Samenvatting Pathologie Toets 5-11-15 H 4,5,67,9,13,19,22,29,30,31,32,33

-
544 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pathologie Toets 5-11-15 H 4,5,67,9,13,19,22,29,30,31,32,33". De auteur(s) van het boek is/zijn Petra. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Pathologie Toets 5-11-15 H 4,5,67,9,13,19,22,29,30,31,32,33

 • 1 Pathologie toets 05-11-15

 • Hoe reageert het lichaam op een ontsteking?
  Een ontsteking is een manier van het lichaam om zich te verdedigen en daarmee een belangrijke vorm van afweer
 • Wat zijn schadelijke prikkels?
  Gewelddadige inwerking of ziektekiemen, of hoge of lage temperaturen of de inwerking van bepaalde stoffen
 • Hoe noem je het als het lichaam zich gaat verdedigen?
  Afweer
 • Hoe noem je de reactie op de prikkel als het lichaam zich gaat verdedigen?
  Afweerreactie
 • Wat is een ontsteking?
  Een natuurlijke afweerreactie van gezond weefsel op een schadelijke prikkel
 • Hoe kan een ontsteking ontstaan?
  Elke oorzaak van een weefselbeschadiging en door ziekteverwekkers, maar ook mechanische, chemische en immunologische oorzaken
 • Waardoor ontstaat een ontsteking die een mechanische oorzaak heeft?
  Door geweld en de kracht waarmee een weefsel getroffen wordt, bepaald de aangerichte schade
 • Wat is een stomp trauma?
  Stomp geweld, door stoten en vallen, ontstaat een beschadiging waarbij vaak een bloeding optreedt. Bloed komt buiten de bloedbaan in het weefsel. Dat bloed is dan de prikkel die leidt tot een ontsteking
 • Wat is een kneuzing?
  Contusie
 • Wat is een verzwikking?
  Distorsie
 • Waar kan een sterke overbelasting van spieren, pezen en gewrichten toe leiden?
  Kan leiden tot een ontsteking
 • Wat is spit?
  Acute rugpijn door overbelasting van de rugspieren
 • Wat is scherp geweld?
  Betreft ongevallen door scherpe voorwerpen en veroorzaakt snijwonden, scheurwonden en steekwonden. Doorboort de huid en onderliggende weefsels. Deze wonden geven veel bloedverlies. Na het stollen van het bloed treedt een ontsteking op in het wondgebied
 • Noem fysische oorzaken voor een ontsteking
  Zowel te hoge als lage temperaturen kunnen schade in de weefsels veroorzaken. Daarop reageert het lichaam met een ontsteking. Zoals de huid. Verbranding, bevriezing, straling en elektriciteit veroorzaken een beschadiging in de weefsels. Zoals zonnebrand, roodheid van de huid.
 • Noem chemische oorzaken voor een ontsteking
  Chemicaliën zoals zuren en logen die in contact komen met weefsels, veroorzaken etsing, een sterke irritatie en beschadiging van het oppervlak van het weefsel. Deze etsing is een flinke ontsteking in het weefsel
 • Noem nog een voorbeeld van etsing
  Kind krijgt agressief schoonmaakmiddel binnen dan volgt ernstige beschadiging van de keel, slokdarm en maag van het kind
 • De prikkelende stoffen kan ook een lichaamseigen stof zijn, welke? Dit betreft dus een chemische oorzaak
  Maagzuur
 • Wat kan er gebeuren?
  Gat in maagwand (maagperforatie), maagsap loopt in vrije buikholte, waar het een ernstige ontsteking van het buikvlies veroorzaakt, een peritonitis
 • Wanneer kan sommige medicatie die per infuus of injectie wordt toegediend een chemische ontsteking veroorzaken?
  Wanneer de medicatie in het weefsel terecht komt en niet in de bloedbaan
 • Wanneer spreek je van een immunologische oorzaak van een ontsteking?
  Het afweersysteem van ons lichaam, het immunologisch systeem, kan door een verkeerde manier van reageren zelf de oorzaak zijn van ontstekingen.
 • Noem twee voorbeelden
  Allergische reacties
  Auto-immunziekten
 • Hoe noem je een vreemde stof voor het lichaam?
  Antigeen
 • Wanneer spreek je van een allergie?
  Soms reageert het immunologisch systeem overgevoelig op een vreemde stof (antigeen). Het maakt dan antistoffen tegen deze vreemde stof (antigeen), waarbij de reactie verergert bij elke contact met dit antigeen. Er is dan sprake van een allergische reactie of een allergie
 • Hoe ontstaat dan de ontsteking?
  Door de felle reactie tussen antigeen en de antistoffen. Hoe sterker de reactie hoe sterker de ontsteking verloopt
 • Welke allergische reacties zijn er?
  Eczeem, galbulten, astma, hooikoorts en reacties op een wespensteek of medicijnen zoals antibiotica
 • Wat is een auto-immuunreactie?
  Soms functioneert het afweersysteem op een heel verkeerde manier en maakt het afweerstoffen tegen lichaamseigen weefsel. De reactie in het weefsel tussen de weefseleiwitten en de antistoffen noemen we een auto-immuunreactie
 • Hoe heet dan deze ziekte als gevolg van deze reactie?
  Auto-immuunziekte
 • Noem twee ziekten die auto-immuun zijn
  MS en chronische reuma
 • Welke stoffen uit het beschadigde weefsel spelen een rol bij het ontstaan en verloop van een ontsteking?
  Histamine, serotonine, bardykinine en prostaglandinen
 • Waar zijn deze chemische stoffen uit afkomstig?
  Van beschadigde weefsels en deels van bloedcellen
 • Waar is histamine verantwoordelijk voor?
  Verwijding van de bloedvaten in het beschadigde weefsel, waardoor een ophoping van bloed optreedt. Dit geeft roodheid en warmte, kloppend gevoel
  Toename van de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de vaatwand, zodat extra vocht en cellen uit de bloedbaan het beschadigde weefsel kunnen binnengaan. Dit geeft zwelling
  Prikkeling van de zenuwuiteinden van de pijnvezels. Naast histamine spelen ook serotonine, bardykinine en de prostaglandinen een rol. Deze prostaglandinen maken de zenuwuiteinden gevoelig voor pijn
 • Wat zijn de kenmerkende symptomen van een ontsteking?
  Pijn (dolor)
  Roodheid (rubor)
  Warmte (calor)
  Zwelling (tumor)
  Gestoorde functie (functio laesa)
 • Wat zie je in het bloed terug van een ontsteking?
  Binnen 6 tot 8 uur een sterke stijging van het C-reactief proteine (CRP), daalt ook weer snel als er herstel optreedt. Tevens stijging van de bezinkingssnelheid van de erytrocyten (BSE) en een toename van het aantal witte bloedcellen of leukocyten
 • Wat is fagocytose?
  Bij beschadiging komen stoffen vrij die leukocyten aantrekken. Door verwijding en verhoogde doorlaatbaarheid van de bloedvaten kunnen leukocyten de bloedbaan verlaten en treden beschadigde weefsel binnen om ziekteverwekkers te doden en dood weefsel op te ruimen
 • Ook eiwitten kunnen de bloedbaan verlaten door de verhoogde doorlaatbaarheid en het beschadigde weefsel binnen treden, welke eiwitten zijn dat?
  Bloedstolling, de stollingseiwitten, waardoor bloeding in beschadigde weefsel beperkt blijft
  Het onschadelijk maken van de binnendringende ziektekiemen of allergenen, de afweereiwitten of antistoffen
  Reparatie van het beschadigde weefsel, helpen bij opbouw van oorspronkelijke weefsel of helpen bij vorming van een litteken
 • Hoe komt het dat bij een ontsteking (vaak bij de huid) ook jeuk optreedt?
  Vrijkomen van histamine, prostaglandinen en neuropeptiden. Zij prikkelen de zenuwen tussen de opperhuid en de lederhuid waardoor jeuk ontstaat
 • Hoe noem je het als een ontsteking zich in het oppervlak van de slijmvliezen bevindt?
  Catarre
 • Wat is een infiltraat?
  Extra gezwollen deel rondom een ontsteking
 • Wat is necrose?
  Doodgaan van weefsel dat in de ontsteking ligt
 • Wat is een necrotiserende onsteking?
  Een heftig verlopende ontsteking die weefselversterf oplevert
 • Wat is pus of etter?
  De vloeibare massa dood weefsel
 • Wat is een abces?
  Nieuwgevormde holte die gevuld is met pus
 • Wat is een empyeem?
  Als pusvorming optreedt in een reeds bestaande holte, zoals bij een neusholte, galblaas en de pleuraholte
 • Wat is directe afweer?
  Ook wel plaatselijke afweer. Is op de plaats van de ontsteking actief en betreft leukocytenactiviteit en met name dan de granulocyten door fagocytose
 • Wat is indirecte afweer?
  Is immunologisch systeem van het lichaam betrokken, werkt met name in de afweer tegen ziekteverwekkers en vreemde eiwitten
 • Waarom kan het toedienen van warmte aan een oppervlakkige ontsteking de genezing bevorderen?
  Warmte leidt tot extra verwijding van de bloedvaten, waardoor de aanvoer van afweercellen en eiwitten toeneemt. Abces wordt dan eerder rijp en barst spontaan open
 • Waarom mag je een abces niet uitknijpen?
  Kan de diepte ingaan waardoor ontsteking zich kan uitbreiden
 • Hoe noem je het insnijden van een abces?
  Incideren
 • Wat is draineren?
  Zodat de pus kan blijven afvloeien
 • Wat is regeneratie?
  De gezonde cellen rond de beschadiging maken door deling weer nieuwe cellen die helemaal lijken op de oorspronkelijke cellen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar moet je aan denken bij weefseldonatie?
Hartkleppen, botweefsel, hoornvliezen en de huid
Wat is non-heartbeating-donatie?
Via een speciale procedure de nieren, de lever en de alvleesklier worden gedoneerd. Deze moeten z.s.m. na overlijden worden uitgenomen en met een speciale vloeistof worden gespoeld
Wat is heartbeating-donatie?
Patient is hersendood en geschikt als donor. Organen worden eruit gehaald middels operatie door speciale uitnameteams. Organen worden via Stichting Eurotransplant verdeeld onder de meest geschikte ontvanger in West-Europa
Welke twee typen orgaandonatie zijn er?
Heartbeating donatie en de non-heartbeating donatie
Hoe kan men zien of iemand hersendood is?
EEG en klinisch onderzoek naar hersenstamreflexen. Hiertoe behoren de corneareflex en de apneutest. Corneareflex gaat men met een wattenstaafje strijken over het hoornvlies. Als de reflex er is knijpt iemand het oog dicht. Bij apneutest haalt men de beademing eraf en kijkt men of er een spontane ademhaling is. MRI of er nog bloeddoorstroming in de hersenen is en echodoppleronderzoek of er nog bloed naar het hoofd stroomt
Wanneer is iemand hersendood?
Patient heeft nog wel een hartslag en bloedsomloop. Functies van de hersenen zijn niet meer aanwezig en ook de ademhaling niet. Kan alleen op de IC
Wat staat er in de Wet op de lijkbezorging?
Iedere overledene moet binnen 5 dagen na overlijden zijn begraven of gecremeerd
Wanneer treedt de ontbinding op?
Na de episode van de lijkstijfheid
Wanneer is lijkstijfheid verdwenen?
Na circa 30 uur. De stijfheid ontstaat door een chemische reactie die de spieren van het lichaam een laatste keer laat aanspannen
Wanneer is er verstijving van de spieren?
Na 1 tot 3 uur en die is na 8 tot 12 uur maximaal. Stijfheid begint bij het hoofd en zakt vervolgens naar beneden