Samenvatting Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

-
ISBN-10 9046903494 ISBN-13 9789046903490
2165 Flashcards en notities
113 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Jakop Rigter
 • 9789046903490 of 9046903494
 • 1st

Samenvatting - Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 1 Introductie

 • Ontwikkelingspsychopathologie is:
  de wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen
 • Ontwikkelingspsychopathologie
  De wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen.
 • Wat is de definitie van ontwikkelingspsychopathologie
  De wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen.
 • Wat is Ontwikkelingspsychopathologie
  Een wetemschap die Zich be zig houd met het ontstaan en Ontwikkelen van psychische stoornissen
 • Voorwaarden psychische stoornis
  - 'Abnormaal' verschijnsel (afwijken van een -sociale- norm)
  - Veroorzaakt ongemak, lijden of bezorgdheid bij de betrokkene en/of omgeving
  - Past binnen een psychopathologisch begrippenkader
 • de psychiatrie is:
  een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen
 • Psychiatrie
  Is een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen.
 • Wat onderzoekt de Psychiatrie
  Is een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen.
 • afwijkend gedrag is niet statisch. het hangt af van:
  - kenmerken van de beoordeelde persoon
  - tijd en plaats van het gedrag
  -waarden en normen van de heersende cultuur en tijdsgeest
 • Psychopathologie is:
  de theorie over stoornissen in de psychische functies
 • Risico factoren
  Negatieve invloed op de normale ontwikkeling van een kind en vergroot de kans op een stoornis
 • - Ontwikkelingspsychologie (normale ontwikkeling)
  - Klinische psychologie (afwijkende ontwikkeling)
  - Pedagogie (opvoeding)
  - Kinderpsychiatrie (psychiatrische ziekten)
  - Biologie (erfelijkheid en lichamelijke rijping)
  - Sociologie (maatschappelijke processen)
  - Antropologie (culturele normen en waarden)
  - Epidemiologie (voorkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking)
 • wanneer kun je spreken van afwijkend gedrag?
  - je gedrag wijkt af van de sociale norm
  - veroorzaakt ongemak, lijden of bezorgdheid bij betrokken/omgeving ( lijdensdruk)
  - gedrag moet passen binnen een psychologisch begrippenkader.
 • een dynamisch gezichtspunt:
  wat op een bepaalde leeftijd normaal is, is op een andere leeftijd abnormaal
 • Wat is 'normaal'?
  Gedrag  dat volgens de Nederlandse normen, waarden en verwachtingen niet te veel afwijkt van het gemiddelde.
  Een tijd- en plaatsgebonden begrip.
 • Wat gebeurt er als kinderen ouder worden?
  Impulsbeheersing
  Emotieregulatie
  Beter nadenken, plannen en de gevolgen van hun gedrag overzien
 • waarop is de DSM gebaseerd?
  is gebaseerd op afspraken die specialisten maken voor elke groep stoornissen
 • er is nooit sprake van één oorzaak:
  factoren bij het kind zelf en factoren uit de omgeving bepalen gedrag
 • Wat gebeurd er als kinderen ouder worden?
  Impulsbeheersing
  Emotieregulatie
  Beter nadenken, plannen en de gevolgen van hun gedrag overzien
 • Welke wisselwerking hebben herinneringen en ervaringen?
  Herinneringen  beïnvloeden namelijk de waardering van bepaalde ervaringen, maar andersom beïnvloeden ervaringen ook weer herinneringen.
 • Wat zijn de uitgangspunten van de dsm ?
  - welke gedragsymptomen kenmerken een stoornis; zowel innerlijke kenmerken als observeerbaar gedrag.
  - symptomen beschrijven de stoornis, maar verklaren ze niet; soort en aantal symtomen en hoelang blijven ze aanwezig.
 • culturele invloeden, manier 1: cultuur en maatschappelijke omstandigheden kunnen de kans vergroten of verkleinen dat kinderen zich op een bepaalde manier gedragen
 • Wat speelt er mee in het veranderen en complexer worden van het gedrag van een kind?
  Actuele verwachtingen, eisen en vroegere ervaringen
 • Het boek neemt de theorie van de Ontwikkelingsopgaven van uitgangspunt. Wat wordt daarmee bedoeld?
  Elk kind en jongeren heeft 'leeftijdsgebonden 'opgaven' (bv gehechtheid). Daarvoor zijn bepaalde ontwikkelde vaardigheden nodig. Maar ook de opvoedingsvaardigheden van de ouders (opvoedingstaken) zijn daarvoor belangrijk.
 • welke kritiek kan er geleverd worden op de dsm V
  - het houd onvoldoende rekening met de ontwikkelingcontext
  - er wordt onvoldoende rekening gehouden met de culturele context.
 • Culturele invloeden, manier 2: culturele normen en waarden kunnen de opvattingen van volwassen en over het gedrag van kinderen beïnvloeden, en daarmee hun psychopathologie
 • Welke wisselwerking heeft herinneringen en ervaringen?
  Herinneringen  beïnvloeden namelijk de waardering van bepaalde ervaringen, maar andersom beïnvloeden ervaringen ook weer herinneringen.
 • Wat is het verschil tussen classificatie en diagnostiseren?
  classificatie; in kaart brengen van gedrag ( beschrijven; wat is er aan de hand)
  diagnostiseren; is een aanzet om gedrag te kunnen verklaren en begrijpen ( hoe is het zo gekomen)
 • Differentiaaldiagnose:
  op welke stoornis(sen) lijkt ze?
 • Ontwikkelingsopgave
  Leeftijdsgebonden 'opgaven'
 • om welke drie vragen gaat het bij diagnostiek?
  - waarom heeft het kind deze klachten op dit moment?
  - waarom blijven juist deze problemen en klachten bestaan?
  - wat zegt dit over het kind en gezin dat deze problemen zijn ontstaan en blijven bestaan?
 • de comorbiditeit:
  met welke stoornis(sen) gaat de betreffende stoornis samen?
 • Wanneer gedrag normaal of wenselijk is hangt samen met de ontwikkelingsopgaven dat een kind heeft op een bepaalde leeftijd.
 • welke vier diagnostische methode heb je?
  1. diagnostisch gesprek; vragen stellen, luisteren, observeren
  2. observeren: doelgericht, opzettelijk en systematisch
  3. psychodiagnostiek: functietesten, zelfinvullijsten, projectieve testen( inktvlek)
  4. Lichamelijk onderzoek
 • de prevalentie van de stoornis:
  hoe vaak komt ze voor?
 • Verschillende factoren beïnvloeden op verschillende momenten zowel het ontstaan als het beloop van gedrag:
  - Kind gebonden factoren: sekse, leeftijd, intelligentie en impulsveheersing
  - Ouder- en gezinsgebonden factoren: opleiding, inkomen, opvoedingsvaardigheden en (lichamelijke en geestelijke) gezondheid.
  - Maatschappij- en omgevingsfactoren: sociale (on)gelijkheid, welvaart, onderwijs, televisie en sociale media, culturele normen en waarden.
 • wat is epidemiologie?
  het voorkomen en verspreiding van psychische en lichamelijke ziekte onder de bevolking
 • externaliserend gedrag/problematiek:
  problematiek richt zich naar buiten, bijv. slechte concentratie, liegen en bedriegen, aandacht opeisen en agressie
 • prevalentie?
  het percentage van een groep kinderen dat een stoornis heeft op een bepaald moment
 • internaliserend gedrag/problematiek:
  problematiek richt zich naar binnen. bijv. verlegenheid, angst, vage lichamelijke klachten en depressiviteit
 • wat is incidentie?
  het aantal nieuwe ziektegevallen in een bepaalde periode
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Jakop Rigter
 • 9789062832996 of 9062832997
 • 2002

Samenvatting - Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 1 Introductie

 • Wat wordt verstaan onder ontwikkelingspsychopathologie

  Het gaat om een afwijkende ontwikkeling

 • Antrolpologie
  culturele normen en waarden

 • Wat is trisomie?
  in plaats van twee kopieën zijn er bij de celdeling drie gemaakt
 • Epidemiologie
  het vóórkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking
 • Op welke leeftijd zijn normaliter de menselijke hersenen volgroeid?
  23-25 jaar
 • Pathologie
  de wetenschappelijke discipline die onderzoekt hoe psychische stoornissen ontstaan en zich ontwikkelen
 • Niet alleen roken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de ongeboren baby, maar ook verblijven in rokerige ruimtes.
  Deze stelling is juist
 • hoi
 • Psychiatrie
  is een medische discipline die zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van psychische stoornissen
 • Alcoholgebruik tijdens zwangerschap wordt ontraden, maar 1 glas per week kan geen kwaad. 
  Deze stelling is onjuist
 • Ontwikkelingspsychologie
  de normale ontwikkeling
 • Tot hoever strekt de invloed van negatieve prenatale en perinatale gebeurtenissen uit op de ontwikkeling van het kind?
  Tot ver in de volwassenheid kan die invloed aangetoond worden
 • Anamnese
  de voorgeschiedenis van de problemen in kaart brengen op grond van andere betrokkenen (ook gezin -> gezinanmnese)
 • Een kind dat de eerste levensmaanden borstvoeding heeft gehad, heet later een grotere kans op overgewicht dan een kind dat flesvoeding heeft gehad.
  Deze stelling is onjuist. De kans is juist kleiner
 • Child behavior checklist CBCL
  scoren op vragen naar psychisch functioneren
 • Welke uitspraak over het circadiaan ritme is juist?
  Baby's hebben geen circadiaan ritme
 • Classeficatie
  Een persoon, voorwerk of situatie herkenen en een naam aan geven en indelen in een categorie. JOngen/meisje, groenten/fruit. Saai gezellig etc. 
 • Wat is een goed advies aan ouders als hun jonge kind niet goed slaapt?
  Hou vaste bedtijden aan, laat het kind, ook als is het laat in slaag gevallen, niet uitslapen in het weekend. 
 • Dimensionale benadering 
  Geeft mogelijkheid van een beetje, middelmatig of veel; een lichte, matige of ernstig stoornis 
 • Jonathan van 3 jaar oud is dol op macaroni. Vooral macaroni met tomatensaus. Maar als hij spaghetti krijgt voorgeschoteld, ook al is het met tomatensaus, dan weigert hij een hap te eten. Waarvan is dit gedrag een voorbeeld?
  Voedselneofobie
 • DSM
  handboek voor classifieren en diagnosticeren. Om te kunnen bepalen of iemand een bepaalde stoornis heet is het om te begiinen nodig af te spreken welke gedragssymptomen die stoornis kenmerken. Dat is wat in de DSM gebeurt. 
 • Wat is een goede methode om een kind te stimuleren zijn bord leeg te eten?
  Samen met het kind de maaltijd nuttigen.
 • Functietest
  testen die bijvoorbeeld intelligentie concentratie en geheugen meten
 • Is een kind zelf in staat om op een adequate manier de inname van voedsel af te stemmen op haar/ zijn behoefte aan calorieën?
  Ja, kinderen kunnen dit zelf regelen vanaf een leeftijd van 6 weken
 • prevalentie
  het percentafie van een groep kinderen dat een bepaalde stoornis heeft op een bepaald moment in de tijd. Wordt uitgedruk in percentages van een bepaalde groep; leeftijd, sekse etc.
 • Welke van onderstaande uitspraken is juist?
  Een doorsnee kind wordt eerst 's nachts zindelijk voor ontlasting. 's Nachts zindelijk voor urine is het laatste wat het leert. 
 • Incidentie
  het aantal nieuwe ziektegevallen in een bepaalde periode (meestal een jaar)
 • Bij welke groep kinderen komt encopresis vaker voor?
  Bij kinderen met autistisch spectrum stoornis ( ASS)
 • Projectieve testen
  Rorschack of vlokkentest. Of een test waarbij een kind moet reageren op een plaatje. 
 • Wat is een goede manier om bij een kind het bedplassen af te leren?
  Voor het slapen gaan veel laten drinken en het kind 's nachts een paar keer goed wakker maken om het te laten plassen. 
 • Softenon ( Thalidomide)
  Slaapmiddel en middel tegen zwangerschaps- misselijkheid
 • Geslikt tijdens eerste weken zwangerschap, dan konden er afwijkingen ontstaan bij (ongeboren) kind.
 • Is een aangeboren eigenschap erfelijk overdraagbaar?
  Nee, een aangeboren eigenschap hoeft niet altijd een erfelijke eigenschap te zijn.
 • Foetussen met een hersenafwijking kunnen herkend worden omdat zij in hun beweging verschillen van gezonde foetussen. Waarin verschillen zij?
  Foetussen met een hersenafwijking hebben minder variatie in hun beweging
 • Waarvan is het foetaal alcohol syndroom een voorbeeld? 
  Een afwijking die veroorzaakt wordt door schadelijke omgevingsvloeden tijdens de zwangerschappen
 • Wat is een belangrijke beschermingsfactor bij de ontwikkeling van premature baby's? 
  Onderlinge steun en vertrouwen tussen de ouders
 • Bij een baby wordt het eetproces 'gestuurd' door reflexen zoals zuigreflex. Hoe wordt het eetproces gestuurd bij een peuter van twee n jaar oud
  Geheel door zelfgestuurd (bewust) gedrag.
 • Volgens welke principes wordt meestal een eetstoornis bij een jong kind behandeld? 
  De principes van de gedragstherapie
 • In welke volgorde verloopt de normale ontwikkeling van zindelijkheid?
  'S nachts zindelijk voor ontlasting, overdag zindelijk voor ontlasting, overdag droog blijven en 's nachts droog blijven.
 • Op welke leeftijd zijn de meeste kinderen zindelijk voor ontlasting?
  Bij 4jaar
 • Wat is bekend over erfelijke basting bij enuresis (bedplassen) en encopresis ( broekpoepen)?
  De erfelijke belasting bij enuresis is groter dan bij encopresis
 • Waarop is de ' drogebedtraining' gebaseerd?
  Een gedragstherapeutische  behandeling van het kind waarbij deze in vaste stappe leert om zindelijk te worden
 • Wat is bekend over medicatie bij bedplassen?
  Dit heeft meestal snel effect, maar het effect verdwijnt als de medicatie stopt
 • Ondergewicht wordt gedefinieerd aan de hand van de BMI. Wat is waar?
  Bij een BMI lager dan 20 is er sprake van ondergewicht bij volwassenen,  maar niet bij jongeren
 • Wat is een belangrijk symptoom bij beide subgroepen van anorexia nervosa? 
  Lichaamsbeeld stoornis
 • Anorexia
  Perfectionisme
 • Boulimia 
  Impulsiviteit
 • Bij welke eetstoornis komt middelenmisbruik vaak voor?
  Boulimia nervosa
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn: Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen? / Acute stressstoornissen en PTSS.
Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis, hierbij is extreme angst en machteloosheid ervaren, is er sprake van een aantal symptomen, waaronder herbeleving van het trauma en het vermijden van prikkels die doen denken aan het trauma.
Wat is een Obsessieve-compulsieve stoornis?
Duidelijke aanwezigheid van dwanggedachten en dwanghandelingen. De handelingen zijn gericht om angst te verminderen. Vaak ook gepaard met een obsessie.
Wat is een: Gegeneraliseerde angststoornis?
Buitensporige angst en bezorgdheid over (toekomstige) gebeurtenissen en activiteiten.
Wat is een: Sociale angststoornis/fobie?
Duidelijke en aanhoudende angst voor situaties waarin men iets moet presteren en waarbij men door anderen wordt beoordeeld. Vaak zijn deze kinderen erg verlegen.
Wat is een: Specifieke fobie?
Duidelijke en aanhoudende angst bij de aanwezigheid van of denken aan een specifieke situatie of prikkel.

Vijf categorieën: dieren, natuurlijke omgevingen en situaties, bloed, injecties en verwondingen, situaties.
Wat is: Agorafobie?
Angst voor een plaats of situatie waar je niet aan kan ontsnappen of waar geen hulp kan komen. Bijv. als iemand een paniekaanval heeft.
Wat is een: Paniekstoornis
Ernstige en terugkerende paniekaanvallen. Gaan vaak gepaard met hyperventilatie en angst om dood te gaan. Een paniekaanval is een plotselinge, onverwachte en korte periode van vijf tot tien minuten van intense angst, die binnen een kwartier of half uur weer afvlakt.
Wat is: Selectief mutisme
Niet spreken in sociale situaties, waarin dit wel wordt verwacht.
Wat is een: Seperatieangststoornis
Angst om gescheiden te worden van de persoon waaraan je bent gehecht. Het kind kan zich al verzetten tegen een oppas of een uitje.
Wanneer wordt een angst daadwerkelijk een angststoornis?
Als hij de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind belemmert, en zijn ontwikkeling op school.