Samenvatting Operationeel personeelsmanagement

-
ISBN-10 9001810128 ISBN-13 9789001810122
284 Flashcards en notities
38 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Operationeel personeelsmanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn Irene A M Schoemakers, Fons A J Koopmans. Het ISBN van dit boek is 9789001810122 of 9001810128. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Operationeel personeelsmanagement

 • 1.1 4.1 wat is arbeidsmarktcommunicatie?

 • "Arbeidsmarktcommunicatie is het planmatig proces waarbij wordt getracht een directe of indirecte wervings boodschap over te brengen bij potentiële medewerkers en hun beïnvloeders, direct of via een bepaald medium"

   

  arbeidsmarktcommunicatie gaat om het overbrengen van 2 boodschappen:

  1. indirecte wervingsboodschap 

  2. directe wervingsboodschap 

   

  arbeidsmarktcommunicatie kan plaats vinden via advertenties, een wervingsbureau maar ook via een-op-eencontact.  tegenwoordig vind het ook veel plaats via sociale media. 

   

 • 1.1.1 Het vakgebied P&O

 • Operationeel personeelsmanagement: heeft betrekking op de dagelijkse voortgang van het werk v.d. medewerkers. 

  zorgt ervoor dat medewerkers worden geworven, geselecteerd, beloond, opgeleid, ontslagen enz. 

   

  Instroom: werven en selecteren van personeel

  Doorstroom: binden en boeien van personeel

  Uitstroom: vertrek van personeel

   

  Strategisch personeelsmanagement: richt zich veel meer op de ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie als geheel en de gevolgen daarvan voor het personeelsmanagement.

 • Waar gaat het vakgebied P&O over?
  Het vakgebied gaat over mensen, arbeidsmiddelen, arbeidsprocessen en structuren binnen een onderneming.
 • Wat is het vakgebied P&O? 
  Het vakgebied dat gaat over mensen, arbeidsmiddelen, arbeidsprocessen en structuren in een onderneming.
 • Instroom:

  - Personeelsbehoefte en -planning

  - Functieanalyse, -beschrijving en -waardering

  - Arbeidsmarktcommunicatie

  - Werving en wervingsmiddelen

  - Selectie en selectiemiddelen

  - Testen van de nieuwe medewerker

  - Introductie nieuwe medewerker

   

 • Wat is operationeel management?
  Operationeel management heeft betrekking op de dagelijkse voortgang van het werk van de medewerkers. 
 • Wat is strategisch personeelsmanagement?
  Strategische personeelsmanagement richt zich veel meer op de ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie als geheel en de gevolgen daarvan voor het personeelsmanagement.
 • 1.1.2 Veranderingen op de arbeidsmarkt

 • Waarom kunnen conjunctuur en arbeidsmarkt niet los van elkaar gezien worden?

  In tijden van economische voorspoed:

  - wordt er veel geproduceerd

  - is er behoefte aan personeel

  - is de arbeidsmarkt vaak ' overspannen' (te weinig gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen)

  Wanneer het slechter gaat met de economie:

  - komen er minder orders binnen bij bedrijven

  - is er vaak een overcapaciteit aan personeel binnen een bedrijf

  - faillissement en massaontslagen zijn het gevolg

  - menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt neemt toe -> 'ontspannen' arbeidsmarkt

 • Wat voor invloed heeft conjunctuur op de arbeidsmarkt?
  In tijden van economische voorspoed wordt er door veel bedrijven veel geproduceerd en daardoor neemt de werkgelegenheid toe en het aantal werklozen af. Er is dan veel behoefte aan personeel.
 • Wat is de relatie tussen conjunctuur en arbeidsmarkt?
  - Economische voorspoed -> grote productie -> werkgelegenheid neemt toe -> te weinig gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de vraag van bedrijven te voldoen ('overspannen' arbeidsmarkt).
  - Economische neergang -> lage productie -> overcapaciteit aan personeel -> ontslagen en faillissementen ('ontspannen arbeidsmarkt').
 • Waarom is het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid belangrijk?

  Nederland vergrijst in snel tempo. Wanneer je geen aandacht geeft aan de oudere beroepsgroep ga je te maken krijgen met een personeelstekort. De gevolgen van vergrijzing wordt versterkt door een afname van het aantal twintigers, 'ontgroening'. Deze daling heeft een remmend effect op de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Het nog maar de vraag of de arbeidsparticipatie van ouderen, vrouwen, allochtonen, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten voldoende kan zijn om de tekorten aan afstuderenden en schoolverlaters in de toekomst op te vangen.

 • Wat is vergrijzing?
  Het percentage ouderen neemt toe.
 • Hoe gaat de samenstelling van de beroepsbevolking op termijn verlopen?

  De potentiële beroepsbevolking staat op het punt te gaan krimpen (nu: 10 mln 20-65jr; in 2040 9 mln)

  Aandeel ouderen binnen de beroepsbevolking gaat stijgen vanwege verhoging pensioenleeftijd (nu 65+: 26/100; 2040 49/100)

  Door uitstroom van ouderen zal er meer vraag komen naar buitenlandse arbeidskrachten (nu: 21%; 2060 >30%)

  De vraag naar hoogopgeleiden overstijgt vooralsnog het aanbod (door technologische ontwikkelingen). Deze trend zal zich in de toekomst voortzetten volgens CPB.

   

   

 • Wat is ontgroening?
  De afname van het aantal jongeren (twintigers).
 • Wat zijn de gevolgen voor P&O?

  De P&O'er zal veel actiever moeten zijn:

  - het instroombeleid moet anticiperen op het tekort aan gekwalificeerde jongeren

  - bij het doorstroombeleid moet worden ingespeeld op omstandigheden waarin ouderen optimaal kunnen blijven functioneren

  - bij het uitstroombeleid zal er meer geluisterd moeten worden naar vertrekkende werknemers om zo beter de knelpunten in de organisatie te kunnen ontdekken

 • Hoe groot is de Nederlandse beroepsbevolking?
  - Tussen nu en 2040 zal de potentiële beroepsbevolking afnemen van 10 naar 9 miljoen.
  - Het aantal ouderen binnen de potentiële beroepsbevolking zal stijgen naar 49/100 leden in 2040.
  - Het aantal allochtonen binnen de beroepsbevolking gaat stijgen naar 30% in 2060.

 • Hoe zit het met opleidingsniveau van de Nederlandse werknemer?
  - Het aantal mensen dat alleen basisonderwijs heeft genoten is afgenomen.
  - Het aantal hoogopgeleiden is toegenomen, maar de vraag naar hogeropgeleiden is nog sterker gegroeid. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vormen van onwettig ontslag zijn er?
- Onregelmatig ontslag: de werkgever heeft de bepalingen die gelden bij opzegging niet nageleefd.
- Vernietigbaar ontslag: vernietigbaar wanneer: 1. De opzegging heeft plaatsgevonden zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter, 2. De opzegging in strijd is met een opzegverbod. 
- Onredelijk ontslag: het ontslag is niet rechtvaardig voor de betrokken werknemer. 
Hoe zit een goed outplacementproces in elkaar?
- Fase 1 Balans opmaken
- Fase 2 Zelfanalyse
- Fase 3 Psychologisch onderzoek
- Fase 4 Oriëntatie op de arbeidsmarkt
- Fase 5 Coaching en training
- Fase 6 Sollicitatiebegeleiding
- Fase 7 Marktbewerking
- Fase 8 Coaching in nieuwe baan
Waarop kan worden gelet bij de keuze van een outplacementbureau?
- Goede verstandhouding tussen medewerker en bureau
- Integriteit
- Continuïteit
- Professionaliteit
- Methoden
- Faciliteiten
Wat zijn diensten die outplacementbureaus kunnen bieden?
- Morele en psychologische ondersteuning
- Loopbaananalyse
- Hulp bij het zoeken van een loopbaanstrategie
- Hulp bij het zoeken van organisaties waar de kandidaat zich kan presenteren
- Kantoorfaciliteiten
- Documentatie en dergelijke
- Begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf
Welke soorten outplacementbureaus zijn er?
1. De psychologische bureaus, waar de psychologische analyse een belangrijk onderdeel is van de begeleiding. 
2. De zakelijke bureaus, met zakelijke adviseurs die klanten zo snel en efficiënt mogelijk aan een nieuwe baan helpen. 
3. Bureaus die allerlei diensten los aanbieden.
Wanneer is outplacement relevant?
- Beide partijen vinden dat een nieuwe, externe baan een goede oplossing is, maar er is nog niet direct over ontslag gesproken.
- De werknemer ziet aankomen dat zijn ontslag waarschijnlijk is. In dat geval kan de werknemer bijtijds onder begeleiding op zoek gaan naar een nieuwe werkkring die beter past.
- Het ontslag is aangezegd; in dat geval valt het outplacementtraject dikwijls onder de afvloeiingsregeling in het kader van het sociaal plan.
Wat zijn de voordelen van outplacement?
- Verstoring van de relatie tussen werkgever en werknemer blijft minimaal
- Juridische voordelen
- Positief imago
Hoe is outplacement ontstaan?
De term outplacement is ongeveer veertig jaar geleden in de VS ontstaan. In die tijd gingen adviseurs op al dan niet commerciële basis helpen bij het zoeken van een nieuwe werkkring voor ontslagen medewerkers. In de jaren 90 van de vorige eeuw is outplacement ook door Nederlandse ondernemingen opgepakt als P&O-instrument en ontstonden de eerste outplacementbureaus. 
Wat is outplacement?
Een manier waarop werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen. 
Wat zijn alternatieven voor ontslag?
- Een uitgekiend instroombeleid: kritisch, zorgvuldig en op maat werven en selecteren en een goede personeelsplanning hanteren.
- Omscholing van personeel
- Herplaatsing van personeel
- Werktijdverkorting
- Bezuinigen op andere kosten
- Opnemen van onbetaald verlof
- Vrijwillige inlevering van een deel van het inkomen