Samenvatting Ontwikkelingspsychologie met MyLab NL toegangscode

ISBN-13 9789043033725
2217 Flashcards en notities
49 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ontwikkelingspsychologie met MyLab NL toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789043033725. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ontwikkelingspsychologie met MyLab NL toegangscode

 • 1.1 Een oriëntatie op de ontwikkelingspsychologie

 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  De wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot ouderdom
 • Als we het hebben over ontwikkelingspsychologie of ook wel levenslooppsychologie genoemd. Waar houden zij zich mee bezig? welke fases waren vroeger belangrijk en wat is nu belangrijk?
  Zij houden zich bezig met de groei, stabiliteit , verandering in de verschillende levensfases. Vroeger was alleen de kindertijd belangrijk, maar nu alle fases en is er een verband tussen de fases.
 • Wat is een cohort?
  Een groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek is geboren
 • Wat zijn de 4 gemiddelde verschillende levensfases met de juiste leeftijden? Waarom wordt hier gemiddeld gezegd?
  Prenatale periode: conceptie tot geboorte
  Peuter-kleutertijd: 0 tot 6 jaar
  Schooltijd: 6 tot 12 jaar
  adolescentie: 12 tot 20 jaar

  Hier wordt gemiddeld gezegd omdat het vergeleken met andere culturen kan verschillen. Bijvoorbeeld vroeger liefdesrelatie en kinderen in een andere cultuur. Elk kind is anders
 • Wat is een normatieve gebeurtenis?
  Gebeurtenis die zich voor de meeste individuen binnen een groep op dezelfde manier voltrekt.
  Kunnen biologisch, sociaal of cultureel bepaald zijn.

  (Puberteit, verplicht onderwijs)
 • Als je kijkt naar de ontwikkeling van een kind zijn er vier verschillende manieren hoe je naar deze ontwikkeling kan kijken. Noem deze vier thema's en bedenk twee vragen per thema.
  Fysieke ontwikkeling (lichaam):

  Heeft borstvoeding invloed op de groei? 
  Mijn kind is kleiner dan de rest van de kinderen, loopt het lichaam achter? 

  Cognitieve ontwikkeling (denken):

  Mijn kind is onthoud dingen niet goed, geheugenproblemen?
  Mijn kind kan al veel beter lezen dan de rest van de klas, verder in de cognitieve ontwikkeling?

  Sociale ontwikkeling (met anderen):

  Mijn kind speelt niet met anderen, hoe kan dit?
  Reageren pasgeborene anders op hun moeder dan op anderen?

  Persoonlijkheidsontwikkeling (eigenschappen): 

  -Heeft de opvoeding invloed op de persoonlijkheid? wat is de beste manier van opvoeden?
  -Wanneer word een kind bewust van zijn sekse?
 • Wat zijn normatieve invloeden?
  Invloeden die leiden tot conformiteit(gelijkvormigheid) omdat men de gevolgen van afwijkend gedrag vreest.


  (etnische afkomst, sociale klasse, lidmaatschap van een subcultuur en andere factoren)
 • Wat is een cohort? Een cohort kan te maken met cohorteffecten. Wat wordt hiermee bedoeld? Noem een voorbeeld.
  Een cohort is een groep die rond dezelfde tijd en plek geboren is.

  Een historische gebeurtenis heeft effect op het cohort. Denk aan de tweede wereldoorlog. Dit zal invloed hebben op de ontwikkeling. Weinig eten: fysieke ontwikkeling
 • Wat zijn Leeftijdsgebonden invloeden?
  zijn biologische invloeden en omgevingsinvloeden die gelijk zijn voor mensen in een bepaalde leeftijdsgroep, ongeacht waar of wanneer ze opgroeien.


  → Biologische gebeurtenis =Puberteit, menopauze

  → Socioculturele gebeurtenis =Naar school gaan kan worden beschouwd als een normatieve leeftijdsgebonden invloeden omdat dit in de meeste culturen rond het 6e jaar plaatsvindt.
 • Wat word er bedoeld met de volgende 3 begrippen. Geef per begrip een voorbeeld: 

  - Normatieve gebeurtenissen
  - Normatieve invloeden 
  - Niet normatieve gebeurtenissen
  Normatieve: Dezelfde gebeurtenissen voor dezelfde cohort.

  voorbeeld: Rond dezelfde tijd voor het eerst naar school.

  Normatieve invloeden: Invloeden die leiden tot meegaand gedrag met een groep. Alsnog B als antwoord zeggen terwijl je A dacht omdat iedereen B zegt.

  Niet- normatieve gebeurtenissen: Het woord zegt het al. Specifieke gebeurtenis voor een 1 persoon. Nederlands kampioen schaken
 • Waar krijgt elk persoon mee te maken in zijn leven?
  * Normatieve historisch bepaalde invloeden
  * Normatieve leeftijdsgebonden invloeden
  * Normatieve socioculturele invloeden
  * Niet-normatieve gebeurtenissen
 • Wat zijn Cohorteffecten ?
  Treden bijvoorbeeld op als gevolg van normatieve, historisch bepaalde invloeden.
 • *De babytijd             =Geboorte - 3 jaar
  *De kleutertijd          =3 tot 6 jaar
  *De schooltijd           =6 tot 12 jaar
  *De adolescentie      =12 tot 20 jaar
 • *De babytijd             =Geboorte - 1 jaar
  De peutertijd            = 2 tot 3 jaar
  *De kleutertijd          =3 tot 6 jaar
  *De schooltijd           =6 tot 12 jaar
  *De adolescentie      =12 tot 20 jaar
 • 1.2 Kinderen: verleden, heden en toekomst

 • Tot 1600 werden kinderen gezien als miniatuurvolwassenen.
  Later werd de jeugd gezien als een afzonderlijke periode in het leven, wat tot de opkomst van de ontwikkelingspsychologie heeft geleid.

  (Afschaffen kinderarbeid  → beter onderwijs  → ontstaan ontwikkelingspsychologie)
 • Hoe dachten we vroeger over kinderen? Wat heeft ervoor gezorgd dat we de ontwikkelingspsychologie een discipline werd? Wanneer werd dit een discipline?
  Vroeger werden kinderen als kleine volwassenen gezien. 

  Charles Darwin babygrafieën. Vervolgens werden kinderen niet meer gezien als goedkope arbeidskrachten. Belang van kindertijd op volwassen leven werd gezien. Veel onderzoeken naar de ontwikkeling van kinderen. Twintigste eeuw: ontwikkelingspsychologie als discipline
 • Wat is Continue verandering ?
  Geleidelijke ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van de vorige niveaus.

  =Kwantitatief, de ontwikkeling wordt groter of meer.
 • Continue verandering vs discontinue verandering is een belangrijke vraag binnen de ontwikkelingspsychologie. Leg het verschil tussen deze twee uit. Welk is waar?
  Continue verandering: geleidelijke verandering van ontwikkeling

  Discontinue verandering: Geen geleidelijke verandering, duidelijk verschil tussen  levensfasen.   

  Ze bestaan allebei naast elkaar.
 • Wat is Discontinue verandering ?
  Ontwikkeling die in aparte stappen of stadia plaatsvindt (bv. kleutertijd,kindertijd),
  waarbij elk stadium gedrag oplevert dat kwalitatief anders is dan gedrag in eerdere stadia.
 • Noem het belangrijke verschil tussen een kritieke periode en een gevoelige periode. Welk begrip word nu vooral gebruikt en waarom?
  Kritieke periode: Gebeurtenissen hebben onomkeerbare en permanente gevolgen.

  Gevoelige periode: Gevoelig voor bepaalde gebeurtenissen of prikkels. (denk aan het leren van de taal op jonge leeftijd)

  Nu: Gevoelige periode. Door plasticiteit is een gebeurtenis vaak nog wel onomkeerbaar en hoeft het geen permanente gevolgen te hebben.
 • De meeste ontwikkelingspsychologen zijn het erover eens dat beide soorten verandering naast elkaar bestaan.

  Continue verandering
  Geleidelijk
  Kwantitatief
  Vloeien voort uit prestaties van vorig niveau

  Discontinue verandering
  Stadia
  Kwalitatief
  Abrupt
 • Leg het verschil tussen nature en nurture. Als iets nature is sluit het dan nurture uit & andersom?
  Nature: aangeboren, erfelijkheid

  Nurture: Omgeving. 

  Nee het één sluit het ander niet uit. De vraag is meer; in welke mate is iets nature of nurture?
 • Wat houdt de kritieke periode in?
  Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft.


  Er is sprake van kritieke perioden wanneer: 
  - de aanwezigheid van bepaalde soorten omgevingsstimuli noodzakelijk is voor een normale ontwikkeling(vb hechting),
  - blootstelling aan bepaalde stimuli abnormale ontwikkeling tot gevolgen heeft.


  Permanente en onomkeerbare gevolgen wanneer in de ontwikkeling bepaalde invloeden missen tijdens kritieke perioden.
 • Wat is plasticiteit?
  De mate waarin een zich ontwikkelend gedragspatroon of fysieke structuur kan worden gewijzigd.


  Zo zijn er steeds meer aanwijzingen dat kinderen latere ervaringen kunnen gebruiken om eerdere achterstanden in te halen. Hierdoor lopen ze niet per definitie blijvende schade op als ze bepaalde soorten sociale ervaringen hebben gemist.   
 • wat is een gevoelige periode?
  een afgebakende periode, meestal vroeg in het leven van een organisme, waarin dat organisme extra gevoelig is voor omgevingsinvloeden die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling

  consequenties hoeven niet permanent te zijn
 • Daarom spreken ontwikkelingspsychologen nu liever van gevoelige perioden ipv kritische.
  → een afgebakende periode waarin dat organisme extra gevoelig is voor omgevingsinvloeden die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling.
  Van het ontbreken van invloeden tijdens gevoelige perioden hoeven de consequenties niet altijd permanent te zijn.
 • Wat is Nurture
  Nurture →  omgevingsinvloeden die ons gedrag bepalen.

  Soorten omgevingsinvloeden:
  • Biologisch van aard → Zoals invloed van drank- en drugsgebruik van een zwangere vrouw op haar ongeboren kind.
  • Sociaal van aard → Zoals de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden en invloed van leeftijdsgenoten op een adolescent.
  • Maatschappelijke factoren → Zoals de socio-economische omstandigheden waarin mensen zich bevinden
 • Wat is Maturatie?
  Geleidelijk ontvouwen van voorbestemde genetische informatie
 • Wat is Nature?
  Nature→ Eigenschappen, vermogens en capaciteiten die mensen van hun ouders erven. , het resultaat van maturatie
 • Nature→ Eigenschappen, vermogens en capaciteiten die mensen van hun ouders erven. , het resultaat van maturatie 

  Nurture →  omgevingsinvloeden die ons gedrag bepalen.
  Soorten omgevingsinvloeden:
  *Biologisch van aard → Zoals invloed van drank- en drugsgebruik van een zwangere vrouw op haar ongeboren kind.
  *Sociaal van aard → Zoals de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden en invloed van leeftijdsgenoten op een adolescent.
  *Maatschappelijke factoren → Zoals de socio-economische omstandigheden waarin mensen zich bevinden
 • Wat is een gevoelige periode?
  Een afgebakende periode, meestal vroeg in het leven van een organisme, waarin dat organisme extra gevoelig is voor omgevingsinvloeden die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling.

  Kinderen zijn tijdens de eerst zes levensjaren heel ontvankelijk voor het leren van taal
 • Wat is het verschil tussen gevoelige periode en een kritieke periode?
  Wanneer een individu in ontwikkeling bepaalde invloeden mist tijdens de kritieke periode heeft dat permanente en omkeerbare gevolgen. Dit in tegenstelling tot de gevoelige periode. Het ontbreken van van invloeden tijdens de gevoelige periode hoeven niet altijd permanent te zijn. De gevoelige periode onderkent de plasticiteit van mensen in ontwikkeling.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Psychodynamische perspectief geloven dat ...
Gedrag gemotiveerd wordt door innerlijke krachten, herinneringen en conflicten waarvan een persoon zich nauwelijks bewust is en waarover hij weinig controle heeft. die hun oorsprong hebben in de kindertijd,
Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling: Hoe kunnen we interetnische vriendschappen bevorderen?
-
Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling: Wanneer wordt een kind zich bewust van zijn sekse?
-
Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling: Wat is de beste manier om kinderen op te voeden?
-
Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling: Reageren pasgeboren anders op hun moeder dan op andere mensen?
-
Cognitieve ontwikkeling: Bestaan er etnische verschillen in intelligentie?
-
Cognitieve ontwikkeling: Heeft tweetaligheid voordelen?
-
Cognitieve ontwikkeling: Wat zijn de consequenties van tv kijken?
-
Cognitieve ontwikkeling: Wat zijn de vroegste herinneringen die we van onze babytijd kunnen hebben?
-
Fysieke ontwikkeling: Wat zijn de consequenties van vroege of late seksuele rijpheid?
-