon van de ander onderscheiden
 • Wat zijn de toekomsttrends binnen de ontwikkelingspsychologie?

  Groeiende specialisatie, meer samenwerking tussen verschillende gebieden, meer aandacht voor diversiteitsvraagstukken, en een grotere invloed op kwesties van publiek belang.
 • In welke leeftijdsgroepen worden jeugd en adolescentie meestal verdeeld?
  prenataal: van conceptie tot geboorte
  baby- en peutertijd: 0-3 jaar
  kleutertijd: 3-6 jaar
  schooltijd: 6-12 jaar
  adolescentie: 12-20 jaar
 • Fysieke ontwikkeling
  Ontwikkeling die betrekking heeft op de fysieke opbouw van het lichaam, zoals de hersenen, het zenuwstelsel, de spieren, de zintuigen en de behoefte aan eten, drinken en slaap.
 • Waar houden onderzoekers in genetica zich mee bezig?
  Met de invloed van onze genetische achtergrond op de manier waarop we naar de wereld kijken en hoe we met anderen omgaan.
  Ze bestuderen iemands persoonlijkheid.
  Ze proberen erachter te komen hoeveel van ons potentieel als mens bepaald wordt (of beperkt) door erfelijkheid.
 • Wat zijn cohorten en cohorteffecten?
  Cohort =
  groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek geboren is.

  Cohorteffect =
  treden bijvoorbeeld op als gevolg van normatieve historisch bepaalde invloeden.
 • Wat zijn normatieve gebeurtenissen? En wat zijn niet-normatieve gebeurtenissen? 
  normatieve gebeurtenissen =
  Gebeurtenissen die zich voor de meeste mensen binnen een groep/cohort op dezelfde manier voltrekken.

  niet-normatieve gebeurtenissen =
  Specifieke gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van iemand op een tijdstip dat zulke gebeurtenissen de meeste anderen niet overkomen.
 • Cohort
  Groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek geboren is
 • Wat is een cohort?
  Een cohort is een groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek geboren zijn.
 • cohort:
  groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek is geboren
 • Cognitieve ontwikkeling
  Ontwikkeling die betrekking heeft op de manier waarop het gedrag van mensen wordt beïnvloed door groei en verandering in de eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden.
 • Wat is het doel van al deze onderzoeken?
  Een beter leven voor kinderen.
 • Bij nature versus nurture wordt gesproken over maturatie. Wat is maturatie?
  Maturatie =
  het proces van geleidelijk ontvouwen van voortbestemde genetische informatie.
 • Normatieve gebeurtenissen en invloed
  Normatieve gebeurtenis--> Gebeurtenissen die zich voor de meeste individuen binnen een groep op dezelfde manier voltrekken

  Normatieve invloed--> invloeden die leiden tot conformiteit omdat men de gevolgen van afwijken gedrag vreest.

  Niet-normatieve gebeurtenis--> van invloed op ontwikkeling, specifieke gebeurtenis welke plaats vind in leven specifiek persoon op een tijdstip dat het de meesten anderen niet overkomt
 • Hoe zag men kinderen vroeger?

  Voor 1600 zag men kinderen vooral als miniatuurvolwassenen. Pas in de tijd van Charles Darwin werden kinderen meer systematisch geobserveerd. Ook doordat onderwijs universeler werd en kinderen meer gescheiden werden van volwassenen en doordat er meer volwassenen beschikbaar kwamen op de arbeidsmarkt, waren kinderen niet langer nodig als goedkope arbeidskrachten. Dankzij nieuwe psychologische inzichten werden mensen zich bewust van het feit dat gebeurtenissen tijdens hun jeugd van invloed waren op de rest van hun leven.
  In de 20e eeuw zorgden een aantal grootschalige onderzoeken ervoor, dat ons inzicht in de ontwikkeling van kinderen enorm  beïnvloed werd.
  Vb: De Stanford Studies of Gifted Children
 • normatieve gebeurtenissen:
  gebeurtenissen die zich voor de meeste individuen binnen een groep op dezelfde manier voltrekken
 • Sociale en persoonlijkheidsontwikkeling
  Ontwikkeling die betrekking heeft op sociale relaties en interacties met anderen en op duurzame eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden.
 • Wat is het doel van mensen die werkzaam zijn in bv het onderwijs, gezondheidszorg en social werk?
  Om het welzijn van kinderen te bevorderen.
 • Hoe zal de toekomst van de ontwikkelingspsychologie eruit zien?
  Enkele te verwachten toekomsttrends zijn: 
  • groeiende specialisatie
  • meer samenwerking tussen verschillende gebieden
  • meer aandacht voor diversiteitsvraagstukken
  • grotere invloed op kwesties van publiek belang
 • Plasticiteit
  Mate waarin ontwikkelingsgedrag of fysieke structuur kan worden gewijzigd. (kritieke-gevoelige periode)
 • normatieve invloeden:
  invloeden die leiden tot conformiteit omdat men de gevolgen van afwijkend gedrag vreest
 • Cohort
  Een groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek is geboren
 • Maturatie
  Proces van geleidelijk ontvouwen van voorbestemde genetische informatie (nature in nature-nurture)
 • Wat is de fysieke ontwikkeling en geef een voorbeeld van een vraagstuk?
  De fysieke ontwikkeling kijkt naar de invloed van de hersenen, het zenuwstelsel, de spieren, de zintuigen en de behoefte aan eten, drinken, slaap op ons gedrag. VB: wat bepaalt de sekse van een kind? Wat zijn de lange termijnconsecuenties van een premature geboorte?
 • niet-normatieve gebeurtenissen:
  specifieke gebeurtenissen in het leven van een persoon op een specifiek tijdstip
 • Normatieve gebeurtenissen
  Gebeurtenissen die zich voor de meeste individuen binnen een groep op dezelfde manier voltrekken.
 • 4 belangrijke vraagstukken rondom ontwikkeling kind
  1. Continue-discontinue ontwikkeling
  2. kritieke - gevoelige perioden
  3. levensloopmodel - focus op specifieke perioden
  4. nature - nurture


  Tabel p15
 • Wat is cognitieve ontwikkeling en geef een voorbeeld van een vraagstuk?
  Cognitieve ontwikkeling kijkt naar intellectuele vermogens, waaronder leren, geheugen, het oplossen van problemen en intelligentie. VB: Wat zijn de vroegste herinneringen die we van onze babytijd kunnen hebben? Wat zijn de consequenties van TV kijken?
 • actuele vraagstukken uit de ontwikkelingspsychologie:
  -continue vs discontinue verandering: oftewel geleidelijk of in stappen. Beide vormen bestaan wss naast elkaar
  -kritieke en gevoelige perioden
  -levensloopmodel vs focus op specifieke perioden
  -nature vs nurture
 • Continue verandering
  Geleidelijk ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van de vorige niveaus
 • Wat is persoonlijkheids- en sociale ontwikkeling en geef een voorbeeld van een vraagstuk?
  Persoonlijkheids- en sociale ontwikkeling kijkt naar de duurzame eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden en naar de ontwikkeling en de verandering van sociale relaties en interacties met anderen. VB: Reageren pasgeborenen anders op hun moeder dan op andere mensen?
 • kritieke periode:
  specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft
 • Discontinue verandering
  Ontwikkeling die in aparte stappen of stadia plaatsvindt, en waarbij elk stadium gedrag oplevert dat kwalitatief anders is dan het gedrag in eerdere stadia. (trapvorm)
 • Welke omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de timing van de ontwikkeling van en kind?
  Pesten, seksuele intimidatie, thuissituatie
 • gevoelige periode:
  periode in de ontwikkeling waarin het organisme extra gevoelig is voor bepaalde stimuli in de omgeving
 • Kritieke periode
  Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft.
 • Welke invloed kan lidmaatschap van een cohort hebben op de leeftijd waarop een kind aan school toe is?
  Een positieve invloed, want er is een samenhorigheidsgevoel met leeftijdsgenootjes.
 • maturatie:
  het geleidelijk ontvouwen van voorbestemde genetische informatie
 • Plasticiteit
  De mate waarin ontwikkelingsgedrag of fysieke structuur kan worden gewijzigd.
 • Er zijn vele factoren die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. In welke drie categorieën kunnen deze ingedeeld worden?
  -normatief leeftijdsgebonden
  -normatief historisch
  -niet-normatief
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.