Samenvatting Orthopedagogiek een eerste oriëntatie

-
ISBN-10 9059315901 ISBN-13 9789059315907
704 Flashcards en notities
45 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Orthopedagogiek een eerste oriëntatie". De auteur(s) van het boek is/zijn Ad van Sprang. Het ISBN van dit boek is 9789059315907 of 9059315901. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Orthopedagogiek een eerste oriëntatie

 • 1 Opvoeden, pedagogiek en orthopedagogiek

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Wat is Orthopedagogiek
  Opvoedingswetenschap van aangepast opvoeden
 • Opgevoed zijn we min of meer allemaal
 • 1.1 een cultuur verschijnsel

 • Cultuurverschijnsel
  De Cultuur en tijd waarin men opgroeit, bepaalt in grote mate de wijze waarop opvoeding plaats vind.  In elke periode van de geschiedenis zien we dat volwassenen, kinderen helpen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
 • Wat bepaald in grote mate de wijze waarop opvoeding plaats vind?
  cultuur en tijd
 • Waarom is opvoeden een cultuurverschijnsel
  In alle culturen en tijden zien we het 'verschijnsel' opvoeden. De cultuur en de tijd waarin men opgroeit bepalen in grote mate de wijze waarop opvoeden plaatsvindt.
 • Hoe ver we ook terugkijken in de geschiedenis, ten alle tijden was er sprake van een vorm van opvoeden.
 • Opvoeden 
  we kunnen opvoeden beschouwen als een cultuurverschijnsel, omdat we in alle culturen en tijden  het verschijnsel opvoeden tegen komen.
 • Waarom kunnen we opvoeden als cultuurverschijnsel opvatten?
  omdat in alle tijden en culturen komen we het verschijnsel opvoeden tegen
 • Opvoeden is een ...
  opvoedingsvoorwaarden
 • Waarom is opvoeden een cultuurverschijnsel?
  Omdat we het in alle culturen en tijden tegenkomen
 • Opvoeden uit eigen  ervaringen
  als men de eigen opvoeding als prettig heeft ervaren, wordt er veelal de zelfde methoden gehanteerd bij hun eigen kinderen. Anderen kiezen afwijkende vorm of theoretische uitgangspunten. 
 • Aan de manier waarop opvoeders met hun kinderen omgaan, ligt vaak een bepaald uitgangspunt ten grondslag.
  Als men de eigen opvoeding prettig vond, wordt er vaak gekozen voor dezelfde wijze van opvoeden. Anderen voeden weer op volgens bepaalde theoretische uitgangspunten.
 • Wat is opvoeden?
  “Een bepaalde vorm van omgang tussenvolwassenen en jeugdigen
  die erop gericht is
  steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording”
 • 1.2 Wat kunnen we onder opvoeden verstaan?

 • Wat is opvoeden nou eigenlijk
  • Leren van gewoonten
  • Dat je moet leren hoe je te gedragen 
  • Het leren van normen en waarden
  • Een kind helpen te leren op eigen benen te staan. 
 • Wat zijn de meest gangbare einddoelen van opvoeden?
  1. leren van gewoontes, manieren en regels die moeten leiden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  2. hoe te gedragen: wat is wel en niet juist
  3. het aanleren van normen en waarden zodat iemand zich zelfstandig kan redden in de maatschappij
  4. een kind helpen om op eigen benen te staan
 • Wat is opvoeden
  • Leren van gewoonten
  • Dat je moet leren hoe je te gedragen 
  • Het leren van normen en waarden
  • Een kind helpen te leren op eigen benen te staan. 
 • Wat is opvoeden?
  1. Leren van gewoonten, manieren en regels die moeten leiden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  2. dat je moet leren hoe je te gedragen, wat wel en niet mag, tot je zelfstandig bent
  3. het leren van normen en waarden, zodat niemand zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kan functioneren
  4. een kind helpen te leren op eigen benen te staan
 • Welke inhoud heeft het begrip opvoeden?
  1. Omgang: tussen volwassene en kind
  2. Unieke omgang: het kunnen opgroeien in een 'warme' omgeving bevordert de sociale en emotionele ontwikkeling
  3. Omgang en invloed: het kind iets leren, iets voor te doen, duidelijk te maken of iets te laten ervaren: gerichte doelen
  4. Vrijheid en grenzen, consequent zijn
  5. (Stabiele) veiligheid, emotioneel en fysiek: dit legt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van zijn zelfvertrouwen en weerbaarheid.
  6. Stimuleren, praten en luisteren
  7. Natuurlijke en georganiseerde activiteiten: in de dagelijkse omgang tussen ouder/opvoeder en kind en deelname aan activiteiten buitenshuis
  8. Opgevoed zijn: gericht op de hulp aan het kind bij zijn ontwikkeling om te kunnen groeien naar een vorm van zelfstandigheid, tot een niveau van volwassenheid. 
 • Omgang
  Omgang tussen volwassen en kind. (hij leert met hulp van volwassen stapje voor stapje in alle levensfasen zich te ontwikkelen) 
 • Welke factoren spelen een rol binnen de opvoeding?
  - omgang --> afhankelijkheidsrelatie
  - unieke omgang --> wederzijdse betrokkenheid
  - opvoeden is altijd doelgericht (intentioneel)
  - je leert het kind waar de grenzen liggen
  - veiligheid en geborgenheid zijn leggen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en weerbaarheid
  - stimuleren
  - natuurlijke band / georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld school)
 • welke factoren spelen een rol tijdens de opvoeding ?
  1. omgang; afhankelijkheidsrelatie; kind is afhankelijk van de hulp van zijn ouders; heeft behoefte aan voeding en verzorging. Met hulp leert het zich stap voor stap ontwikkelen. 

  2. Unieke omgang; De omgang tussen kind en opvoeder is een unieke en persoonlijke omgang. Hierbij is sprake van wederzijdse betrokkenheid. Geborgenheid, veiligheid en uitnodigende leeromgeving is de basis voor een verdere ontplooiing van het kind. 

  3. omgang en invloed; alleen omgaan met een kind is niet voldoende om van opvoeden te spreken. nodig -> een doelgerichte invloed uitoefenen; is er op gericht het kind iets te leren , iets voor te doen en duidelijk te maken, of ervaren. 

  4. Omgang, vrijheid, grenzen en consequent zijn; grenzen stellen -> wat kan wel en niet, verantwoordelijk zijn -> ingrijpen waar nodig is, consequent -> zorgt voor duidelijkheid.

  5. Veiligheid, emotioneel en fysiek; geborgenheid ( emotioneel) en fysieke veiligheid die kinderen ervaren door hun opvoeders legt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. 

  6. Stimuleren, praten en luisteren; belangrijk om de ontwikkelingsmogelijkheid van kinderen te stimuleren-> kind wordt hierdoor uitgedaagd om de wereld te ontdekken en ervaren. Met een kind praten, naar hem luisteren en complimenteren dragen bij aan de ontwikkeling van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. 

  7. Natuurlijke activiteiten: activiteiten die in de dagelijkse omgang plaatsvinden tussen ouder en kind. 

  8. Georganiseerde activiteiten: deelname aan school, opvang en buitenschoolse activiteiten, sport of muziek. 
 • Het opvoeden van en activiteiten van opvoeden komen we tegen in de omgang tussen volwassene en kind. Het kind is sterk afhankelijk van de hulp van anderen en leert stapje voor stapje zich te ontwikkelen
 • Unieke omgeving
  wederzijdse betrokkenheid van ouder en het kind. (in de betrokkenheid is spraken van een omgang, een samenleving, geborgenheid, veiligheid en een uitnodigen leeromgeving die de basis vorm voor verdere ontwikkeling. de ouders zijn passief bezig met het kind)
 • Waar gaat het binnen de orthopedagogiek om?
  Je onderzoekt welke factoren binnen het opvoedingsproces verstoord zijn, hoe dat komt, welke invloeden er vanuit de omgeving uitgaat en welke mogelijke oplossingen er voorhanden zijn.
 • Wat betekend opgevoed zijn?
  uitgegroeid zijn naar een zelfstandig persoon waarbij je eigen verantwoordelijkheid hebt over je eigen activiteiten en handelen.
 • Unieke omgang tussen opvoeder en kind. Een samenleven met geborgenheid, veiligheid en een uitnodigende leeromgeving vormen de basis voor verdere ontplooiing.
 • Wat opvoeden is, welke voorwaarden en wenselijk of noodzakelijke zijn, wordt nauwelijks benoemd?
  • omgang
  • unieke omgang
  • omgang en invloed
  • omgang, vrijheid en grenzen, consequent zijn
  • veiligheid, emotioneel en fysiek
  • stimuleren, praten en luisteren
  • natuurlijke en georganiseerde activiteiten
  • opgevoed zijn
  • Doel van de opvoeding
 • Wat verstaan we onder opvoeden?
  de opvoeding die is gericht op de hulp aan het kind bij zijn ontwikkeling om te kunnen groeien naar een vorm van zelfstandigheid, tot een niveau van volwassenheid
 • Wat is 'opgevoed' zijn?
  Van hulpeloos en afhankelijk wezen ben je uitgegroeid naar een zelfstandig persoon waarbij je eigen verantwoordelijkheid hebt over je eigen activiteiten en handelen.
 • Omgang en invloed
  Een opvoeder oefent in zijn omgang met het kind ook invloed uit. (die is erop gericht het kind leert iets, hem iets duidelijk maken en laten ervaren.
 • Wat is basaal het doel van opvoeden?
  Opvoeding is gericht op de hulp aan een kind bij zijn ontwikkeling om te kunnen groeien naar een vorm van zelfstandigheid.
 • Omgeving, vrijheid en grenzen, consequent
  a
 • Veiligheid, emotioneel en fysiek 
  De veiligheid waar het kind opgroei in de directe omgeving. emotionele veiligheid is behoeften aan lichamelijk veiligheid en fysieke veilig voelen ten opzichten van jezelf en je directe omgeving. 
 • geleide zelfstandigheid
  leiding en begeleiding moet langzaam gaan afnemen en leiden tot zelfstandigheid
 • stimuleren, praten en luisteren 
  stimuleren van de ontwikkeling van het kind is een belangrijke taak van de ouders. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin het kind zichzelf mag zijn. 
 • Natuurlijke en georganiseerde activiteiten 
  Natuurlijk: vind plaats in de dagelijkse omgang tussen ouder en kind
  Georganiseerde: activiteiten zoals school, sport of muziek.
  Doel is het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd? (CCD)
Deze stoornis is zeldzaam, waarbij de eerste twee levenjaren de stoornis ontwikkelen. Kenmerkend zijn ook de stereotype gedragingen van hand- en lichaamsbewegingen. Verworven vaardigheden worden geblokkeerd en tonen een duidelijke achteruitgang.
Wat is hyperactiviteit
Overbeweeglijk, niet in staat om bijvoorbeeld rustig te spelen
Wat is een impulsbeheersing?
Onbesuisd zijn en het missen van de zelfcontrole
Wat is een aandachtstekortstoornis
Problemen met het goed concentreren, vaak slordig.
Er zijn onderscheiden types:
- het innatente type: aandachtsproblemen en nauwelijks impulsiviteit en hyperactiviteit.
- het impulsieve hyperactieve type: nauwelijks aandachtsproblemen
- het gecombineerde type: een combinatie van de bovenste twee
-stil ADHD: beweeglijkheid afwisselen met perioden van rust.
-ADHD-A: adhd bij volwassenen
Wat is disharmonie
Er is geen evenwicht tussen zijn waarneembare gevoelens en anderzijds zijn handelen
Er is een verschil tussen een opvoedingsfactor en een opvoedingsmiddel. Leg dit uit.
Een opvoedingsfactor is een niet-bewuste keuze van de opvoeder. En een opvoedingsmiddel is een bewust en doelgerichte keuze. Bijv. Straf, beloning en regelmaat. Voor wie? Welk doel? Welk middel? Welk effect verwacht je?
Opvoedingsmiddelen worden veel gebruikt in de orthopedagogiek.
Uitgangspunten groepssamenstelling:
 • Leeftijd
 • niveau
 • geslacht: heterogeen of homogene groep
 • aard van beperking
Leefgroep
Een aantal personen die samenwonen en samenleven en daarom in groepsverband worden opgevoed of begeleid. Er is sprake van een samengestelde groep
Groepsdynamica
De leer van dynamiek van de krachten die in een groep werkzaam kunnen zijn, welke bewegingen erin plaatsvinden en welke invloeden dit kan veroorzaken in de groep.