Samenvatting Op niveau : tweede fase : taalvaardigheid Nederlands.

-
ISBN-10 9006104604 ISBN-13 9789006104608
237 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Op niveau : tweede fase : taalvaardigheid Nederlands.". De auteur(s) van het boek is/zijn H Jongsma. Het ISBN van dit boek is 9789006104608 of 9006104604. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Op niveau : tweede fase : taalvaardigheid Nederlands.

 • 1 hoofdstuk 6 argumenteren

 • verschillende soorten argumenten;

  - voorbeeld

  - empirisch

  - gezagsargument

  - vergelijking

  - moreel argument

  -emotioneel argument

 • voorbeeld
  na de stelling wordt gedemostreerd met voorbeelden
 • feiten
  mening word bewezen met behulp van controleerbare feiten
 • gezagsargument

  als argument kan een autoriteit worden opgevoerd. een autoriteit is iemand van wie iedereen aanneemt dat hij veel verstand van de desbetreffende zaak heeft. zo iemand spreekt met gezag: als hij het zegt moet het wel zo zijn.

 • empirisch argument
  als argument kan een voorval dienen dat je zelf hebt beleefd, een ervaringsfeit

 • gezagsargument
  als argument kan een autoriteit worden opgevoerd. een autoriteit is iemand van wie iedereen aanneemt dat hij veel verstand van de desbetreffende zaak heeft. zo iemand spreekt met gezag: als hij het zegt moet het wel zo zijn.
 • vergelijkingsargument
  als argument kan een vergelijking dienen. ze vergelijken het met iets anders. hierbij dreigt een drogreden, zoals de valse vergelijking
 • moreleargumenten
  het argument wordt dan ontleend aan een persoonlijke overtuiging, aan idealen, aan een religie of een andre levensbeschouwing.
 • emoitioneel argument
  zeer persoonlijke argumenten. ze je voelt dat nu eenmaal zo

 • redering op basis van feiten
  feiten
 • redering op basis van geloof
  morele argumenten
 • redenering op basis van intuitie
  emotionele argumenten
 • redenering op basis van gezag
  autoriteit en gezagsargumenten

 • redenering op basis van vergelijking of overeenkomst
  voorbeeld of empirisch argument

 • redenering op basis van (voorspelde ) gevolgen
  voorbeeld, empirisch argument, feiten
 • redering op basis van voorspelde nut
  voorbeeld, empirisch, feiten

 • redenering op basis van voorbeelden
  voorbeelden
 • redenering op basis van kenmerken
  feiten

 • de voor-nadeel rederning
  feiten, empirische, morele en emotionele argumenten
 • oorzaak-gevolg-redenering
  feiten, empirisch argument
 • verschijnsel-reden-redenering
  vooral feiten
 • de als-dan-redenering
  1 het eerste deel is een veronderstelling, het tweede deel een gevolg 2 het eerste deel is een voorwaarde, het tweede deel een gevolg
 • zuiver redeneren is gebaseerd op logica.

  een redenering wordt vaak zo opgebouwd:

  - stelling (van regen worden de straten nat)

  - waarneming (het regent)

  - conclusie (de straten worden nat)

  je hebt ook foutieve redenering, dat is wanneer de stelling niet correct is en de conclusie dus ook niet. de stelling is dan meestal niet exclusief genoeg.

  een redenering is opgebouwd uit 2 hoofdtypen

  1 want-type ( tussen de delen van de redenering kun je het signaalwoord 'want' plaatsen) tussen de beide delen past een signaalwoord dat een redengevend of oorzakelijk verband geeft

  2 dus- type (tussen twee delen kun je het signaalwoord 'dus' zetten) hier begint de schrijver meestal eerst met zijn argumenten en daarna komt de conclusie. tussen de beide delen bestaat een concluderend verband.

 • nevengeschikte argumentatie ; bij meervoudige argumentatie waar de argumenten gelijkwaardig worden gebruikt. nevergeschikte argumenten kun je onderling van plaats wisselen. hoofdargumenten kunnen nevengeschikt zijn, maar subargumenten ook. een hoofdargument word dan ondersteund door twee of meer gelijkwaardige subargumenten.

  ondergeschikt argument of subargument ; hier is een argument een ondersteuning bij een eerder genoemd argument. hier is plaatswisseling niet mogelijk.

  we spreken van een reden als de mens zelf een keus heeft gemaakt, misschien wel zonder dat hij dat goed in de gaten had.

  we spreken van een oorzaak als de mens er zelf niet aan kan doen.

 • persoonlijke aanval of op-de-man-spelen = persoon richt zich op de ander met persoonlijke kritiek om toch zijn zin te kunne ndoordrijven

  meelopersmotief = beroep op een algemene mening of verschijnsel

  dreigement = spreker gebruikt zijn macht om zijn zin te kunnen doorzetten

  ontduiking van de bewijslaast = spreker weet geen echte bewijzen te noemen. daarom probeert hij de zak te overbluffen

  hellend vlak = men beweert dat een bepaalde actie een reeks opeenvolgende gebeurtenissen zal veroorzaken die vervolgens tot een meestal ongewenst einde zal eindigen.

  vals dilemma = er wordt gesuggereerd dat er maar twee oplossingen zijn, het is of het een of het ander. maar vaak zijn er natuurlijk allerlei tussenoplossingen denkbaar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • wat is tautologie?
  om iets te benadrukken zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden. Deze woorden behoren tot dezelfde woordsoort.

 • wat is pleonasme?
  door middel van een bijvoeglijk naamwoord een eigenschap herhaalt die al in het znw zit. die eigenschap krijgt zo extra veel aandacht

 • wat is antithese?
  Een antithese is een tegenstelling. door woorden met een tegengestelde betekenis tegenover elkaar te plaatsen vallen ze meer op.

 • wat is een paradox?
  een paradox is een stijlfiguur die een innerlijk tegenspraak bevat. de uitspraak lijkt bij de eerste lezing logisch, maar even later blijkt dat er iets niet klopt.

 • wat is een hyperbool?
  een overdreven manier van zeggen.
 • wat is een understatement?
  wanneer zeer grote of belangrijke personen of zaken en dingen worden afgezwakt, ofwel de omvang van datgenen in de werkelijkheid waarnaar wordt verwezen wordt kleiner voorgesteld dan in feite het geval is.
 • wat is eufemisme?
  dan wordt iet wat minder aangenaam of netjes is op een verzachtende manier onder woorden gebracht. in tegenstelling tot een understatement is een eufenisme nooit spottend bedoeld

 • wat is woordspeling?
  een taalgrapje.

 • wat is een retorische vraag?
  de schrijver maakt een bewering sterker door deze als vraag te formuleren
 • wat is een jargon?
  ook wel vaktaal genoemd. hiermee willen ze indruk wekken dat ze veel van het onderwerp afweten.

 • wat is ironie
  een milde vorm van spot. veel stijlmiddelen kunnen een ironisch effect hebben.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen een debat & discussie en een betoog & beschouwing?
Een debat en discussie zijn mondeling en een betoog en beschouwing zijn schriftelijk.
Hoe kun je een argument onderbouwen?
- redenen
- bewijs
- onderbouwing
Waarmee kun je een mening aanduiden?
- standpunten
- stellingen
- beweringen
- opvattingen
Wat is een redenering?
Een keten van meningen en argumenten.
Hoe is elke zakelijke tekst opgebouwd? Wat wordt er gedaan?
inleiding - aankondiging en belangstelling wekken
middenstuk - uitwerken en uitleggen
slot - afronden
Waar vind je het onderwerp?
titel, inleiding, slot
Waar vind je de hoofdgedachte?
kernzinnen, inleiding, slot
Hoe noteer je de hoofdgedachte?
Als één zin
Wat is de hoofdgedachte van een tekst?
Wat er wordt gezegd over het onderwerp.
Wat is het onderwerp van een tekst?
Waar de tekst over gaat.