Samenvatting Ontwikkelingspsychologie OU

-
229 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ontwikkelingspsychologie OU

 • 1 Inleiding in de ontwikkeling van het kind

 • Wat is de ontwikkelingspsychologie
  Ontwikkelingspsychologie of levenslooppsychologie is de wetenschappelijke studie naar de patronen van groei, verandering en stabiliteit die zich voordoen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot aan de ouderdom.
 • 1.1 Een oriëntatie op de ontwikkelingspsychologie

 • Welke drie ontwikkelingsgebieden zijn er te onderscheiden
  1. fysieke ontwikkeling
  2. cognitieve ontwikkeling
  3. sociale en persoonlijkheidsontwikkeling
 • Wat is een cohort
  Een groep mensen die rondom dezelfde tijd en op dezelfde plek zijn geboren
 • Wat is een normatieve gebeurtenis
  Gebeurtenissen die zich voor de meeste van de groep op dezelfde wijze voltrekken. Bijvoorbeeld de pubertijd. 

  Een normatieve historische gebeurtenis is bijvoorbeeld de vuurwerkramp in Enschede. Deze ramp gaf cohorteffecten.
 • Wat zijn leeftijdsgebonden invloeden
  Biologische en omgevingsinvloeden die gelijk zijn voor mensen in een bepaalde leeftijdsgroep. Pubertijd en menopauze zijn hier voorbeelden van.
 • Wat zijn normatieve invloeden
  Invloeden die leiden tot conformiteit omdat men de gevolgen van afwijkend gedrag vreest.
 • Wat zijn niet-normatieve gebeurtenissen
  Specifieke gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van een specifiek persoon op een tijdstip dat zulke gebeurtenissen de meeste andere mensen niet overkomen.
 • 1.2 Kinderen: verleden heden en toekomst

 • Wat is maturatie
  Het proces van geleidelijk ontvouwen van voorbestemde genetische informatie.
 • Wat is plasticiteit
  De mate waarin ontwikkelingsgedrag of fysieke structuur kan worden gewijzigd.
 • Wat is het verschil tussen een kritieke periode en en gevoelige periode
  Een kritieke periode wijst naar een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft. Bijvoorbeeld liefdevolle volwassene in de vroege kinderjaren. 

  Een gevoelige periode is een afgebakende tijd, meestal vroeg in het leven van een organisme, waarin dat organisme extra gevoelig is voor omgevingsinvloeden die betrekking hebben op een bepaald aspect van de ontwikkeling zoals bijvoorbeeld taal.
 • Wat is een continue verandering
  Geleidelijke ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van de vorige niveau's
 • Wat is een discontinue verandering
  Ontwikkeling die in aparte stappen of stadia plaatsvindt en waarbij elk stadium gedrag oplevert dat kwalitatief anders is dan gedrag in een eerder stadium
 • 2 Theoretische perspectieven en onderzoek

 • Welke vijf belangrijke visies zijn er op de ontwikkeling van kinderen
  1. psychodynamische
  2. behavioristische
  3. cognitieve
  4. systematische
  5. evolutionaire
 • 2.1.1 Psychodynamisch perspectief

 • Wat is het psychodynamische perspectief
  Benadering van de ontwikkeling waarbij men ervan uitgaat dat gedrag gemotiveerd wordt door innerlijke krachten, herinneringen en conflicten waarvan een persoon zich nauwelijks bewust is.
 • Wat is de psychoanalytische theorie
  Theorie van Freud (1856 - 1939) die ervan uitgaat dat onbewuste krachten bepalend zijn voor iemands persoonlijkheid en gedrag.
 • Welke drie aspecten heeft persoonlijkheid volgens Freud
  1. Id: primitieve, ongeorganiseerde en aangeboren deel van de persoonlijkheid
  2. Ego: rationale en redelijke deel van de persoonlijkheid
  3. Superego: het geweten dat onderscheidt maakt tussen goed en kwaad
 • Wat is de psychosexuele ontwikkeling
  Een aantal fasen die een kind doorloopt waarin genot of bevrediging steeds meer gericht is op een andere biologische functie en een ander deel van het lichaam
 • Wat is fixatie
  Gedrag dat in een eerdere ontwikkelingsfase is blijven steken
 • Wat is de psychosociale ontwikkeling volgens Erikson
  Omvat de veranderingen in de manier waarop we aankijken tegen onze interacties met anderen, tegen het gedrag van anderen en tegen onszelf als leden van de maatschappij.
 • Welke stadia onderschreef Freud van psychosexuele ontwikkeling
  1. Oraal   0 - 12 / 18 maanden
  2. Anaal  12 / 18 maanden tot 3 jaar
  3. Fallisch  3 tot 5 / 6 jaar
  4. Latentie 5 / 6 jaar tot adolescentie
  5. Genitaal
 • Wat zijn de stadia van psychosociale ontwikkeling volgens Erikson
  1. Vertrouwen versus wantrouwen
  2. Autonomie versus schaamte en twijfel
  3. Initiatief versus schuld
  4. Vlijt versus minderwaardigheid
  5. Identiteit versus identiteitsverwarring
  6. Intimiteit versus isolement
  7. Generativiteit versus stagnatie
  8. Integriteit versus wanhoop
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is neurulatie
Het hele proces van het vouwen van de neurale plaat tot de neurale buis
Wanneer spreken we over welke verstandelijke beperling
 1. Zwakbegaafdheid: 71 tot 84
 2. Licht zwakzinnig: 50-55 tot 70
 3. Matig zwakzinnig: 35-40 tot 50-55
 4. Ernstig zwakzinnig: 20-25 tot 35-40
 5. Diep zwakzinnig: lager dan 20-25
Hoe vaak komt het voor?
Visuele handicap: 1 op de 1000
Gehoorproblemen: 1 - 2 %
Spraakstoornis: 3 - 5 %
Leerproblemen: in België bij 1 op de 4 gezinnen
ADHD: ong. 5 %
Welke twee vormen van agressie zijn er
 1. Instrumentele agressie: agressie gemotiveerd door de wens om een concreet doel te bereiken
 2. Relationele agressie: niet-fysieke agressie die bedoeld is om een ander psychisch te kwetsen
Wat is scaffolding
De ondersteuning bij leren en probleemoplossing die zelfstandigheid en groei bevordert.
Wat is conservatie
Het inzicht dat kwantiteit niet gerelateerd is aan de opstelling en de uiterlijke verschijningsvorm van objecten
Wat is een discontinue verandering
Ontwikkeling die in aparte stappen of stadia plaatsvindt en waarbij elk stadium gedrag oplevert dat kwalitatief anders is dan gedrag in een eerder stadium
Wat is een continue verandering
Geleidelijke ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van de vorige niveau's
Wat is de kritiek op Vygotsky
Dat het te weinig oog had voor de biologische factoren op de ontwikkeling
Wat is coregulering
Periode waarin ouders en kind gezamenlijk het gedrag van het kind bepalen.