Samenvatting Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

-
ISBN-10 903581651X ISBN-13 9789035816510
444 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen". De auteur(s) van het boek is/zijn W Steffelaar, P R D Stokvis I P Bejczy. Het ISBN van dit boek is 9789035816510 of 903581651X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

 • 1 Geschiedenis als wetenschap

 • Leerdoelen:

  - kunnen aangeven in welke opzichten de historicus Von Ranke vernieuwend heeft gewerkt in de geschiedwetenschap

  - verschillen kunnen aangeven tussen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen

  - weten wat bronnen zijn en wat bronnenkritiek inhoudt

 • In welke opzichten heeft de historicus Von Ranke  vernieuwend gewerkt in de geschiedwetenschap?
  Leopold von Ranke (1795-1886) zag geschiedenis als wetenschap en vond dat men uit moest gaan van oorspronkelijke bronnen en dat men de geschiedenis (de feiten) voor zichzelf moest laten spreken. Hij gaf de feiten objectief weer.
 • In welke opzichten heeft de historicus Von Ranke vernieuwend gewerkt in de geschiedwetenschap?

  Von Ranke schenkt als eerste hoge prioriteit aan het gebruik van oorspronkelijke bronnen in archieven. Hij ontwikkelde de methode van de historische-bronnenkritiek; zodoende kon vastgesteld worden of een bepaalde historische bron echt of vals was: steeds terug naar de oorspronkelijke bron.

  Von Ranke vond ook dat men de geschiedenis moet bestuderen om de geschiedenis zelf; hij wil laten zien hoe het werkelijk geweest is.

 • Geschiedenis als wetenschap;  Introductie en leerdoelen

  Introductie:

  Verduidelijken van de algemene begrippen uit het vakgebied geschiedenis en de relevantie tussen verleden en heden.

  Leerdoelen:

  Vernieuwing en benadering van historicus Von Ranke in de geschiedwetenschap

  Verschillen tussen natuurwetenschappen en geschiedenis en tussen geschiedenis en sociale wetenschappen

  Wat zijn bronnen en wat houdt bronnenkritiek in

 • test historiografie wordt het gemarkeerd of niet ? 
 • Wat zijn de verschillen tussen natuurwetenschappen en geschiedenis en tussen geschiedenis en sociale wetenschappen?
  De natuurwetenschapper kan in zijn laboratorium situaties creeëren en daar de experimenten keer op keer herhalen. Dat kan met de geschiedenis niet.  Terwijl de geschiedenis naar unieke gebeurtenissen in het verleden en naar veranderingen in de tijd kijkt proberen andere sociale wetenschappen wetmatigheden te ontdekken.
 • fasfsafasdf s
  asdfadf adsf
 • Wat zijn bronnen en wat houdt bronnenkritiek in?
  Bronnen zijn zaken die informatie geven over het verleden.Vrijwel alles kan een bron zijn voor historisch onderzoek;Notariele akten,brieven,foto's,rekeningen,landschap,voorwerpen,architectuur,etc.


  Bronnenkritiek houdt in dat men altijd kritisch naar bronnen moet kijken;
  _ Is de bron identiek?
  _ Wat voor soort bron is het?
  _ Door wie is het geschreven?
  _ Aan wie is het geschreven?
  _ Wanneer en waar is het geschreven?
  _ Is de schrijver ooggetuige geweest of niet?
  _ Met welke bedoelingen is het stuk geschreven?
  _ Begrijpen wij het zoals een tijdgenoot het zou begrijpen?
  _ Hoe betrouwbaar is de informatie uit die bron?
 • Wat zijn bronnen en wat houdt bronnenkrititiek in?
  Vrijwel alles kan een bron zijn voor historisch onderzoek. Notariele akten, brieven, landschap, architectuur, rekeningen, landschap, kunst, etc. Men moet wel altijd kritisch naar bronnen kijken; is de bron authentiek, wat voor soort bron is het, door wie geschreven, aan wie, wanneer en waar; is de schrijver ooggetuige geweest of niet; met welke bedoeling is het stuk geschreven; begrijpen we het zoals een tijdgenoot het zou begrijpen en hoe betrouwbaar is de informatie in het stuk?
 • dfsafdsafsafdf
  sfsfsaf
 • 1.1 Geschiedwetenschap

 • ttttttttttt

 • Doel studie cultuur wetenschappen?
  Een kritische wetenschappelijke houding aan te kweken ten opzichte van wat er in wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke artikelen of studies geschreven staat.
 • ggggggggghhjj nnhghhhh

 • 1.1.1 Geschiedenis als verleden werkelijkheid en als (wetenschappelijk) verhaal

 • Betekenissen 'geschiedenis':

  - Het verleden (geschieden/voorvallen/gebeuren)

  - De beschrijving van wat gebeurd of voorgevallen is, het verleden

  - De poging het verleden wetenschappelijk te beschrijven

   

  Geschiedschrijvers van de 18e eeuw:

  - Gibbon (1737-1794)

  - Voltaire (1694-1778)

  - Wagenaar (1709-1773)

   

  Onder de invloed van Leopold von Ranke (2795-1886) ontwikkelde de geschiedenis zich tot een wetenschappelijke discipline:

  - schenkt hoge prioriteit aan het gebruik van oorspronkelijke bronnen in archieven.

  - ontwikkelde de methode van de historische bronnenkritiek (laat de bronnen voor zichzelf spreken en interpreteer zo min mogelijk)

  - geschiedenis niet bestuderen om er morele lessen uit te leren of om een oordeel te vellen maar omwille van de geschiedenis zelf.

   

  Het ideaal van Von Ranke, de feiten voor zichzelf laten spreken en een waardevrije wetenschap te beoefenen, is volgens vele onbereikbaar. Bronnenkritiek van Von Ranke wordt nog steeds in de wetenschap toegepast.

   

 • schrijver laat de geschiedenis als wetenschappelijke discipline beginnen bij Leopold von Ranke (1795-1886) deze stelde dat geschiedschrijving objectief en onpartijdig moet zijn. Kritiek hierop: het persoonlijk element kan men niet uitschakelen. Von Ranke stelt originele, oorspronkelijke bronnen boven informatie uit de tweede hand. Zij moeten aan een methode van tekstkritiek worden onderworpen. 

 • Wie was Leopold van Ranke?
  Duitse historicus 1795-1886; geschiedenis als de poging het verleden wetenschappelijk te beschrijven. LAAT DE FEITEN VOOR ZICH SPREKEN.
 • Welke drie betekenissen van geschiedenis worden genoemd?
  1 geschiedenis als verleden
  2 geschiedenis als beschrijving van het verleden
  3 geschiedenis als poging het verleden wetenschappelijk te beschrijven.
 • Het woord 'geschiedenis" heeft een aantal betekenissen. Welke?

  geschiedenis als het verleden; geschiedenis als de beschrijving van het verleden; geschiedenis als de poging het verleden wetenschappelijk te beschrijven

 • Noem drie betekenissen van het woord 'geschiedenis'?
  1. geschiedenis als het verleden
  2. geschiedenis als de beschrijving van het verleden
  3. geschiedenis als de poging het verleden wetenschappelijk te beschrijven
 • Geef aan in welke opzichten de historicus Von Ranke (1795-1886) vernieuwend heeft gewerkt in de geschiedwetenschap?

  - hij schenkt hoge prioriteit aan het gebruik van oorspronkelijke bronnen in archieven

  - hij ontwikkelde de methode van de historische-bronnenkritiek

  - hij vond dat men geschiedenis niet moest bestuderen om er morele lessen uit te leren of om een oordeel te vellen over historische personen maar omwille van de geschiedenis zelf

 • Geschiedenis ook wel historie. 

  (Grieks voor onderzoek, als zodanig  nog gebruikt in de term natuurlijke historie).

 • Noem de twee betekenissen van de term 'geschiedenis'

  1. het verleden
  2. de beschrijving van wat gebeurd of voorgevallen is

 • Noem de 3 betekenissen van het woord geschiedenis:

  - geschiedenis als het verleden

  - geschiedenis als de beschrijving van het verleden

  - geschiedenis als de poging het verleden wetenschappelijk te beschrijven

 • Geef aan in welke opzichten de historicus Von Ranke vernieuwend heeft gewerkt in de geschiedwetenschap?
  1. Hij hoge prioriteit schenkt aan het gebruik van oorspronkelijke bronnen in archieven
  2. Hij de methode ontwikkelde van de historische bronnenkritiek, zodat vastgesteld kon worden of een bepaalde historische bron echt danwel vals was
  3. Hij vond dat men de geschiedenis niet moet bestuderen om er morele lessen uit te leren of om een oordeel te vellen over historische personen, maar omwille van de geschiedenis zelf.
 • Betekenissen van het woord geschiedenis?
  1 geschiedenis als het verleden
  2 geschiedenis als de beschrijving van het verleden
  3 geschiedenis als de poging het verleden het wetenschappelijk te beschrijven.
 • Objectieve geschiedschrijving gaat voorbij aan het persoonlijke element.

 • Geschiedenis (bezingen van grote daden) bestaat zolang er mensen zijn op aarde. In de 19e eeuw ontstaat een wetenschappelijke geschiedschrijving  vooral door invloed van Von Ranke, een Duitse historicus. 

 • Waarom laten we de geschiedenis als wetenschap bij Von Ranke beginnen?

  - hij schenkt hoge prioriteit aan het gebruik van oorspronkelijke bronnen in archieven

  - hij ontwikkelde de methode van de historische-bronnenkritiek

  - hij vond dat men geschiedenis niet moest bestuderen om er morele lessen uit te leren of om een oordeel te vellen over historische personen maar omwille van de geschiedenis zelf

 • Is het ideaal van Von Ranke haalbaar en realistisch?

  Nee, hij draafde door in zijn streven naar objectiviteit en onpartijdigheid. Volgens historicus Locher blijft het vak subjectief door keuze van onderwerp, wijze van voorstelling en interpretatie. Zijn nadruk op het gebruik van originele bronnen boven info uit 2e hand wordt nog steeds door alle historici gedeeld.

 • Wat is kenmerkend voor de opvattingen van Von Ranke over geschiedschrijving?

  Hij schonk hoge prioriteit aan bronnenonderzoek.

  Hij ontwikkelde een methode van historische bronnenkritiek.

 • Von Ranke wil laten zien hoe het werkelijk geweest is. Hij wil de waarheid het werkelijk gebeurde laten zien. 

  Dit kon volgens hem als de historicus objectief blijft, de bronnen voor zich laat spreken en zo min mogelijk interpreteert. 

 • Tegenwoordig erkent men dat een historicus niet 100% objectief kan zijn.

  Immers de selectie van het onderwerp, de wijze van voorstelling van de feiten , de selectie van relevante feiten etc,. draagt altijd een subjectief karakter.

  Duidelijk is dat een historicus zoveel mogelijk objectief en onpartijdig moet zijn.   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarin verschillen geschiedenis en Menswetenschappen?
De historici richt zich op de veranderingen in de tijd
en oriënteert zich op het bijzondere en unieke.

Sociologen/Anthropologen zijn systeembouwers die
zich richten op het algemene patroon en de 
regelmaat.
Wat zijn overeenkomsten van geschiedenis met natuurkunde?
- proberen beide het onbekende te verklaren
- erkennen beide enkele waarden;- Bieden proberen ze achter de waarheid te 
                                                             komen.
                                                          - Proberen op eerlijke manier te                 
                                                             argumenteren.
                                                          - Respecteren de inzichten van hun critici.
Wat zijn bronnen en wat houdt bronnenkritiek in?
Bronnen zijn zaken die informatie geven over het verleden.Vrijwel alles kan een bron zijn voor historisch onderzoek;Notariele akten,brieven,foto's,rekeningen,landschap,voorwerpen,architectuur,etc.


Bronnenkritiek houdt in dat men altijd kritisch naar bronnen moet kijken;
_ Is de bron identiek?
_ Wat voor soort bron is het?
_ Door wie is het geschreven?
_ Aan wie is het geschreven?
_ Wanneer en waar is het geschreven?
_ Is de schrijver ooggetuige geweest of niet?
_ Met welke bedoelingen is het stuk geschreven?
_ Begrijpen wij het zoals een tijdgenoot het zou begrijpen?
_ Hoe betrouwbaar is de informatie uit die bron?
Wat is een kernspreuk + voorbeelden
kort motto waarmee de dichter in eigen kring bekend stond en zijn werk ondertekende. Meestal drukte dit een levenshouding uit: 't kan verkeeren; Veranderen kan't; fortuna-motief: renaisaancistisch motief dat de wisselvalligheid van de mens uitdrukt.
Noem een aantal belangrijke literaire thema's in de zeventiende eeuw
politiek/ religie/ maatschappelijk en persoonlijk leven/ ethische kwesties/ catastrofale gebeurtenissen
Uit welke 5 onderdelen (bedrijfven)  bestaat het treurspel
uiteenzettng (expositie), verwikkeling (intrige), spanning (climax) ontknoping (catastrofe) beslissende wending (peripetie)
Wat is retorica
Hulpmiddel voor dichters om hun boodschap zo overtuigend en effectief mogelijk over te brengen. (betogend of overredend karakter
Waarom en door wie werd Nil Volentibus Arduum opricht
in 1669 door Meyer en Andries Pels . Zij wilden een venieuwing want vonden dat het treurspel te veel tot een spektakelstuk was verworden. Zij vonden dat iemand zonder opleiding geen goed toneelspeler kon worden.
Wat was de mening van Vossius t.a.v. dichtkunst
Toneelschrijvers moeten zich niet richten naar de regels van Aristoteles en Horatius. Beter is het
Wat is translatio
De schrijver eigent zich de schrijfstel van zijn voorbeeld door het klassieke werk  te vertalen. (Hooft - Tacitus/ Vondel - Metarmorphose van Ovidius en Vergilius)