Samenvatting Opera : twaalf operaʼs als spiegels van hun tijd

-
ISBN-10 9061684005 ISBN-13 9789061684008
2013 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Opera : twaalf operaʼs als spiegels van hun tijd". De auteur(s) van het boek is/zijn Dick Disselkoen in samenwerking Paul op de Coul. Het ISBN van dit boek is 9789061684008 of 9061684005. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Opera : twaalf operaʼs als spiegels van hun tijd

 • 1.1 Het ontstaan van de Italiaanse opera

 • opleving griejse drama; geprojen gezongen tekst afgewisseld met dans
 • Op 6 okt 1600 werd in het Palazzo Pitti te Venetie de eerste uitvoering gegeven van een pastoraal drama Euridice voor het huwelijk van Maria de Medici en Henri IV van Frankrijk en Navarra
  Juist/onjuist?
  Onjuist, Het Palazzo Pitt staat in Florence
 • Wanneer ontstond de opera?
  Aan het begin van de zeventiende eeuw. Op 6 oktober 1600 werd in het Palazzo Pitti te Florence de eerste uitvoering gegeven van een 'pastoraal drama' getiteld Euridice
 • 2 groepen
  tekst als ondersteuning voor muzuek
  myziek als ondersteuning van tekst
 • Euridice vertelt het verhaal van de mythische zanger Orpheus die zijn gestorven liefde Euridice uit het dodenrijk haalt en haar vervolgens weer verliest doordat hij de goddelijke wetten niet gehoorzaamt. Deze thematiek grijpt terug op de mythe van Ovidius, maar ook op de Christus-mythe, hoe?
  Het staat voor het Lijden (dood en verlies van Euridice), dood (het neerdalen in de hel) en de wederopstanding
 • Waar geldt Euridice officieel van? 
  Als eerste geslaagde poging van een groep geleerde amateurs, dichters en musici uit Florence om de humanistische idealen inzake muziek en poëzie uit het einde van de zestiende eeuw vorm te geven. 
 • Euridice van hofdichter Rinuccini en hofcomponisten Peri en Caccini geldt als de eerste geslaagde poging om de humanisten idealen inzake muziek en poezie uit het einde van de 16e eeuw vorm te geven. 
  juist/onjuist?
  juist
 • Hoe werd deze groep mensen ook wel genoemd?
  Camerata; een groep mensen die bij elkaar komen om te converseren. Rondom Bardi en Mei verzamelden zich vanaf 1577 een groep geleerden en amateurs met een grote belangstelling voor de antieke Griekse muziek en tragedie (Galilei, Caccini, Strozzi en Rinuccini).
 • Rondom Bardi en Mei verzamelden zich vanaf 1577 een groep geleerden en amateurs met een grote belangstelling voor de antieke Griekse muziek en tragedie (Galilei, Caccini, Strozzi en Rinuccini). Hoe werd deze groep genoemd?
  Camerata
 • Girolamo Mei, neoplatoons humanist, vond dat de Grieken een volmaakte eenheid nastreefden van poezie en muziek. Hij 'ontdekte' dat in de Griekse tragedie, de acteurs zich bedienden van een soort voordracht die het midden hield tussen gesproken woord en gezongen melodische lijnen. 
  Juist/onjuist?
  juist
 • Girolamo Mei 'ontdekte'  ook dat instrumenten bij de opvoering van de Griekse tragedie een ondergeschikte rol speelden; zij hadden nauwelijks een zelfstandige rol van betekenis, maar werden gebruikt als begeleiding van de stemmen. 
  juist/onjuist?
  juist
 • Volgens Mei en Galilei (de camerata) kon de eenheid tussen woord en muziek alleen gerealiseerd worden mbv een voordracht, balancerend tussen gesproken en gezongen woord, die alle nuances van de taal moest volgen. 
  juist/onjuist?
  juist
 • Volgens Galilei (de Camerata) was de polyfone muziek in de Franco-Vlaamse traditie een aanslag op de poezie, omdat er verscheidene stemmen tegelijk klonken, al dan niet op een zelfde tekst, waardoor de tekst verloren ging onder verschillende vocale lijnen. 
  Juist/onjuist?
  juist
 • De groep die rond 1590 bij Jacob Corsi bijeenkwam zette zich af tegen de iedeeen van Mei en Galilei
  Juist/onjuist?
  onjuist. De groep rond Corsi was de vaandeldrager van de ideeen van Mei en Galilei. 
 • De eerste voorbeelden van de relatie tussen woord en muziek waren al voor de 17e eeuw aanwezig: 
  - troubadoursliederen (eind 12e eeuw)
  - vocale genres zoals de frottola en de ballata (14e en 15e eeuw)
  Onder welke naam staan deze genres bekend?
  Monodie of solozang.
 • Wat is het kenmerk van een monodie of solozang?
  Bij de monodie zingt een solistische stem een van de melodische lijnen (meestal de bovenste stem van de compositie), terwijl de overige melodische lijnen overgenomen worden door tokkel of toetsinstrumenten. 
 • Componisten als Peri en Caccini maakten gretig gebruik van de monodie in de vorm van solozang met begeleiding van de basso continuo techniek: een stem neemt de gezongen tekstvoordracht op zich terwijl een of meerdere tokkel- of toetsinstrumenten voor de harmonische begeleiding zorgen. 
  juist/onjuist?
  juist
 • De leden van de Camerata proberen niet slechts te imiteren, maar de relatie woord-muziek te herinterpreteren, en het gehele scala van menselijke emoties weer te geven. De tragedie was hiervoor het meest geschikt. 
  juist/onjuist?
  juist
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke componist ontkende dat het mogelijk zou zijn om met muziek karakter en situaties adequaat weer te geven?A Hector BerliozB Richard StraussC Kurt Weill
C WB blz 149
Bij het schrijven van het libretto voor Orfeo ed Euridice nam Calzabigi de aristotelische regels serieus in acht. Welke van de onderstaande beweringen mbt Calzabigi's toepassing van deze klassieke voorschriften is NIET juist?A Calzabigi bereikte de eenheid van tijd door de hele handeling binnen een etmaal te laten plaatsvindenB Calzabigi bereikte de eenheid van plaats door de opera op een locatie te laten afspelenC Calzabigi bereikte de eenheid van handeling door het vermijden van nevenintriges
 B TB blz 87, WB blz 44, 49
Operadecors waarin alles zo echt mogelijk werd uitgebeeld, zijn typisch voorA de barokke opera-seriaopvoeringenB de romantische 19e eeuwse opera-ensceneringenC operaopvoeringen vanaf de jaren 20 tot het midden van de jaren 70 van de 20e eeuw
B TB blz 363, 385, WB blz 223
Wat is juist?A in de 18e eeuwse operatheaters had men vanuit de loges het beste zicht op het toneelgebeuren en daarom ook waren de loges de duurste plaatsenB Bij de 18 eeuwse operavoorstellingen had het publiek de gewoonte om tijdens de voorstelling een hapje te nuttigen en wat te drinkenC Het bezoeken van vrienden in andere loges tijdens een operavoorstelling werd aan het begin van de 18e eeuw afgeschaft vanwege de enorme geluidsoverlast die het veroorzaakte
B TB blz 351, 356-357
In de 18e eeuw was de acteertechniek van de opera seria aan strikte codes gebonden. Tot deze spelcodes behoorde datA de mensen op het toneel zich minimaal mochten bewegen en zich daarom volgens een rechte lijn dienden te verplaatsenB de hierarchisch mindere altijd rechts van zijn meerdere diende te staanC gevoelens volgens een gestandaardiseerde reeks van gebaren tot uitdrukking dienden te worden gebracht 
C TB blz 348-349
Aan welk van de onderstaande stemtypes kunnen operahuizen meestal moeilijk komen?A hoge altB lyrische tenorC diepe bas
B WB blz 122, 2o7
Voor welke componist in combinatie met de muziekvorm had Zimmermann grote bewondering, en waarom?A  de opera's van Mozart, in het bijzonder vanwege de geheel uit zichzelf sprekende muziekB het muziektheater van Wagner, in het bijzonder vanwege de opzet van een gesloten dramaC Weill en Brecht, in het bijzonder vanwege hun ideeen over opera als episch theater
A TB blz 122, 207
I De kerngedachte waarop Zimmermann Die soldaten heeft gefundeerd, is dat tijd ondeelbaar is. Zimmermann wijst in deze opera ook elke vorm van serialiteit radicaal af, omdat het bij deze compositietechniek draait om het rangschikken van meetbare tijdselementenII in Die Soldaten probeert Zimmermann zijn ideaal van de Kugelgestalt der Zeit tot uitdrukking te brengen door de vele verschillende scenes op een en hetzelfde toneel te laten plaatsvinden en het wisselen van decors achterwege te laten.
C I en II zijn beiden onjuist, TB blz 323, 326-327
Bij welke van de onderstaande opera's is de componist tevens de librettist?A Tristan und Isolde en The Rake's ProgressB Die Soldaten en Tristan und IsoldeC The Rake's Progress en Die Soldaten
B TB blz 163, 320
Welke van de onderstaande elementen neemt in de operette de MINST belangrijke plaats in?A gesproken dialogenB virtuoze aria'sC dansen
B WB blz 154