Samenvatting Op niveau 2e fase 4/5h informatie- & verwerkingsboek

-
ISBN-10 9006110043 ISBN-13 9789006110043
226 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Op niveau 2e fase 4/5h informatie- & verwerkingsboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Paul Merkx, Jacqueline Buhler, Everlien Flier, Jan Hadders, Marjan van Verseveld Karen Wentzel. Het ISBN van dit boek is 9789006110043 of 9006110043. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Op niveau 2e fase 4/5h informatie- & verwerkingsboek

 • 1 Woordenschat Blok 1

 • Kunnen denken zonder naar de werkelijkheid te kijken
  Abstract denkend
 • nauwkeurig
  Accuraat
 • eerzuchtig
  Ambitieus
 • zelfverzekerd
  Assertief
 • Makkelijk met andere praten
  Communicatief
 • Op samenwerking gericht
  coöperatief
 • In staat zijn zelf iets te bedenken of maken
  Creatief
 • Evenwichtig in het omgaan met gevoelens
  Emotioneel stabiel
 • Vol energie
  Energiek
 •  Volgens een strak  (tijd)schema werkend
  Gedisciplineerd
 • Iets (nieuws) willen ondernemen
  Initiatiefrijk
 •  vernieuwend
  Innovatief
 •  Stipt zeer nauwkeurig
  Punctueel
 •  Geschikt om (een bedrijf, instelling) te vertegenwoordigen
  Representatief
 • verantwoordelijk
  Responsabel
 • Begrip en gevoel hebben  voor medemensen
  Sociaal voelend
 •  Iemand die boekhoudingen en administraties van bedrijven en instellingen inricht, bijhoudt en controleert
  Accountant
 •  Iemand die klanten, adverteerders of abonnees werft
  Acquisiteur
 • Assistent op natuur-en scheikundig terrein in laboratoria en scholen
  amanuensis
 •  Specialist die patiënten voor een operatie onder narcose brengt
  Anesthesist
 • Grafisch(kunstzinnig) vormgever bij een reclamebedrijf
  Artdirector 
 • Deskundige op een bepaald gebied die raad geeft, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of organisatie
  consulent
 •  Iemand die versieringen voor toneel, etalages enz. ontwerpt
  decorateur
 • Geneeskundige die door spel, arbeid of oefening bepaalde spierfuncties activeert
  ergotherapeut
 •  Iemand die zorgt voor het verzenden van goederen
  expediteur
 • Iemand die zorgt voor de goede gang van zaken bij een theateropvoering of televisie opnamen
  floormanager
 • Is een soort Secretaris bij bepaalde colleges, zoals de tweede kamer 
  griffier
 •  Goochelaar
  illusionist
 • Bemiddelaar bij een uitzendbureau, verzekeringsmaatschappij, enz .
  intercedent
 •  Iemand die tijdelijk de functie van een directeur vervult
  Interim-manager
 •  Iemand die in een laboratorium werkt
  laborant
 • Iemand die zich binnen in een bedrijf bezighoud met marketing
  marketeer
 • Iemand die stukken schrijft over actuele, vooral politieke onderwerpen
  publicist
 • Iemand die berichten verzamelt en bewerkt voor publicatie 
  Redacteur
 • Schrijver van een draaiboek
  scenarioschrijver
 • Iemand die inzicht probeert te verkrijgen maatschappelijke of economische verschijnselen door gebruik te maken van cijfermateriaal
  statisticus
 • Kwalijk nemen
  Euvel te duiden
 • Op grond van
  Uit hoofde van
 • Zoals Blijkt uit
  Blijkens
 • Onmiddelijk
  Onverwijld
 • om
  Teneinde
 • Toch
  Desalniettemin
 • omdat
  Daar
 • teruggave
  Restitutie
 • Dus
  Bijgevolg
 • Genoeg
  Genoegzaam
 • Aanbieden
  Offreren
 • Op Grond van
  Krachtens
 • Op een andere manier
  Anderszins
 • Bij vergissing
  Abusievelijk
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

officieel
erkend door het bevoegd gezag
officieus/officeuze
nog niet echt bevestigd
anoniem
ongenoemd
unaniem
eenstemmig
het moreel
gevoel van zelfvertrouwen
de moraal
lering
fascistische
nationalistische, autoritaire en onverdraagzame
fascistoïde
min of meer fascistische
materieel
al wat nodig is om optimaal te kunnen werken, bijv. ladderwagens
materiaal
bouwstof, grondstof