Samenvatting Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

ISBN-13 9789046904947
426 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789046904947. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

 • 1 Introductie

 • Wat is ontwikkelingspsychopathologie
  Wetenschap die onderzoekt hoe psychische stoornissen kunnen ontstaan en zich ontwikkelen.
 • Wat is de klinische psychologie?
  De afwijkende ontwikkeling
 • Wat wordt bedoeld met biologie?
  Erfelijkheid en lichamelijke rijping
 • Wat wordt bedoeld met epidemiologie?
  Het voorkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking
 • Wat is moraliteit?
  Verzameling van principes waardoor een individu een keuze kan maken tussen goed of slecht
 • Wat is pre conventionele moraliteit?
  Oriëntatie op straf/eigen belang (jonger dan 4 jaar)
 • Wat is conventionele moraliteit?
  Wederzijds belang/oriëntatie op wetten en plichten (5-12 jaar)
 • Wat is post conventionele moraliteit?
  Oriëntatie op sociale mensenrechten/ethische principes (vanaf de pubertijd)
 • De drie verschillende clusters als het gaat om persoonlijkheidsstoornissen
  Cluster A: Eigenaardig en excentriek
  Cluster B: Dramatisch emotioneel
  Cluster C: Vermijdend, afhankelijk en dwangmatig
 • 1.1 Ontwikkelingspsychopathologie

 • Wat zijn cognitieve stoornissen?
  Achteruitgang van cognitieve vermogens en het functioneren van het dagelijks leven. Het denken of geheugen wijken af van het vroegere niveau.
 • Wat is de omschrijving van ontwikkelingspsychopathologie?
  De wetenschappelijke discipline die onderzoekt:
  * het ontstaan van psychische stoornissen 
  * het zich ontwikkelen hiervan
  * een integratieve benadering.
 • Wat is Agnosie?
  Verstoring van de sensorische perceptie, meestal visueel.
  Vb: Denken dat kinderen objecten zijn, of je vrouw verwarren met een hoed. 
 • Van welke verschillende disciplines gebruikt de ontwikkelingspsychopathologie de inzichten?
  - ontwikkelingspsychologie (de normale ontwikkeling)
  - klinische psychologie (afwijkende ontwikkeling)
  - pedagogie (opvoeding)
  - kinderpsychiatrie (psychiatrische ziekten)
  - biologie (erfelijkheid en lichamelijke rijping)
  - sociologie (maatschappelijke processen)
  - antropologie (culturele normen en waarden)
  - epidemiologie (het vóórkomen van ziekten en stoornissen onder de bevolking)
 • Belangrijkste vormen van cognitieve stoornissen zijn:
  1. Delirium
  2. Amnetische stoornis 
  3. Dementie  
 • Welke factoren beïnvloeden het ontstaan en het beloop van gedrag?
  - kindgebonden factoren: sekse, leeftijd, intelligentie en impulsbeheersing
  - ouder- en gezinsgebonden factoren: opleiding, inkomen, opvoedingsvaardigheden
  - maatschappij en omgevingsgebonden factoren: sociale (on)gelijkheid, welvaart, onderwijs,
 • Wat houdt de cognitieve stoornis delirium in?
  Toestand van geestelijke verwarring, desoriëntatie en het vermogen om ergens de aandacht op te richten.
 • Over welke cognitieve stoornis wordt hier gesproken?  

  De betrokkene heeft moeite zich ergens op te concentreren en kan niet duidelijk en samenhangend zijn. Vaak last van hallicunaties en zien 'beestjes' lopen. Duurt relatief kort, een week.
   
  1. Delirium 
 • Wat zijn de oorzaken van delirium? 
  Hoofdtrauma, stofwisselingsstoornissen, epilepsie, tekort aan vitamine B1, hersenbloeding, alcohol of drugs.
 • Wat houdt de cognitieve stoornis amnesie in?
  Verstoring van het geheugen die samenhangen met het vermogen om nieuwe dingen te leren of gebeurtenissen uit het verleden terug te halen. 
 • Over welke cognitieve stoornis wordt hier gesproken? 

  Defecten langertermijngeheugen, algemene intelligentie blijft intact.   
  Amnesie 
 • Wat zijn de oorzaken van amnesie?
  Traumatische gebeurtenis zoals een klap op het hoofd, operatie of elektrische schok. 
  - Hypoxie: plotseling onderbreking van zuurstoftoevoer hersenen
  - Infarcing: blokkade van de bloedvaten voor de hersenen   
 • wat is: Door alcohol veroorzaakte langdurige amnesie?
  Korsakov
 • Wat houdt de cognitieve stoornis dementie in?
  Ernstige verslechtering van de geestelijke functies. 
  Kenmerken: achteruitgang geheugen en denkvermogen  
 • Wat zijn seniele dementie & preseniele dementie? 
  Seniele dementie: na 65e & Preseniele dementie: voor 65e 
 • 10 Vormen van dementie: 
  1. Vasulaire dementie
  2. Gevolg van hoofdtrauma
  3. Gevolg van beroerte
  4. Gevolg van huntington
  5. Gevolg van Pick
  6. Gevolg van Creutzfeld Jacob 
  7. Gevolg van Parkinson
  8. Gevolg van HIV 
  9. Gevolg van Alzheimer 
  10. Neurosyfillis          
 • Wat houdt 1. vasculaire dementie in? 
  Gevolg van reeks beroertes in de hersenen. 
  1 afzonderlijke beroerte kan zorgen voor ernstige belemmeringen in de speciale functies zoals afasie. Geheel of gedeeltelijk verlies van het vermogen om taal te begrijpen & zich hierin uit te drukken. 
 • Wat houdt 3. gevolg van een beroerte in? 
  Cerebrovasculair acident 
  Wanneer een deel van de hersenen beschadigd raakt door een onderbreking van het bloedtoevoer is er sprake van een beroerte
 • Wat houdt 9. gevolg van alzheimer in?
  Progressieve hersenziekte
  Kenmerken: 
  Geleidelijk verlies van het geheugen en intellectuele capaciteiten, verandering in de persoonlijkheid. En uiteindelijk verlies van het vermogen om voor zichzelf te kunnen zorgen 
  Deze mensen zijn vaak gedeprimeerd of suïcidaal
 • Wat houdt 5. Gevolg van Pick in?
  Het lijkt op Alzheimer. Tussen de 50e en 60e jaar. 
  Kenmerken door specifieke afwijkingen in de hersencellen en de afwezigheid van neurofibrillaire tangles en plaques.
 • Wat houdt 7. Gevolg van Parkinson in? 
  Progressieve ziekte in de basale ganglia.
  Kenmerkend zijn:
  Spiertremor en schudden, verstarring, moeite met lopen, slechte controle over de fijne motoriek, weinig spierspanning in het gezicht en soms cognitieve achteruitgang.

  In een later stadium komt dementie vaak voor. Achteruitgang is subtieler dan bij Alzheimer.
 • Wat houdt 4. Gevolg van Huntington in?
  Erfelijke degeneratieve ziekte die zich kenmerkt door zenuwachtige, trekkerige bewegingen, paranoia en geestelijke achteruitgang.
  De geheugenproblemen in het beginstadia kunnen uitgroeien tot dementie.
  Het wordt veroorzaakt door een genetisch defect op een enkel gen en patiënten overlijden na ongeveer 15 jaar.
 • Wat houdt 8. Gevolg van HIV in?
  HIV kan het centrale zenuwstelsel binnendringen en de cognitieve achteruitgang is gang zetten.
  Kenmerken zijn apathie en neiging tot terugtrekken.
 • Wat houdt 6. Gevolg van Creutzfeld-Jakob in?
  Zeldzame dodelijke hersenziekte.
  Kenmerken is het ontstaan van kleine holten in de hersenen.
  Geen behandeling en patiënten overlijden na paar maanden.
 • Wat houdt 2. Gevolg van hoofdtrauma in? 
  Progressie dementie is aannemelijk als er sprake is van meerdere hoofdtrauma’s.
 • Psychische stoornissen en ouder worden 
  Wat is comorbiditeit?
  Gecompliceerde relatie tussen lichaam en geest.
 • - Angststoornissen lijken op latere leeftijd vaker voor te komen dan depressies. Vooral de gegeneraliseerde angststoornis komt het meest voor onder ouderen.
  - Depressie (Dysthymie) komt vaak laat bij ouderen en na een stressvolle gebeurtenis en vaak bij mensen die al eerder een depressie hebben gehad.
  - Slaapproblemen: Door de leeftijdsgebonden veranderingen in de fysiologie van de slaap, neiging tot vroeg wakker worden. Gedragstherapie helpt goed.
 • Hoofdstuk 8, Verslaving en afhankelijkheid Aantal begrippen:
  - Stoornissen door een middel teweeggebracht: Stoornissen die door gebruik van psychoactieve stoffen worden geïnduceerd.
  - Verslavingsstoornissen: Patronen van inadequaat gebruik van psychoactieve stoffen en daaruit vloeiend (sociaal) gedrag.
  - Drugsmisbruik: Herhaaldelijk van school of werk verzuimen.
  - Tolerantie: Toestand van je lichaam bij gewenning aan een middel.
  - Onthoudingssyndroom: Is een grep of cluster symptomen die zich voordoen wanneer een afhankelijk persoon de stof plotseling niet meer gebruikt.
 • Overgang naar afhankelijkheid van een middel: 
  Wat is de volgorde? 
  Experimenteren-> Regelmatig gebruik -> Verslaving of afhankelijkheid
 • Verslavende middelen:
  Wat zijn Dempende/verdovende middelen? 
  Middelen die het centrale zenuwstelsel vertraagd of afneemt en daarmee emoties, spanning en angst verminderen (alcohol, wiet).

  - Barbituraten (geneesmiddelen, verlichten van angst en spanning)
  -Opiaten (narcotica, pijn verlichten en slaap opwekken)
 • Verslavende middelen
  Wat zijn stimulerende middelen?
  Middelen die extra energie geven en stimuleren.
  Amfetaminen (speed, meth) Ecstasy, cocaïne, nicotine.
 • Verslavende middelen
  Wat zijn hallucinogene middelen?  
  Middelen die zintuigelijke vertekeningen of hallucinaties teweeg brengen. (LSD, fencyclidine (PCP), Marihuana)
 • Perspectieven
  - Biologisch = Neurotransmitters, lichaam wil steeds meer
  - Genetisch = Genetische factoren zijn aanwezig
  - Leerperspectieven = Aangeleerd gedrag (bijvoorbeeld Roken)
  - Conditionering = Sociale invloeden, bekrachtigend effect - Cognitief Houding tegenover alcohol en drugs
  - Psychodynamisch = Oraal-afhankelijke persoonlijkheid
  - Sociaal-cultureel = Alcohol en drugs in de omgeving
 • Behandeling
  -
  Biologisch Detoxen (afkicken in ziekenhuis) en medicatie
  - Niet-professionele support groepen (AA)
  - Intramurale behandeling (in een ziekenhuis)
  - Psychodynamische therapie (Achterliggende conflicten oplossen)
  - Gedragstherapie - Training voor terugval preventie
 • Hoofdstuk 10, Stemmingsstoornissen
  Welke stemmingsstoornissen zijn er?  
  1. Depressie 
  2. Dystyme stoornis
  3. Bipolaire stoornis
  4. Cyclotyme stoornis
 • Wanneer er sprake is van één of meer episoden van ernstige depressie zonder dat de patiënt een manie of hypomanie heeft gehad. Dit is een unipolaire stoornis. Bij de meeste mensen komen de episoden terug, afgewisseld met normaal of licht verstoord functioneren. Vrouwen hebben 2x zoveel kans en een depressie kan seizoensgebonden zijn. Postnatale depressie is een zeer ernstige stemmingswisseling na een bevalling.

  Welke stemmingsstoornis is dit? 
  Depressieve stemmingsstoornis
 • Patroon van matige depressie die langere tijd aanhoudt, bij volwassenen meestal vele jaren. Ongeveer 1,3% van Nederland heeft het en vaker vrouwen dan mannen.

  Welke stemmingsstoornis is dit?  
  Dysthyme stemmingsstoornis
 • Stoornis met één of meer manische of hypomane episoden (episoden van euforische stemming en hyperactiviteit, waarbij het beoordelingsvermogen en het gedrag vaan nadelig worden beïnvloed). Vaak worden deze episoden afgewisseld met episoden van ernstige depressie met tussengeleden perioden van een normale stemming. (komt weinig voor) Oorzaken: Er worden cognitieve gebreken vertoont bij het afleiden van emoties en sociale recognitie. Ook genen spelen hierin een rol, welke genen is nog onbekend.

  Welke stemminsstoornis is dit?   
  Bipolaire stemmingsstoornis 
 • Chronische stoornis met talrijke hypomane episoden (minder ernstige manische kenmerken) en talrijke episoden van depressieve stemmingen of verlies van belangstelling of plezier in activiteiten. Maar niet zo ernstig dat deze voldoen aan de criteria van een depressieve episode. Dit duurt al minstens 2jaar. De kansen van mannen en vrouwen zijn net zo groot en ongeveer 33% van deze mensen wordt later gekenmerkt met bipolaire stoornis.

  Welke stemmingsstoornis is dit?  
  Clycothyme stemmingsstoornis 
 • Oorzaken stemmingsstoornissen 
  - Biologische factoren Genetische factoren spelen een belangrijke rol
  - Biochemische factoren Geneesmiddelen kunnen depressies ontwikkelen
  - Cognitieve theorie Zwart/wit denken, Overgeneralisatie, Alleen negatieve dingen zien (mentaal filter), Uitsluiten van het positieve, Overhaaste conclusies trekken, Vergroting en verkleining (van een mug een olifant maken), Emotionele rationalisatie (redeneren op basis van emoties), Beweringen met ‘moet’ (persoonlijke plichten creëren). Labeling en mislabeling (verklaren van gedrag door negatief etiket) en personalisatie (zelf altijd denken dat alles jouw probleem is).     
 • Stemmingsstoornissen 
  Behandeling

  Door Cognitieve gedragstherapie. Biologische behandelmethoden (medicijnen, antidepressiva), Lichttherapie en Elektroconvulsietherapie (ECT)
  Zelfmoord Dit is de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren. Vrouwen doen drie keer zo vaak een poging maar mannen slagen vaker door ‘betere’ middelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat voor IQ heeft iemand die LVB is?
Met de term licht verstandelijk beperkt wordt volgens de DSM-IV-TR jeugdigen met en IQ tussen de 50-70 bedoeld. 
Hoofdstuk 11, Zelfbeheersing en de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteitWat betekent Sub-thresh-old problemen?  
(onder de drempel) Ze voldoen niet genoeg aan de criteria van de DSM-IV maar ervaren en veroorzaken wel de problemen.
Wanneer worden de symptomen van ADHD zichtbaar?
Symptomen worden vooral zichtbaar wanneer eisen gesteld worden aan een kind, je ziet weinig verschil met ‘normale’ kinderen bij vrij spel
Hoofdstuk 11, Zelfbeheersing en de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteitWaar gaat het hier om? 
Kinderen met ADHD zijn als volgt te typeren:
- Moeite met de aandacht vestigen op een langdurige taak (snel afgeleid)
- Motorisch gezien erg beweeglijk
- Impulsief ADHD is een externaliserende, naar buiten gerichte, stoornis.   
Welke 2 leerstoornissen zijn er?
1. Dyslexie --> Achterstand in lezen en spellen, niet in andere schoolse vaardigheden. Normale intelligentie en grote discrepantie tussen verwachting en het lezen zelf.

2. Dyscalculie --> Ontbreken automatisme van rekenen. Geen flauw benul van verhoudingen, maten en hoeveelheden.
Wanneer spreekt men van een taalstoornis?
Men spreekt van een taalstoornis als het taalniveau duidelijk achterloopt ten opzichte van het intelligentieniveau (discrepantie) en het sociale en schoolse functioneren wordt belemmerd (interferentie) Bij taal-, spraak- en leerstoornissen moet uitgesloten worden of het kind gehoorstoornissen heeft, een verstandelijke handicap of autisme. 
Welke 5 Taal- en leerstoornissen zijn er?
1. Discrepantiecriterium: Stoornis past niet bij de leeftijd of intelligentie van het kind
2. Interferentiecriterium: Stoornis werkt negatief in significante mate met schoolresultaten of dagelijkse bezigheden waarvoor leesvaardigheid is vereist.
3. Expressie: Actieve taaluiting
4. Receptie: Het begrijpen van taal van anderen   
5. Selectief mutisme: een speciale taalstoornis. Kinderen zijn wel taalvaardig, maar praten uitsluitend in een voor hen bekende omgeving tegen bekenden mensen. Ze hebben geen onvermogen maar weigeren te spreken. Zijn erg verlegen en ontwikkelen vaak sociale fobie.
Wat houdt passief en acties in omtrent : Hoofdstuk 10, Taal- en leerstoornissen? 
Passief: Horen en begrijpen
Actief: Produceren van geluiden en omzetten van gedachten in woorden
Hoofdstuk 10, Taal- en leerstoornissen TaalstoornisWat zijn taal-en leerstoornissen?
Taalstoornis: Verstoring bij het herkennen en/of produceren van gesproken taal.
Leerstoornis: Verstoring bij het herkennen en/of produceren van geschreven taal (cijfers)
Welke soorten ASS zijn er?
1. Klassiek Autisme
2. Asperger
3. Niet specifieke Pervasieve ontwikkelingsstoornissen  (RETT & Heller)
4. Aan autisme verwante stoornissen --> PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified)