Samenvatting orgaanfysiologie 3

-
562 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - orgaanfysiologie 3

 • 1 Doelstellingen van de groei

 • Wat is groei?
  Een traject van ontwikkeling waarbij niet alleen de grootte, maar ook de proporties van de onderdelen wijzigen in functie van de tijd.
 • Welke groeistadia zijn er?
  embryonaal,, foetaal, jong individu, adolescent, sexueel actief individu, senescentie
 • Wat is de doelstelling van de groei?
  Het bereiken van een mature levensvorm en mature functie die instaat voor de continuïteit van het leven
 • groei is gekoppeld aan voortplanting
 • Wat zijn homeorhetische processen?
  Specifieke opeenvolgingen van genexpressies die ervoor zorgen dat de ontwikkeling het juiste traject volgt
 • Wat bestudeert de epigenetica?
  De invloed van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie van het DNA in de celkern en het bestudeert de processen die de zich ontplooiende ontwikkeling van een organisme beïnvloeden
 • Bij senescentie is er sprake van negatieve groei
 • In het lichaam komt er bij senescentie een toename van entropie waardoor regelsystemen slijten
 • Apoptose speelt een belangrijke rol in de toegenomen entropie bij senescentie
 • Geef 5 voorbeelden van fysiologisch potentieel
  snelheid van reproductie
  immigratiemogelijkheid
  emigratiemogelijkheid
  defensiemechanismen tegen ziektes
  vermogen om weerstand te bieden aan slechte omstandigheden zoals stress
 • Geef 5 voorbeelden van omgevingsdruk
  gebrek aan water en voedsel
  gebrek aan habitat
  ongunstig klimaat
  infectiedruk door ziekmakers
  predatoren en competitoren voor dezelfde habitat
 • Wat is het draagvermogen?
  Het maximaal aantal individuen dat de habitat kan verdragen over een bepaalde periode
 • De populatiegroei bij de mens neemt ondertussen een J-curve aan
 • Wat is een J-curve?
  Een exponentiële veel te snelle groei
 • Waaruit bestaat de groeicurve bij bacteriën?
  lag phase
  log, of exponential growth, phase
  stationary phase
  death, or logarithmix decline, phase
 • Wat is quorum sensing?
  Een mechanisme waarbij meerdere bacteriën hun genexpressie kunnen afstemmen op de populatiedichtheid aan de hand van door hen gesecreteerde chemische boodschappers
 • Wat gebeurt er wanneer er bij quorum sensing een bepaald quorum wordt bereikt?
  Bacteriën starten met een bepaalde fysiologische levensverrichting die bij laag aantal niet tot expressie kwam
 • Telomerase zorgt voor verlenging van het telomeer
 • Het telomeer zorgt ervoor dat een cel kan delen
 • Waarom kan kanker zo snel terugkomen?
  Kankercellen ontstaan uit kankerstamcellen. Een kankerstamcel kan zich delen in een kankercel of in een nieuwe kankerstamcel.
 • Wat zijn de verschillende methoden om kanker te bestrijden?
  1 kankercellen aanpakken
  2 kankerstamcellen aanpakken
  3 weefsel van de omgevende cellen en groeifactoren aanpakken
  4 bloedtoevoer van de tumor aanpakken
 • Jonge embryo's groeien exponentieel
 • 2 groei en ontwikkeling van een individu

 • Wat omvat groei in enge zin?
  volume en/of lengtetoename
 • Wat omvat groei in brede zin?
  1. celdeling
  2. ontwikkeling en rijping van de cellen en weefsels met veranderingen van orgaan en systeemfuncties tot gevolg
 • Wat is hyperplasie?
  meer cellen, proliferatie
 • Wat is hypertrofie?
  Toename van de grootte van de cellen
 • Waar of niet waar: differentiatie gaat gepaard met volumetoename
  niet waar
 • Wat is differentiatie?
  De ontwikkeling van ongespecialiseerde cellen tot cellen met een bepaalde vorm en functie onder invloed van differentiatiesignalen
 • Door welke fysiologische processen wordt groei geregeld?
  Groei, ontwikkeling en rijping wordt voornamelijk gecontrleed door homeorhetische processen met voornamelijk positieve feedback. Er komt daardoor nooit stabiliteit tot aan de rijping.
 • genoom is statisch, epigenisis is dynamisch. Samen bepalen ze het fenotype
 • Wat is somatische groei?
  Somatische groei is de groei van het geheel. Het gaat samen met modellering
 • Wat is regeneratie?
  Regeneratie is het volledig herstel van weefsels door proliferatie en differentiatie met volledig herstel van vorm en functie
 • Welke stappen volgen elkaar op bij regeneratie?
  1. wondheling
  2. bastemavorming: stamcellen of gedifferentieerde cellen vormen een structuur die zich zal specialiseren
  3. expansie
 • Wat is autotomie?
  Bij autotomie werpte een dier een bepaald onderdeel van zichzelf af om snel te kunnen vluchten
 • Waar of niet waar: de menselijke lever en de lever van de hond heeft een goed regeneratief vermogen.
  Niet waar: de menselijke lever en de lever van het paard hebben een goed regeneratief vermogen
 • Waar of niet waar: vorming van littekenweefsel is geen vorm van regeneratie
  waar
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat valt er te zeggen over de hond?
mono-oestraal
geen seizoenskweker
puberteit: 9 maand voor reu, 12 maand voor teef
lange anoestrusperiode
3 loopsheden in 2 jaar  
ovulatie is pas 2-3 dagen na LH-piek
Wat valt er te zeggen over het paard?
poly-oestraal
seizoenskweker
puberteit: 14 maand bij hengst, 18 maand bij merrie
veel variatie
Wat valt er te zeggen over het varken?
poly-oestraal
geen seizoenskweker (wild zwijn is dat wel)
puberteit vanaf 6-7 maand
Wat is flushen?
gedurende 1 maand voor het dekken, ooi bijvoeren, hogere kans op meerdere ovulaties en dus meerdere lammeren
Wat valt er te zeggen over de kleine herkauwers?
poly-oestraal
seizoenskwekers
bij de geit start het seizoen iets vroeger dan bij het schaap
hoe dichter de kudde zich bij de evenaar bevindt, hoe langer het kweekseizoen en hoe korter de seizoensgebonden anoestrus
puberteit start bij 7 maand
puberteit staat onder invloed van lichaamsgewicht, voeding en aanwezigheid mannelijk dier
flushen
Wat valt er te zeggen over het rund?
polyoestraal
geen seizoenskweker
puberteit start bij 11 maand
Wat is het bruce effect?
vreemd mannetje 24 uur na copulatie zorgt ervoor dat het embryo niet kan implanteren
Wat is het whitten effect?
aanwezigheid mannelijk dier sychroniseet oestrus vrouwelijke dieren
Wat is het lee-boot effect?
groepshuisvesting van veel vrouwelijke dieren voorkomt bronst
Wat valt er te vertellen over de rat en muis?
spontane ovulatie
lee-boot effect
whitten effect
bruce effect
vaginale plug is aanwezig
copulatie is meestal 's nachts
cyclus is extreem gevoelig voor licht