Samenvatting Opvoeden als beroep

-
ISBN-10 905931672X ISBN-13 9789059316720
63 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Opvoeden als beroep". De auteur(s) van het boek is/zijn J F W Kok. Het ISBN van dit boek is 9789059316720 of 905931672X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Opvoeden als beroep

 • 1 Opvoeden, aspect van een samenleving

 • Drijfveren:
  Krachten die van binnenuit werken.
 • Krachten van buitenaf = 
  onverklaarbare natuurverschijnselen
 • Rationaliseren:
  het is tegelijk een verklarings- en een verdedigingsmechanisme
 • Overlevingsdrang:
  De drang om te blijven leven (en voortleven). Voortleven door middel van datgene wat ze achter lieten, zoals grote denkers, schrijvers, misici, schilders en beeldhouwers.
 • De mens wordt van binnen uit 'geregeld' door ...
  emoties.
  (medelijden, walging, invoelen) en van buitenaf door mogelijke tegen agressie vanuit de groep. Later werden deze patronen door mensen schriftelijk vastgelegd. Zo wordt moord afgekeurd
 • Een proces is ...
  doorlopend in verandering
 • Onze samenleving heeft een ...
  proceskarakter. Mensen leven in 'samenlivinkjes', zoals een gezin, een vriendengroep, een kennissenkring, een vereniging, een disco en ander uitgaansmogelijkheden. In die situaties stuit je op medemensen, frequent of zo nu en dan, met plezier, afkeer of onverschilligheid, intiem of oppervlakkig.
 • psychisch ziek zijn wordt verhult door ...
  het ophouden van een schijn: the mimicry of sanity, de schijn wekken gezond te zijn.
 • Primair soicaal:
  de boden waarop sociaal gedrag zich kan ontwikkelen.
 • Als in de beginfase van het bestaan dit primaire sociaal zijn niet door de ouders wordt gewekt, ...
  ziet de toekomst voor kinderen en de mensen om hen heen er somber uit.
  ontwikkeld uit de theorie van Hart de Ruyter over ontwikkelingspsychopathie.
 • Wanneer 'sociaal gedrag' niet in de gevoelige periode wordt geactiveerd, ...
  komt dit later niet meer op gang. Het kind zal dus sociaal onhandig blijven.
 • Baby´s die (nog) niet primair sociaal werden en langdurig in een crèche verblijven, raken ...
  sociaal gehandicapt.
  Het in hun gewaarwording chaotische bestaan in een steeds wisselend gezelschap van volwassenen, verhindert het primair sociaal worden. Als de balans goed is (thuis-crèche) is het een prima hulpmiddel.
 • 2 Opvattingen over opvoeden

 • 3 stromingen binnen het (westerse) opvoeden:
  - opvoeden als gezeggen
  - Opvoeden als voorbereiding op de kennismaatschappij
  - Opvoeden als proces
 • Opvoeden als gezeggen is het ...
  verbale benaderen van een kind of jongere met de intentie om op te voeden via het uitspreken van een verwachting, het stellen van een eis, het bevestigen van wat goed was, het voorhouden van een norm of het sanctioneren van fouten. De norm moet ook worden voorgeleefd door het geven van het goede voorbeeld. Dit opvoeden wordt gekenmerkt door een fragmentarisch karakter, relatieve betrokkenheid en bewuste doelgerichtheid.
 • Onder opvoeden door de kennismaatschappij wordt verstaan ...
  een in hoge mate gericht zijn op de verstandelijke vorming van kinderen en jongeren. Ze worden voorzien van kennis die vereist is om een bijdrage te kunnen leveren aan de economische en financiële welvaart van de (nationale) samenleving. Het middel is scholing vanaf zeer jeugdige leeftijd met aanvulling buiten schooltijden. Het doel is verstandelijke vorming door schoolse opleiding tot het individueel hoogst haalbare niveau.
 • Dyspraxie =
  niet onhandigheid maar het kwijt zijn van de vereiste volgorde in het handelen.
 • Opvoeden is een uitlokkend bevorderen van de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen tot mens en medemens via ...
  een continue relatie die in centrische patronen, ondersteund door excentrische reflectie, samen worden geleefd. De relatie krijgt gestalte in een adequaat klimaat en het hanteren van situaties. Opvoeder laten zich niet leiden door hun beeld van wat het kind worden moet (opvoederperspectief), maar bevorderen de ontplooiing van de eigenheid van kinderen (kindperspectief). Ze zijn niet primair op het kind gericht, maar op het optimaliseren van het proces.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kwaliteiten en vaardigheden van een leraar of groepsopvoeder:
-Bedoeling en effect
-Non-verbaal gedrag
-Bij de ander zijn
-Taalvaardig zijn
-Uitlokkend sturen
- Bewaken van de keuze van tweedegraads strategieën
- Expert in huiswerk
Structureren is het hanteren van ...
de structuur van de leefsituatie door een opvoeder, om door verhelderen van de situatiestructuur te bewerken dat kinderen of jongeren zich spelend en werkend in en door die structuur verder kunnen ontwikkelen.
algemene vuistregel:
accepteer een kind zoals jij wenst dat het jouw accepteert. gedrag moet omkeerbaar zijn.
Als participanten dien je elkaar ...
te accepteren. Acceptatie in de pedagogische relatie wordt, omdat hij niet op verstandelijk overwegen maar op liefde berust, als vanzelfsprekend ervaren.
voorbeeld zijn = 
acceptabel beeld zijn voor het kind
Een pedagogische relatie moet echt zijn en dat kan alleen als ...
opvoeders zich presenteren zoals ze zijn, als ze zich niet behoeven te vermommen om op de andere opvoeder te lijken.
11 categorieën: onderverdeeld in 3 groepen:
Egoaspecten
-Hoe staat het met de zelfstandigheid, respectievelijk afhankelijkheid van het kind?
-Heeft een kind zelfvertrouwen of is het onzeker?
-Hoe is het gesteld met de creativiteit en vindingrijkheid tegenover het ontbreken daarvan?
Fysiologische aspecten
-Weet een kind in het dagelijks leven soepel op situaties en gebeurtenissen in te gaan of met het star worden genoemd?
-Hoe staat het met iemands concentratie of gebrek aan concentratie?
-Kan een kind of jongere als regel opgewekt worden genoemd of moet van neerslachtig worden gesproken?
-Vitaliteit en vermoeidheid
-Wat valt op qua agressiviteit en verdraagzaamheid?
Sociale aspecten
- Hoe is het gesteld met het sociale gedrag van een kind of jongere voor wat het niveau en de kwaliteit betreft? Hoe is het contact met leeftijdgenoten?
-Heeft een kind of jongeren behoefte aan contact?
-Hoe zijn de contacten met volwassenen?
'Waarderen' betekent ..
Niet 'positief over iemand zijn' maar 'op de juiste waarde schatten'.
Goed observeren = 
afstand kunnen bewaren en niet te snel duiden
Het is belangrijk dat interpreteren pas plaatsvindt ...
nadat zoveel mogelijk concrete waarnemingen zijn verzameld.