Samenvatting Oude Geschiedenis

-
148 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Oude Geschiedenis

 • 1.1 De geschiedenis van het Oude Griekenland

 • Van wanneer tot wanneer duurde de Minoïsche beschaving?
  2000-1375 v Chr
 • Van wanneer tot wanneer duurde de Myceense beschaving?
  1375-1100 v. Chr
 • Wanneer was het hoogtepunt van de Myceense beschaving?
  1600-1200 v. Chr
 • Waarom was Griekenland een verzameling stadsstaten in plaats van een echte eenheid?
  Griekenland is erg berachtig, waardoor mensen gescheiden en onafhankelijk van elkaar leven. Er is geen politieke eenheid. 
 • Elke polis had haar eigen wetten, bestuur en gebruiken. 
 • Van wanneer tot wanneer spreken we van de donkere eeuwen, en waarom?
  Van 1100-900
  • Omdat we weinig over deze periode weten
  • Omdat de beschaving achteruit ging t.o.v. de Myceens cultuur. 
 • Wie stond aan het hoofd van zo'n kleine gemeenschap in de donkere eeuwen?
  De basileus
 • Waarom vondt emigratie plaats?
  Vanaf de 9e eeuw voor Chr begon de bevolking toe te nemen waardoor er een tekort kwam aan graan. 
 • Volgens de mythe werd Athene eerst door koningen geregeerd. Bekend zijn Aegeus en Theseus. Codrus is de laatste koning .Na hem komt de macht in handen van de adel. Ook op het gebied van het leger, omdat zij als hoplieten de beste wapens hadden. Toen werd ook de middenklasse rijker waardoor hun positie in het leger verbeterde. Ook kwam er een volksvergadering, eerst alleen voor hoplieten. 
 • Wat hadden de wetten die Solon in 594 in Athene invoerde als doel? Hoe waren ze vormgegeven?
  Dat de boeren niet meer voor schulden tot lijfeigenen gemaakt konden worden. 
  • de macht van de adel werd beperkt
  • de burgers werden in 4 vermogensklassen ingedeeld (niet op afkomst!)
 • Wat was er slecht aan de heerschappij van Pisistratus en wat goed?
  • tirranie
  • culturele vooruitgang: Grote Diynysia
 • Wie zien we als de grondlegger van de democratie en waarom?
  Clisthenes: Hij voerde in 507 hervormingen door waardoor elke Atheense burger deel kon nemen aan het bestuur van Athene
 • Lycurgus was de leider van Sparta. Hij verdeelde de bevolking in drie klassen: 
  • De peroiken (omwoners), die vrij maar belastingplichtig waren
  • De heloten (staatslaven)
  • De spartiaten (afstammelingen Doriërs), die wapens moesten dragen tot hun 60e. 
 • Welke mogendheid had zich ontwikkeld in Klein-Azië en hoe?
  Perzië. Heel klein Azië onder hun macht. OOk griekse kolonies. 
 • Hoe begonnen de Perzische oorlogen?
  De griekse steden op de kust van Klein-Azie kwamen in opstand (500 v Chr) omdat zij weigerden belastingen te betalen. Athene steunde hen uit handelsbelangen. De rebellen werden neergeslagen en de steden verwoest, maar Darius verwoeste ook Athene. 
 • Wat gebeurde er in 490 v Chr?
  De Atheense troepen sloegen de Perzen neer bij Marathon. 
 • In 480 troffen de Perzen  (onder leiding van Xerxes) en Atheners elkaar bij de baai van Salamis. Athene won
 • Wat was de oorzaak van de Gouden eeuw van Athene?
  De overwinningen tegen de Perzen. Het oprichten van een zeebond. 
 • Wanneer vond de Gouden eeuw van Athene plaats?
  480-431 v Chr
 • 1.2 De Peleponnesische oorlog

 • Na de Perzische oorlogen was het zelfbewustzijn van de Grieken toegenomen. De politieke eenheid onder de Grieken echter niet. 
 • Waarom waren er spanningen in Griekenland na de Perzische oorlogen?
  Athene en Sparta waren twee machtige staten. Elk vreesde van de ander dat deze de heerschappij zou krijgen over Griekenland. 
 • Hoe ontstond de Peleponnesische Oorlog?
  Er was veel argwaan en machtsstrijd tussen Athene en Sparta. Toen ontstonden er confilcten tussen bondgenoten van beiden. Zowel Athene als Sparta werden te hulp geroepen. 
 • Wie verloor de Peleponnesische oorlog?
  Athene
 • Wat maakte de toestand in Athene tijdens de oorlog nog erger?
  IN 429 heersde de Pest in Athene waarbij duizenden Atheners omkwamen.  
 • Hoe was de situatie in Athene direct na de Peleponnesische oorlog?
  De vredesvoorwaarden waren vernederend. De macht van de stad was gebroken. De Spartanen stelden een oligarchisch bewind aan. 
 • Hoe noemen we de oligargische regering, aangesteld door de Spartanen in Athene?
  De Dertig. De regering bestond immers uit dertig vooraanstaande anti-democratische Atheners. 
 • Wat gebeurde er toen de Dertig omsloeg in ene terreurbewind?
  Het democratische verzet werd zo groot, dat ze al na 8 maanden het veld moesten ruimen en de democratie hersteld werd. 
 • Wie is halverwege de 4e eeuw de koning van het machtige Macedonië?
  Philippus II. 
 • Welk plan had Philippus II?
  De Griekse steden en hun in een bondgenootschap opnemen, waarbinnen ze zelfstandig konden bestaan zonder voortdurend in oorlog te zijn. 

  Dit was echter een list: Hij wou de perzen onderwerpen door een gezamelijke aanval. 
 • Wie doorzag het plan van Philippus II?
  De grote redenaar Demosthenes. hij wist het echter niet tegen te houden. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer stierf Constantijn?
337
Waarom versloeg Constantijn Licinus, en wat was het gevolg?
Hij bleef Christenen vervolgen. C was weer alleenheerser
Constantijn vaardigde het edict van Milaan uit. Wat staat hierin?
Licinius en Constantijn stellen volledige vrijheid van godsdienst af.
Wie zorgde voor de overwinning van Rome in de we 2e PO en hoe?
Publius Cornelius Scipio. Hannibal zat in Italië, dus naar Carthago! De Carthagers sloten een wapenstilstand en haalden Hannibal terug. Vervolgens verbraken ze het verbond---> slag bij Zama
Wat houdt de Cursus Honorum in?
Loopbaan van ereambten, wat ambitieuze politici moesten doorlopen. Jaar lang vervullen, minimumleeftijd per ambt
Rond welke periode vond de verovering van Italië door Rome plaats?
5e en 4e eeuw voor Christus
Hoe veranderde de positie van de keizer onder Diocletianus?
keizer was eerst princeps (voornaamste burger), maar nu dominus et deus (heer en god). Hoger dus.
Wat voor staat werd het RIjk onder DIocletianus?
Een totalitaire staat (geen vrijheid burgers)---> bijv beroepen erfelijk.
Was de bevolking blij met Diocletianus?
Niet volledig; hoge belastingen door ambtenarenapparaat. (nog meer dan in crisis)
Wat houdt de tetrarchie in, en wie voerde het in?
2 keizers (Augusti) en 2 onderkeizers (caesares), die de Augusti opvolgen. 
 Diocletianus