Samenvatting Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

-
ISBN-10 9043024694 ISBN-13 9789043024693
399 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)". De auteur(s) van het boek is/zijn Henry Mintzberg Nederlandstalige het Engels John Goedee. Het ISBN van dit boek is 9789043024693 of 9043024694. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

 • 1 Ontwerp van organisaties

 • Wat is organisatiestructuur?
  Het totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.
 • Welke 9 ontwerpparameters zijn er?
  1. Taakspecialisatie
  2. Formalisatie van gedrag
  3. Training en indoctrinatie
  4. Groepering van eenheden
  5. Grootte van eenheden
  6. Planning- en controle systemen
  7. Verbindingsmiddelen
  8. Horizontale decentralisatie
  9. Verticale decentralisatie
 • Uit welke twee onderdelen bestaat de kern van organisatiestructuur?
  1. Arbeidsverdeling - Hoe verdelen we de taken die verricht moeten worden 

  2. Coördinatie - Hoe stemmen we deze taken op elkaar af.
 • Wat  is de definitie van arbeidsverdeling?
  Arbeidsverdeling is at is de verdeling van het werk in verschillende uit te voeren taken en de coördinatie van deze taken.
 • Welke 5 coördinatiemechanismen zijn er en welke kenmerken hebben deze?
  1. Onderlinge aanpassing: informele communicatie, controle in de handen van de mensen die het uitvoeren, eenvoudige en jonge organisaties.
  2. Direct toezicht: één persoon is verantwoordelijk, deze geeft instructies over de uitvoering van het werk, bewaakt en controleert de werkzaamheden.
  3. Standaardisatie van werkprocessen: coördinatie vindt plaats voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inhoud is gespecificeerd of geprogrammeerd.
  4. Standaardisatie van output: resultaten van het werk zijn gespecificeerd.
  5. Standaardisatie van vaardigheden: training dat vereist is voor de uitvoering van het werk is gespecificeerd.
 • Welke vijf organisatieonderdelen zijn er en welke kenmerken hebben deze?
  1. Uitvoerende kern: bestaat uit operators, heeft direct te maken met de productie van goederen en diensten.
  2. Strategische top: heeft gehele verantwoordelijkheid voor de organisatie en dient erop toe te zien dat de organisatie haar missie effectief uitvoert.
  3. Middenkader: verbinding tussen strategische top en uitvoerende kern, hebben officiële bevoegdheden en gezag, direct toezicht over de operators.
  4. Technostructuur: analisten die invloed uitoefenen op het werk van andere, staat los van de werkzaamheden in de uitvoerende kern, ontwerpen, plannen en veranderen deze alleen.
  5. Ondersteunende diensten: eenheden met een eigen specialisatie, verlenen diensten buiten het kader van het uitvoerende werk, ondersteunen indirect de basisdoelstellingen.
 • Wat betekent een coördinatiemechanisme, deel van de organisatie, ontwerpparameters en situationele factoren van de eenvoudige structuur?
  1. direct toezicht
  2. strategische top
  3. centralisatie, organische structuur
  4. jong - klein - niet hoogwaardig technisch systeem - eenvoudige en dynamische omgeving - behoefte aan macht bij de topmanager
 • Wat betekent groepering van eenheden?
  De basismethode om het werk in de organisatie te coördineren
 • Wat houdt stukproductie precies in?
  Stukproductie houdt in:

  1. Werkzaamheden hebben een adhoc karakter.
  2. Organische structuur.
  3. Onderlinge aanpassing en direct toezicht.
 • Wat betekent coördinatiemechanisme, deel van de organisatie, ontwerpparameters en situationele factoren machine bureaucratie?
  1. standaardisatie van werkprocessen
  2. technostructuur
  3. formalisatie, verticale en horizontale taakspecialisatie, groepering naar functie, grote uitvoerende eenheden, verticale centralsiatie, beperkte horizontale decentralisatie, actieplanning
  4. oud - groot - regulerend niet geautomatiseerd systeem - eenvoudige en stabiele omgeving - externe controle
 • Wat is een bureaucratische structuur?
  Een bureaucratische structuur vind je bij organisaties die primair door gedragsformalisatie taken coördineren.
 • Wat zijn de voordelen van indelen naar markt?
  De voordelen van indelen naar markt zijn:

  • Goede samenhang tussen activiteiten.
  • Hoge flexibiliteit.
  • Onafhankelijke eenheden.
  • Dichtbij de markt.
  • Korte communicatielijnen met de buitenwereld.
 • Wat is het doel van planning en controle?
  Het doel van planning heeft het doel om de gewenste output in de toekomst te specificeren.
  Het doel van controle heeft het doel om te beoordelen of deze output bereikt is.
 • Welke hypotheses horen bij macht?
  - Hoe sterker de externe controle, hoe meer centralisatie en formalisatie.
  - De behoefte aan macht van de leden leidt tot bovenmatig sterke centralisatie.
  - De structuur is onderhevig aan mode, soms zelfs wanneer dat niet opportuun is.
 • Wat houdt een organisatiestructuur in?
  Het totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.
 • Uit welke twee onderdelen bestaat de kern van een organisatiestructuur?
  De kern van een organisatiestructuur bestaat uit:

  1. Arbeidsverdeling - Hoe verdelen we de taken die verricht moeten worden?
  2. Coördinatie - Hoe stemmen we deze taken op elkaar af?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de voor en nadelen van een adhocratie?
voordeel: 
- meer democratie en minder bureaucratie
Nadeel:
- Verwarring, dubbelzinnige situaties
- Efficiencyproblemen
Er zijn twee soorten adhocratie. Welke zijn dat?
- De operationele adhocrotie: wordt gekenmerkt in opdrachten van klanten. Vaak is deze klant een professionele bureacratie. Voor de planning en het uitvoeren van de taken is een hoge mate van specialisatie en kennis nodig.

- De bestuurlijke adhocratie: werkt niet in opdracht van klanten.. In een adhoccratie zijn de lijn- en stafdiensten nauw met elkaar verbonden. De manager is zelf ook bezig met de inhoud van het werk, Hier is ook te zien dat de ondersteuenende diensten een opvallend grote rol hebben. Bij de adhocratie is geen sprake van een strategie die van tevoren wordt bepaald. De strategie krijgt langzaam vorm tijdens het verrichten van de werkzaamheden. De belangrijkste taak van de strategische top in een adhocratie is het onderhouden van externe relaties.
Wat zijn de nadelen van een divisestructuur?
- Nadruk op kwantiatieve prestatiecrietria 
- Machtscocentratie
Wat zijn de voordelen van een divisiestructuur?
- Stimuleert efficiëntie verdeling kapitaal 
- Helpt managers te trainen
- Spreidt risico over verschillende markten
- Flexibel in strategisch opzicht
Wat zijn de omstandigheden van een divisiestructuur?
Omdat een divisiestrctuur meestal actief is op verschillende markten moet deze rekening houden met verschillende klanten met verschillende behoeften. De divisiestrcutuur komt het best tot haar recht om een stabiele en simpele omgeving. Het is niet de moeite om voor elke divisie een nieuwe technostructuur te ontwikkelen. Deze moet dus voor elke divisie teogangelijk zijn. 

Soms wordt er bij de oprichting van een bedrijf al gekozen voor de divisiestrcutuur maar meestal komt deze toch naarmate het bedrijf ouder en groter wordt. De reden hiervan is dat een oud bedrijf vaak op zoek haat naar nieuwe markten (uitdagingen) en een groot bedrijf de capaciteit heeft zich op meerdere markten te richten. De managers van de verschillende divisies zien elkaar vaak als concurrenten: ze willen allemaal het hoogste resultaat halen en de grootste divisiestructuur zijn. Eigenlijk heeft dit vooral een positieve uitwerking, ze gaan er allemaal harder van werken
Noem verschillende varianten van een professionele bureaucratie
- Verspreide professionele bureaucratie: 
wanneer de markten van de professionele bureaucratie geografisch gediversifeerd zijn.
- Adhocratie:
Hoogwaardig technologie is aanwezig. technisch systeem daarin tegen niet hoogwaardig
- Eenvoudige p.b.:
Hooggeschoolde professinals boefenen standaarvaardigehden maar laten zich niet leiden door een sterke, soms zelf autocratischer leider, zoals beschreven in de eenvoudige structuur. (Symfonieorkest. de okrestleden zijn hooggeschoolde musici die een standaarrepertoire spelen. Dat is wel eens beschreven als de dicatuur van een dirigent)
Wat zijn de omstandigheden van een professionele bureaucratie?
De omgeving van de prof. bureacratie is complex maar stabiel. Complex zijn de kennis en vaardigheden die een professional moet beheersen, stabiel zijn de omschrijvingen van deze vaardigheden (vooral organisaties als scholen, accountantskantoren en ziekenhuizen)
Wat zijn de omstandigheden van een machinebureaucratie?
Opereren meestal in een eenvoudige stabiele omgeving. Anders kan de organisatie oook niet succesvol zijn; de omgeving moet te voorspellen en te overzien zijn om de werkprocessen zoveel mogelijk te standaardiseren. Een machinebureaucratie is vaak een groot en oud bedrijf waar een duidelijk eigen cultuur is ontwikkeld.
Wat zijn de nadelen van machinebureaucratie?
- Geen ruimte voor initiatief medewerkers
- Communicatie- en coördinatieproblemen leidinggevenden
- Aanpassingsproblemen strategische top
Wat zijn de voordelen van een machinebureaucratie?
- Betrouwbaar 
- Efficiënt