Samenvatting Operationeel personeelsmanagement

-
ISBN-10 9001810128 ISBN-13 9789001810122
284 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Operationeel personeelsmanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn Irene A M Schoemakers, Fons A J Koopmans. Het ISBN van dit boek is 9789001810122 of 9001810128. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Operationeel personeelsmanagement

 • 1.1.1 Het vakgebied P&O

 • Wat is het vakgebied P&O? 
  Het vakgebied dat gaat over mensen, arbeidsmiddelen, arbeidsprocessen en structuren in een onderneming.
 • Wat is operationeel management?
  Operationeel management heeft betrekking op de dagelijkse voortgang van het werk van de medewerkers. 
 • Wat is strategisch personeelsmanagement?
  Strategische personeelsmanagement richt zich veel meer op de ontwikkelingen en veranderingen binnen de organisatie als geheel en de gevolgen daarvan voor het personeelsmanagement.
 • 1.1.2 Veranderingen op de arbeidsmarkt

 • Wat is de relatie tussen conjunctuur en arbeidsmarkt?
  - Economische voorspoed -> grote productie -> werkgelegenheid neemt toe -> te weinig gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de vraag van bedrijven te voldoen ('overspannen' arbeidsmarkt).
  - Economische neergang -> lage productie -> overcapaciteit aan personeel -> ontslagen en faillissementen ('ontspannen arbeidsmarkt').
 • Wat is vergrijzing?
  Het percentage ouderen neemt toe.
 • Wat is ontgroening?
  De afname van het aantal jongeren (twintigers).
 • Hoe groot is de Nederlandse beroepsbevolking?
  - Tussen nu en 2040 zal de potentiële beroepsbevolking afnemen van 10 naar 9 miljoen.
  - Het aantal ouderen binnen de potentiële beroepsbevolking zal stijgen naar 49/100 leden in 2040.
  - Het aantal allochtonen binnen de beroepsbevolking gaat stijgen naar 30% in 2060.

 • Hoe zit het met opleidingsniveau van de Nederlandse werknemer?
  - Het aantal mensen dat alleen basisonderwijs heeft genoten is afgenomen.
  - Het aantal hoogopgeleiden is toegenomen, maar de vraag naar hogeropgeleiden is nog sterker gegroeid. 
 • 1.1.3 Geschiedenis en ontwikkelingen van personeelsmanagement

 • Hoe ziet de geschiedenis het vakgebied P&O eruit?
  - Kleinschaligheid (voor 1870): geen sprake van personeelsmanagement.
  - Industrialisatie en vroeg-kapitalisme (1870-1918): werkgever had paternalistische houding jegens medewerkers.
  - Rationalisatie en economische crisis (1918-1945): menselijke arbeid werd gezien als een economische en organisatorische grootheid en moet binnen duidelijk afgebakende structuren plaatsvinden (taylorisme).
  - Economische heropleving (1945-965): naast loon worden status en respect en normen en waarden ook belangrijk, personeelsmanagement komt los te staan van andere bedrijfsprocessen.
  - Economische expansie (1965-1975): mensen hebben behoefte aan verantwoordelijkheden en ontplooiing (revisionisme).
  - Stagnatie en heroriëntatie (1975-1985): de kwaliteit van de medewerkers is bepalend voor de kwaliteit van de organisatie.
  - Differentiatie en flexibiliteit (1985-2000): rol van personeelsmanagement wordt belangrijker.
  - Globalisering en individualisering (2000-heden): medewerker heeft weer een betere positie.
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen binnen het vakgebied P&O?
  - Van P&O naar O&P
  - Van staf naar lijn
  - Van homogeen naar heterogeen
  - Van schriftelijk naar digitaal
 • 1.1.4 Toekomst van P&O

 • Hoe ziet de toekomst van het vakgebied P&O eruit?
  - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  - Shared services
  - Decentralisering
  - Arbeidsvoorwaarden op maat
  - Het nieuwe werken
  - Nieuwe generaties
  - Diversiteitsbeleid
 • 1.2.1 Personeelsplanning

 • Wat is personeelsplanning?
  Het in kaart brengen van de personeelsbehoefte: het aantal en soort personeelsleden dat een bedrijf nodig heeft om tot een evenwichtig personeelsbestand te komen. 
 • Welke stappen moet je nemen om tot een goede personeelsplanning te komen?
  1. In kaart brengen van de personeelsbehoefte.
  2. Bepalen van het interne personeelsaanbod.
  3. Analyseren en voorspellen van de arbeidsmarkt.
  4. Planning
  5. Evaluatie
 • 1.2.2 Personeelsbehoefte

 • Wat bepaalt de personeelsbehoefte?
  1. Kwalitatieve (inhoudelijke) behoefte aan personeel.
  2. Kwantitatieve behoefte aan personeel.
 • Welke methoden zijn er om de personeelsbehoefte in kaart te brengen?
  1. Afzet
  2. Productietechnologie
  3. Organisatieplannen
  4. Arbeidsaanbod
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vormen van onwettig ontslag zijn er?
- Onregelmatig ontslag: de werkgever heeft de bepalingen die gelden bij opzegging niet nageleefd.
- Vernietigbaar ontslag: vernietigbaar wanneer: 1. De opzegging heeft plaatsgevonden zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter, 2. De opzegging in strijd is met een opzegverbod. 
- Onredelijk ontslag: het ontslag is niet rechtvaardig voor de betrokken werknemer. 
Hoe zit een goed outplacementproces in elkaar?
- Fase 1 Balans opmaken
- Fase 2 Zelfanalyse
- Fase 3 Psychologisch onderzoek
- Fase 4 Oriëntatie op de arbeidsmarkt
- Fase 5 Coaching en training
- Fase 6 Sollicitatiebegeleiding
- Fase 7 Marktbewerking
- Fase 8 Coaching in nieuwe baan
Waarop kan worden gelet bij de keuze van een outplacementbureau?
- Goede verstandhouding tussen medewerker en bureau
- Integriteit
- Continuïteit
- Professionaliteit
- Methoden
- Faciliteiten
Wat zijn diensten die outplacementbureaus kunnen bieden?
- Morele en psychologische ondersteuning
- Loopbaananalyse
- Hulp bij het zoeken van een loopbaanstrategie
- Hulp bij het zoeken van organisaties waar de kandidaat zich kan presenteren
- Kantoorfaciliteiten
- Documentatie en dergelijke
- Begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf
Welke soorten outplacementbureaus zijn er?
1. De psychologische bureaus, waar de psychologische analyse een belangrijk onderdeel is van de begeleiding. 
2. De zakelijke bureaus, met zakelijke adviseurs die klanten zo snel en efficiënt mogelijk aan een nieuwe baan helpen. 
3. Bureaus die allerlei diensten los aanbieden.
Wanneer is outplacement relevant?
- Beide partijen vinden dat een nieuwe, externe baan een goede oplossing is, maar er is nog niet direct over ontslag gesproken.
- De werknemer ziet aankomen dat zijn ontslag waarschijnlijk is. In dat geval kan de werknemer bijtijds onder begeleiding op zoek gaan naar een nieuwe werkkring die beter past.
- Het ontslag is aangezegd; in dat geval valt het outplacementtraject dikwijls onder de afvloeiingsregeling in het kader van het sociaal plan.
Wat zijn de voordelen van outplacement?
- Verstoring van de relatie tussen werkgever en werknemer blijft minimaal
- Juridische voordelen
- Positief imago
Hoe is outplacement ontstaan?
De term outplacement is ongeveer veertig jaar geleden in de VS ontstaan. In die tijd gingen adviseurs op al dan niet commerciële basis helpen bij het zoeken van een nieuwe werkkring voor ontslagen medewerkers. In de jaren 90 van de vorige eeuw is outplacement ook door Nederlandse ondernemingen opgepakt als P&O-instrument en ontstonden de eerste outplacementbureaus. 
Wat is outplacement?
Een manier waarop werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen. 
Wat zijn alternatieven voor ontslag?
- Een uitgekiend instroombeleid: kritisch, zorgvuldig en op maat werven en selecteren en een goede personeelsplanning hanteren.
- Omscholing van personeel
- Herplaatsing van personeel
- Werktijdverkorting
- Bezuinigen op andere kosten
- Opnemen van onbetaald verlof
- Vrijwillige inlevering van een deel van het inkomen