Samenvatting parasitologie

-
957 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - parasitologie

 • 1.1 inleiding

 • Welke ziekte is een van de belangrijkste humane ziekten?
  malaria
 • Welke protozoa verhindert dat grote gedeelten van Afrika voor veeteelt bruikbaar zijn?
  Trypanosomen
 • Welke ziekte is een economisch belangrijke ziekte bij pluimvee en herkauwers?
  coccidiose
 • Wat is een van de meest voorkomende oorzaken bij kalverdiarree?
  cryptosporidium
 • Wat is een belangrijke infectieuze oorzaak van diarree bij pups en kittens?
  Giardia
 • Wat zijn belangrijke importziekten?
  babesiose en leishmaniose
 • 1.2 morfologie

 • Wat zijn protozoa?
  Protozoa zijn eencellige organismen dat zelfstandig alle fundamentele levensfuncties verricht.
  Ze zijn eukaryotisch en ze kunnen zich voortbewegen
 • Wat is eukaryotisch?
  De kern is omgeven door een membraan en zit dus niet verspreidt in het cytoplasma
 • Hoe kunnen de protozoa zich voortbewegen?
  Velen bewegen zich voort door een glijmechanisme waar geen bijzondere organellen nodig zijn.
  Sommigen bezitten blijvende bewegingsorganellen (flagellen, ciliën)
  of tijdelijkde bewegingsorganellen (pseudopodiën)

  vaak dienen deze organellen ook voor de voeding
 • Hoe kunnen protozoa zich goed blijven houden in een verslechterd milieu?
  Ze produceren resistente cysten of sporen die ongunstige omstandigheden kunnen overleven en de verspreiding vergemakkelijkt
 • 1.3 voortplanting

 • Hoe vindt de ongeslachtelijke voortplanting plaats?
  celdeling waarbij een of meerdere dochtercellen ontstaan
 • Wat is merogonie?
  een vorm van ongeslachtelijke voortplanting waarbij er meerdere dochtercellen ontstaan die merozoïeten worden genoemd.
 • Wat is endodyogenie en endopolygenie?
  Een vorm van merogonie waarbij er eerst inwendige knopvorming is waaruit de merozoïeten ontstaan
 • Wat is het verschil tussen endodyogenie en endopolygenie?
  Bij endodyogenie worden er 2 dochtercellen gevormd, bij endopolygenie meer
 • Wat is schizogonie?
  Een vorm van merogonie waarbij een deling eerst vooraf gaat door een kernvermeerdering in de moedercel. De moedercel is hierbij de schizont en de dochtercellen zijn de merozoïeten
 • Wat doet aan ongeslachtelijke vermenigvuldiging door merogonie?
  sporozoa
 • Wat is een ander woord voor bevruchting?
  syngamie
 • Hoe heet het proces van gametenvorming?
  gamogonie of gametogonie
 • Sporogonie volgt dikwijls de syngamie op
 • Waar treft men gametogonie en sporogonie aan?
  de sporozoa
 • Wat is conjugatie?
  Een vorm van sexuele reproductie die voorkomt bij de ciliaten. Hier paren twee organismen en wisselen gedeeltelijk hun kernmateriaal uit
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe gaat de levenscyclus van de Tunga penetrans?
Normaal leven mannetjes en onbevruchte wijfjes vrij in of rond de woning in het gras of het zand. Na bevruchting hechten de wijfjes zich vast aan de gastheer (de oren of de poten, bij de mens dikwijls tussen de tenen of onder de nagels) en zuigen gedurende een week bloed waardoor ze de grootte van een erwt bereiken. Daarna volgt de eileg doorheen het veroorzaakte gezwel en de wijfjes sterven af. Ze kunnen door verettering van wonde uitgestoten worden. Secundaire infecties zijn frequent.
Wat zijn de kenmerken van de Tunga penetrans?
- zandvlo/chigoe
- tropen van midden- en Zuid Amerika en ook in Afrika
- valt mens en huisdieren aan
Wat zijn de kenmerken van de Ceratophyllus gallinae?
- komt voor bij de kip en vele vogels
- 3-3,3 mm
- pronotale kam
- dubbele rij setae over abdomen
- ontwikkelingsduur is 17 tot 30 dagen
- veroorzaakt anemie en groeiremming
Wat zijn de kenmerken van de Ctenocephalides felis?
- kattevlo
- 2-3 mm
- genaal ctenidium
- ontwikkeling ei tot imago is 11 dagen
- larven zitten vaak in de kattenbak of in de pels van de gastheer
- in Europa de meest voorkomende vlo bij hond en kat
Wat zijn de kenmerken van de Ctenocephalides canis?
- hondenvlo
- 2-3 mm
- heeft een genaal ctenidium en een pronotaal ctenidium
- ontwikkeling van ei tot imago is 18 dagen
- zeldzaam  
- valt hond, kat en mens aan
- tussengastheer van Dipylidium caninum
Wat zijn de kenmerken van de Xenopsylla cheopis?
- aziatische rattenvlo, komt in alle warme streken voor
- draagt Pasteurella pestis over (builenpest)
Wat zijn de kenmerken van de Pulex irritans?
- mensenvlo
- 2-4 mm
- ogen zijn aanwezig
- geen ctenidia   
- kan mensen, varken en hond steken
- kan pest overdragen
Wat is het belang van vlooien?
Vlooien berokkenen irritatie bij het bloedzuigen. Ze kunnen, vooral bij honden, allergieën induceren (vlooienallergiedermatitis) en ze zijn tevens overdrager van ziektekiemen en tussengastheer van Dipylidium.
Hoe gaat de levenscyclus van de Siphonaptera?
Deze holometabole insecten zijn temporaire ectoparasieten van zoogdieren en voor een klein gedeelte van vogels. ln tegenstelling tot de luizen zijn de vlooien niet of bijna niet soortspecifiek (soms voorkeur voor bepaalde gastheerfamilies). Voor de ei-leg (rijping van de eieren) dienen ze eerst bloed te zuigen. De eieren vindt men in de regel niet op de gastheer maar wel in zijn verblijfplaatsen te midden van de haren, de huidschilfers en afval. Soms kunnen ze accidenteel aan de gastheer blijven kleven en worden ze over een bepaalde afstand vervoerd.

De ontwikkeling is zeer afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad. In 2 tot 16 dagen wordt een eerste larve vrijgesteld. Deze bezit een duidelijke kop en is wormvormig (bezit geen poten). Ze leeft van allerhande afval in de hokken en nesten van de gastheer. Ze neemt ook faeces op van het volwassen insect (die nog onverteerd bloed bevat). Sterk afhankelijk van de soorten en de omstandigheden zal de larve na 2 vervellingen het 3de stadium bereiken (= larve 3) in minimum 9 en maximum 200 dagen. De larve 3 spint dan een witachtig ovaal coccon rondom zichzelf (bestaat uit spindraden + haren, zandkorrels en verendeeltjes) en verpopt dan in de laatste larvaire huid. De poppen blijven van 7 tot 1 jaar in de coccons. Bij trillingen (verwekt door naderende gastheer) komen de adulte vlooien binnen de minuut uit de coccon en vallen aan. De levensduur van het imago kan onder gunstige voorwaarden gemakkelijk 6 maanden en meer bereiken.
Hoe zien de Siphonaptera eruit?
- geen vleugels
- lateraal samengedrukt, gedrongen lichaam met donkerbruine, chitineuze bedekking
- brede kop, met snuit om te steken
- eenvoudige ogen
- korte drieledige antennen 
- thorax samengesteld uit een pronotum, meso en metanotum
- 3 paar poten met krallen
- laatste paar poten zijn springpoten
- abdomen heeft 9 segmenten