Samenvatting Organiseren & Managen Het 7S-Model Toegepast

-
ISBN-10 9001775551 ISBN-13 9789001775551
192 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Organiseren & Managen Het 7S-Model Toegepast". De auteur(s) van het boek is/zijn André Weber, Aldert Doelen. Het ISBN van dit boek is 9789001775551 of 9001775551. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Organiseren & Managen Het 7S-Model Toegepast

 • 1 Hoofdpunten van organiseren en managen

 • Organisatie: Een aantal mensen die zich als eenheid naar de buitenwereld toe presenteren en d.m.v. ondelinge samenwerking bepaalde doelstellingen wil bereiken.
 • Wat zijn de 7S?
  ok
 • Wat is een organisatie?

  een aantal mensen dat zich als eenheid presenteert en d.m.v. samenwerking gemeenschappelijke doelstellingen wil bereiken

 • wat is destep?
 • 1.1 Organiseren

 • Organiseren: Het maken van afspraken over doelen, taakverdeling, coördinatie, beloning en communicatie.
  Managen: Het gesmeerd laten lopen van processen in een organisatie (Groei en continuïteit).
  • Betrokken mensen moeten het eens zijn met de doelen.
  • Hiërarchie: Taakverdeling en coördinatie  bij een startende organisatie heeft iedereen evenveel te zeggen, bij grotere organisatie niet meer, omdat de verscheidenheid dan te groot is. 
  • Beloning: Verschillen hangen af van plaats in hiërarchie, betrekking op zowel kwantiteit al kwaliteit.
  • Communicatie
  • Rechtsvorm: bv, vof, zzp of eenmanszaak.
  • Bouwstenen van de organisatie: Een aantal mensen met gemeenschappelijke doelen die bereikt worden d.m.v. taakverdeling en coördinatie in een cultuur die onder meer tot uiting komt in de manier waarop aan communicatie vorm wordt gegeven.  
 • Een organisatie is een aantal mensen dat zich als eenheid naar de buitenwereld presenteert en door middel van onderlinge samenwerking bepaalde doelstellingen wil bereiken. Als de organisatie een feit is moet de organisatie worden 'georganiseerd', hier spreken we over managen. Er zijn uitvoerende taken, besturende en coördinerende taken. Deze taakverdeling is de hiërarchie in een organisatie.  Taakverdeling en coördinatie hebben ook te maken met de beloning van organisatieleden. Om de organisatie op poten te krijgen, moeten er afspraken worden gemaakt over het beloningssysteem. Ook moet geregeld worden hoe de communicatie verloopt tussen de organisatieleden. Ten slotte moet er worden nagedacht over de rechtsvorm van de organisatie, bijvoorbeeld, wordt het een stichting of een vennootschap?
  Bouwstenen van een organisatie:
  1. een aantal mensen
  2. met gemeenschappelijke doelen
  3. die bereikt worden door middel van taakverdeling en coördinatie
  4. in een cultuur die onder meer van tot uiting komt in de manier waarop aan communicatie worm wordt gegeven. 
 • wat zijn de bouwstenen van de organisatie?
  - een aantal mensen
  - met gemeenschappelijke doelen
  - die bereikt worden door middel van taakverdeling en coördinatie
  - in een cultuur die onder meer tot uiting komt in de manier waarop aan communicatie vorm wordt gegeven.
 • Organisatie: Een aantal mensen dat een samenwerkinsverband in stand houdt om gemeenschappelijke doelen te bereiken

  Organiseren: Het maken van afspraken over doelen, taakverdeling, coördinatie, beloning en communicatie.
  Managen: Het gesmeerd laten lopen van processen in een organisatie (Groei en continuïteit).

  • Betrokken mensen moeten het eens zijn met de doelen.
  • Hiërarchie: Taakverdeling en coördinatie  bij een startende organisatie heeft iedereen evenveel te zeggen, bij grotere organisatie niet meer, omdat de verscheidenheid dan te groot is.
  • Beloning: Verschillen hangen af van plaats in hiërarchie, betrekking op zowel kwantiteit al kwaliteit.
  • Communicatie
  • Rechtsvorm: bv, vof, zzp of eenmanszaak.
  • Bouwstenen van de organisatie: Een aantal mensen met gemeenschappelijke doelen die bereikt worden d.m.v. taakverdeling en coördinatie in een cultuur die onder meer tot uiting komt in de manier waarop aan communicatie vorm wordt gegeven.
 • wat houdt het begrip 'organisatie' in?
  Een organisatie is een aantal mensen dat zich als eenheid naar de buitenwereld presenteert en door middel van onderlinge samenwerking bepaalde doelstellingen wil bereiken.
 • 1.2 Managen

 • Zelfsturing: Er wordt verwacht van medewerkers dat zij zelf ook initiatieven tonen op gebied van managen.


  Managers: - Interne afstemmingsfunctie: Toezien op een goede aanpak van het werk om tot
  een goed totaalresultaat te komen binnen zijn
  afdeling.
  - Externe afstemmingsfunctie: De afstemming tussen de interne activiteiten en de
  omgeving (kansen en bedreigingen, strategische taak
  gericht op het bereiken van continuïteit).
  Externe partijen: Alle partijen van buitenaf die elk op hun manier invloed kunnen uitoefenen en de resultaten van de organisatie kunnen bepalen.
  DESTEP-factoren: (Gelden voor alle organisaties, vb: Economische crisis -> autoproductie).
  • Demografisch
  • Economisch
  • Sociaal-maatschappelijk
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek
  Taken managers:
  1. Bewaken van de externe afstemming (strategie).
   Strategie: Doelen die de organisatie wil bereiken in de omgeving en de situatie in de organisatie.
  2. Bewaken van de interne afstemming (sturing).
   Sturing: De manier waarop wordt toegezien op de activiteiten van de werknemers.
  3. Bewaken van het bouwwerk (structuur).
   Structuur: De manier van arbeidsverdeling en coördinatie binnen een organisatie.
  Drie niveau's van management:
  1. Topmanagement: Bepalen strategische doelen
  2. Middenmanagement: Scheppen en bewaken van zo goed mogelijke werkomstandigheden.
  3. Operationeel management: Aansturing van dagelijkse werkzaamheden.
 • Zelfsturing: Er wordt verwacht van medewerkers dat zij zelf ook initiatieven tonen op gebied van managen.


  Managers:
  - Interne afstemmingsfunctie: Toezien op een goede aanpak van het werk om tot een goed totaalresultaat te komen binnen zijn afdeling.
  - Externe afstemmingsfunctie: De afstemming tussen de interne activiteiten en de omgeving (kansen en  bedreigingen, strategische taak gericht op het bereiken van continuïteit).


  Externe partijen: Alle partijen van buitenaf die elk op hun manier invloed kunnen uitoefenen en de resultaten van de organisatie kunnen bepalen.
  DESTEP-factoren:
  • Demografisch
  • Economisch
  • Sociaal-maatschappelijk
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek
  Taken managers:
  1. Bewaken van de externe afstemming (strategie).
   Strategie: Doelen die de organisatie wil bereiken in de omgeving en de situatie in de organisatie.
  2. Bewaken van de interne afstemming (sturing).
   Sturing: De manier waarop wordt toegezien op de activiteiten van de werknemers.
  3. Bewaken van het bouwwerk (structuur).
   Structuur: De manier van arbeidsverdeling en coördinatie binnen een organisatie.
  Drie niveau's van management:
  1. Topmanagement: Bepalen strategische doelen
  2. Middenmanagement: Scheppen en bewaken van zo goed mogelijke werkomstandigheden.
  3. Operationeel management: Aansturing van dagelijkse werkzaamheden.
 • Welk niveau van managen staat het dichtst bij het uitvoerende personeel?
  operationele manager

 • Managers:
  - Interneafstemmingsfunctie: Toezien op een goede aanpak van het werk om tot een goed totaalresultaat te komen binnen zijn afdeling.
  - Externeafstemmingsfunctie: De afstemming tussen de interne activiteiten en de omgeving (kansen en  bedreigingen, strategische taak gericht op het bereiken van continuïteit).

  Taken managers:
  1. Bewaken van de externe afstemming (strategie).
   Strategie: Doelen die de organisatie wil bereiken in de omgeving en de situatie in de organisatie.
  2. Bewaken van de interne afstemming (sturing).
   Sturing: De manier waarop wordt toegezien op de activiteiten van de werknemers.
  3. Bewaken van het bouwwerk (structuur).
   Structuur: De manier van arbeidsverdeling en coördinatie binnen een organisatie.

  Drie niveau's van management:
  1. Topmanagement: Bepalen strategische doelen
  2. Middenmanagement: Scheppen en bewaken van zo goed mogelijke werkomstandigheden.
  3. Operationeel management: Aansturing van dagelijkse werkzaamheden.
 • zelfsturing: Er wordt verwacht van medewerkers dat zij zelf ook initiatieven tonen op gebied van managen.


  Externe partijen: Alle partijen van buitenaf die elk op hun manier invloed kunnen uitoefenen en de resultaten van de organisatie kunnen bepalen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is destep?
Wat is een organisatie?

een aantal mensen dat zich als eenheid presenteert en d.m.v. samenwerking gemeenschappelijke doelstellingen wil bereiken

wat is een organigram
Een schema waarin de structuur word afgedeeld met de verschillende functies en afdelingen en relaties
Waarom is controleerbaarheid een algemeen organisatie probleem?
Als er veel afdelingen zijn dan weten de medewerkers niet meer wat ze aan het doen zijn en waarvoor. Hierdoor neemt de leefbaarheid af. 
Waarom is leefbaarheid een algemeen organisatie probleem?
De medewerker moet het aangenaam vinden om bij de organisatie te werken, omdat ze anders ontslag nemen en bij een betere leefbaarheid nemen de prestaties toe van de werknemer. 
Welk niveau van managen staat het dichtst bij het uitvoerende personeel?
operationele manager
wat zijn de bouwstenen van de organisatie?
- een aantal mensen
- met gemeenschappelijke doelen
- die bereikt worden door middel van taakverdeling en coördinatie
- in een cultuur die onder meer tot uiting komt in de manier waarop aan communicatie vorm wordt gegeven.
Welke twee algemene organisatieproblemen worden hier besproken?
1. leefbaarheid
2. controleerbaarheid
wat houdt het begrip 'organisatie' in?
Een organisatie is een aantal mensen dat zich als eenheid naar de buitenwereld presenteert en door middel van onderlinge samenwerking bepaalde doelstellingen wil bereiken.
Wat zijn de 7S?
ok