Samenvatting Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

-
ISBN-10 9043024694 ISBN-13 9789043024693
399 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)". De auteur(s) van het boek is/zijn Henry Mintzberg Nederlandstalige het Engels John Goedee. Het ISBN van dit boek is 9789043024693 of 9043024694. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

 • 1 Ontwerp van organisaties

 • Wat is organisatiestructuur?
  Het totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.
 • Uit welke twee onderdelen bestaat de kern van organisatiestructuur?
  1. Arbeidsverdeling - Hoe verdelen we de taken die verricht moeten worden 

  2. Coördinatie - Hoe stemmen we deze taken op elkaar af.
 • 1.1 De vijf coördinatiemechanisme

 • Organisatiestructuren moeten aan twee fundamentele uitgangspunten voldoen;

  - De verdeling van het werk in afzonderlijke taken

  - De coördinatie van deze taken

   

  coördinatiemechanismen  > Als er meerder methoden te pas komen. 

   

  5 coördinatiemechanismen verklaren de fundamentele wijzen waarop organisaties hun werkzaamheden coördineren; 

  1. onderlinge aanpassing.

  2. direct toezicht

  3. standaardisatie van werkprocessen

  4. standaardisatie van output

  5. standaardisatie van vaardigheden van de werknemers

   

 • Welke vijf coördinatiemechanismen zijn er?
  - Onderlinge aanpassing 
  - Direct toezicht
  - Standaardisatie van werkprocessen
  - Standaardisatie van output van werkprocessen
  - Vaardigheden van werknemers
 • wat zijn de 5 coördinatiemechanismen van een organisatie?

  Onderlinge aanpassing, direct toezicht, standaardisatie van werkprocessen, standaardisatie van output en standaardisatie van vaardigheden van de werknemers.

 • Wat wordt er bedoeld met onderlinge aanpassing?
  Taken zijn via informele contacten op elkaar afgestemd. Onderlinge afspraken zijn nauwelijks schriftelijk vastgelegd hiërarchische verschillen spelen geen. 

  Vooral bij kleine, eenvoudige situaties, maar soms ook bij complexe ingewikkelde organisaties voor onvoorziene situaties
 • Onderlinge aanpassing. 

  - Wordt het werk gecoördineerd van het simpele proces van informele communicatie

   

  De controle van het werk is in handen van de mensen die het werk ook uitvoeren.

  - informele communicatie. 

  Blz 5. Figuur 1.1

 • Wat wordt er bedoeld met direct toezicht (supervisie)?
  Een persoon neemt verantwoording op zich voor het werk dat anderen verrichten. 

  • Geeft instructies 
  • Houdt toezicht op werk dat anderen verrichten 
  • Meer paar handen gecoördineerd door 1 paar hersenen 
 • Direct toezicht

  - Gaat over op een andere vorm van informele communicatie. 

   

  * Hierbij komt de coördinatie tot stand doordat 1 persoon de verantwoordelijkheid voor het werk van anderen op zich neemt, hen instructies geeft en de uitvoering van de werkzaamheden bewaakt. 

   

  (als een stuur van een roeiboot) > meer dan een paar handen gecoördineerd worden door de hersenen van een persoon. 

  * Blz 5. Figuur 1.1.b 

   

  Standaardisatie > Werk kan ook gecoördineerd worden zonder onderlinge aanpassing of direct toezicht. 

  - de werkprocessen zelf

  - de output van het werk of de input van het werk 

  - vaardigheden en kennis van degenen die het werk uitvoeren 

  kunnen zodanig ontworpen worden dat aan van tevoren vastgestelde normen voldaan wordt. 

  * Blz 5. Figuur 1.1.c

   

 • Wat wordt er bedoeld met standaardisatie van werkprocessen?
  De coördinatie van het werk (de taken) wordt verkregen door inhoud van het werk van tevoren specifiek te omschrijven. 

  Bijvoorbeeld:
  • Onderhoudsbeurt aan de hand van een checklist 
  • Montage instructie Ikea-meubel    
 • Werkprocessen zijn gestandaardiseerd. 

  - Als de inhoud van het werk gespecificeerd of geprogrammeerd is. 

   

  Output is gestandaardiseerd.

  - Wanneer de resultaten van het werk gespecificeerd zijn. 

   

  Wanneer de output gestandaardiseerd is, wordt de coördinatie van de taken van tevoren bepaald en schriftelijk vastgelegd. 

   

  Vaardigheden en kennis zijn gestandaardiseerd.

  - Als het soort training dat vereist is voor de uitvoering van het werk gespecificeerd is. 

  * Het leidt dus indirect tot hetzelfde resultaat als standaardisatie van werkprocessen of output > controle en coördinatie van het werk. 

   

 • Wat wordt er bedoeld met standaardisatie van output?
  Coördinatie van het werk wordt verkregen door vooraf te specificeren wat het resultaat/uitkomst moet zijn (vrij in hoe te bereiken 

  Bijvoorbeeld:
  • Aantallen producten 
  • Innerlijke/uiterlijke kenmerken van een product 
  • Afspraken maken met een divisiemanager over te behalen omzet.    
 • !!!! Naarmate het werk van organisaties complexer wordt, blijkt het meest gebruikte coördinatiemechanismen te verschuiven van onderlinge aanpassing naar direct toezicht en vervolgens naar standaardisatie > bij voorkeur van werkprocessen, anders van output of vaardigheden < om ten slotte terug te keren tot onderlinge aanpassing. !!!!

 • Wat wordt er bedoeld met de standaardisatie van Kennis en Vaardigheden?
  Coördinatie van het werk vindt plaats middels vooraf opgedane kennis en vaardigheden (vaak opgedaan buiten de organisatie , bijv. opleidingsinstituten.) 

  Bijvoorbeeld:
  • Operatiekamer: samenwerking chirurg - anesthesist   
 • Principles of management - storming  (Henri Fayol)

  1ste rol.  formele autoriteit > Direct toezicht in de organisatie. 

  2de rol. standaardisatie van het werk in de hele organisatie. 

  3de rol. human relations > empirisch onderzoek. 

   

  Formele en informele structuren zijn nauw met elkaar verweven en nauwelijks van elkaar te onderscheiden. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is top-downprocedure?
9
Wat zijn de 5 onderdelen van de organisatie. 
8
wat zijn de vier hoofdfuncties van de operators?
8
Welke twee dimensies heeft taakspecialisatie
8
Pagina 1 van 36