Samenvatting PDB Module Boekhouden in Balans

-
ISBN-13 9789462870369
179 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "PDB Module Boekhouden in Balans". De auteur(s) van het boek is/zijn Sarina van Vlimmeren, Henk Fuchs, Tom van Vlimmeren. Het ISBN van dit boek is 9789462870369. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - PDB Module Boekhouden in Balans

 • 1 Organisaties en hun administratie

 • Wat is een organisatie?
  Samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.
 • Welke soorten organisaties zijn er?
  Commerciële (doel winst maken ook wel onderneming/bedrijf) en niet-commerciële.
 • Wat is een onderneming/bedrijf?
  Organisatie die producten maakt, verkoopt en/of diensten verleent om winst te maken.
 • Wat is een rechtsvorm?
  Juridische vorm van een organisatie.
 • Welke rechtsvormen ken je?
  Eenmanszaak: 1 eigenaar, volledig verantwoordelijk
  Vennootschap onder firma: 2 of meer eigenaren (firmanten/vennoten) werken samen onder gemeenschappelijke naam, elke eigenaar apart volledig verantwoordelijk.
  Besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv): rechtspersonen met zelfstandige rechten en verplichtingen, eigenaren meestal alleen aansprakelijk voor deel wat ze hebben ingebracht.
 • 1.2 Gegevens en informatie

 • Wat is informatie?
  Gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten.
 • Hoe vindt communicatie plaats?
  met behulp van een middel of medium dus de manier waarop de informatie wordt doorgegeven
 • Welke soorten informatie ken je?
  Beslissingsinformatie, verantwoordingsinformatie, feedbackinformatie.
 • Wat is een informatiesysteem?
  Een informatiesysteem is een geheel van personen,hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op verzamelen,vastleggen en bewerken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten een organisatie.
 • Wat is feedbackinformatie?
  Informatie waarmee je de werkelijkheid kunt vergelijken met een vooraf opgesteld plan, begroting of norm.
 • 1.3 Communicatie, informatie en informatiestromen

 • Wat is communiceren?
  Uitwisselen van informatie tussen zender en ontvanger. Zender geeft info, ontvanger krijgt deze. Intern is binnen de organisatie, extern is tussen organisatie en buitenwereld.
 • Wat zijn informatiestromen?
  Doorlopend proces van informatieoverdracht.
 • Wat is een informatiesysteem?
  Geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten gericht op verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie. Alle activiteiten die daarbij plaatsvinden, zijn onderdeel van het informatievoorzieningsproces.
 • 1.4 Administratie en boekhouding

 • Wat is de administratie?
  Informatiesysteem in een organisatie.
 • Wat is communiceren?
  Het uitwisselen van informatie tussen een zender en ontvanger
 • Wat is de boekhouding?
  Onderdeel van de administratie, waarin alleen financiële gegevens worden opgenomen die leiden tot een verandering in bezittingen, schulden en/of EV van de onderneming.
 • 2.1 Inventaris

 • Wat is een inventaris?
  Gedetailleerd overzicht van alle bezittingen en schulden met de daarbij behorende bedragen op een bepaalde datum.

  Verzamelnaam van gelijksoortige bezittingen in een onderneming.
 • Wat is inventariseren?
  Het opstellen van een inventaris.
 • Wat is eigen vermogen?
  Het bedrag dat de eigenaar zelf heeft ingebracht in de onderneming = bezittingen - schulden.
 • Wat is een handelsonderneming?
  Koopt goederen in en probeert die met winst te verkopen.
 • Wat zijn debiteuren?
  Afnemers op wie je een vordering hebt, omdat je aan hen goederen/diensten op rekening hebt verkocht.
 • Wat zijn crediteuren?
  Leveranciers aan wie je een schuld hebt, omdat je bij hen goederen/diensten op rekening hebt gekocht.
 • Wat is een verkorte inventaris?
  Overzicht waarop je van bepaalde bezittingen en schulden alleen het totaalbedrag vermeldt. Van elk totaalbedrag maak je een specificatie op een bijlage.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een informatiesysteem?
Een informatiesysteem is een geheel van personen,hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op verzamelen,vastleggen en bewerken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten een organisatie.
Hoe vindt communicatie plaats?
met behulp van een middel of medium dus de manier waarop de informatie wordt doorgegeven
Wat is communiceren?
Het uitwisselen van informatie tussen een zender en ontvanger
Hoe wordt de rekening 8.. Inkoopprijs verkopen ook wel genoemd bij gebruik van vvp?
8.. Vaste verrekenprijs verkopen
Welke rubrieken staan op de W&V-rekening en hoe noemen we deze rekeningen?
Rubrieken 4, 8 en 9, dit zijn de hulprekeningen van het EV.
Wat is een magazijnontvangstbon en waarvoor wordt deze gebruikt?
Bon waarop we de ontvangst van ingekochte goederen noteren. Deze wordt gebruikt voor het journaliseren van de goederenontvangst.
Via welke rekening kun je prijswijzigingen voor de vvp aanpassen?
Via 7.. Prijsverschillen bij inkoop.
Wat is een gemengde rekening?
Een rekening waarvan een deel van het saldo naar de W&V-rekening gaat en een deel van het saldo gaat naar de balans
Wat is een vaste verrekenprijs (vvp)?
Geschatte gemiddelde inkoopprijs (+ geschatte inkoopkosten) voor een komende periode.
Op welke rekening boek je voorraadverschillen?
9.. Voorraadverschillen