Samenvatting Pedagogiek in beeld : een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

-
ISBN-10 9031346152 ISBN-13 9789031346158
166 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pedagogiek in beeld : een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van M H van IJzendoorn H de Frankrijker. Het ISBN van dit boek is 9789031346158 of 9031346152. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Pedagogiek in beeld : een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is het doel van empirisch analytisch onderzoek
  Door onderzoek instanties helpen een pedagogisch verantwoorde keuze van aanpak te maken.
 • Betekenis empirisch analytisch
  Empirisch: de belangrijke plaats die de concrete opvoedingswerkelijkheid van opvoeders en kinderen in een pedagogische wetenschap moet innemen.
  Empirisch Analytisch: Dwang opvoedkundigen hun ideeën over opvoedingsprocessen voortdurend aan de realiteit te toetsen.
 • 1.2 Historische achtergronden

 • Wat is de rol van pedagogiek
  Op welke wijze kan het functioneren en de ontwikkeling van het kind door en in opvoeding en onderwijs worden verbeterd en geoptimaliseerd.
 • 1.3.1 Empirisch-analytische pedagogiek

 • Wat houdt integratieve theorie in?
  Verschillende disciplinaire perspectieven met elkaar verbinden (leerkracht, leerling, leerstof, gezin, schools leren, natuurlijk leren etc)
 • 1.3.2 De empirische cyclus

 • Waarom is empirisch analytisch onderzoek spiraalvormig?
  onderzoek levert materiaal op ter aanscherping van vervolg onderzoek
 • 6.1 inleiding

 • de functies van meta-analyse:
  • geven van nieuwe inzichten in bestaande onderzoeksresultaten.
  • kan leiden tot nieuwe hypothesen voor empirisch onderzoek.
 • 6.1.1 theorie

 • een theorie is een netwerk dat waargenomen verschijnselen en feiten met elkaar verbindt, in een context plaatst, verklaart en van een patroon voorziet. verschijnselen die anders onopgemerkt, verrassend of niet begrepen zouden worden, kunnen met een theorie in begrijpelijk verband worden gebracht.
 • Wat is theorie?

  Theorie geeft een overzichtelijk beeld van een complexe werkelijkheid. De werkelijkheid die is waargenomen wordt beschreven in een netwerk van patronen. Deze brengen verschillende verschijnselen met elkaar in verband, die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hadden.

 • de theorethische pedagoog ondersteunt de empirische onderzoeker bij de ontwikkeling/toetsing van een pedagogische theorie. de theorethische pedagoog adviseert over vruchtbare hypothesen voor toekomstig onderzoek en interpretatievragen.
 • Wat zijn de vier taakgebieden van de theoretische pedagogiek?

  • Pedagogische wetenschapstheorie: richt zich op de beschrijving, reconstructie en de evaluatie van de wijze waarop theorieën over opvoeding en onderwijs ontstaan, zich ontwikkelen en weer in de steek gelaten worden.
  • Pedagogische waardetheorie: legt de nadruk op beschrijving van het normatieve gehalte van een pedagogische of onderwijskundige theorie, en stelt de vraag naar de rechtvaardigheid ervan.

  --> Meta-analyse heeft geen waarde bij deze twee taken.

   

  • Dienstverlening: betreft de directe ondersteuning van de empirisch onderzoeker bij de ontwikkeling of toetsing van een pedagogische theorie.
  • Integratieve taak: de taak om uitkomsten van onderzoek in perspectief te plaatsen, zodat er geen dreiging meer is voor verbrokkeling van karakter.
 • Integratie:
  De theorethische pedagoog probeert onderzoek en theorie bij elkaar te houden.
 • er zijn vier taakgebieden van de theorethische pedagogiek:
  • Pedagogische wetenschapstheorie.
  • Pedagogische waardetheorie.
  • Dienstverlening.
  • Integratie.

  bij dienstverlening en integratie is de meta-analyse van groot belang.
 • 6.2.1 plaatsbepaling van de meta-analyse

 • meta-analyse: 
  een analyse van de resultaten van eerdere empirische onderzoeken met een zelfde thema, met als doel deze resultaten te systematiseren en te kwantificeren. Dit kunnen soms wel meer dan honderd onderzoeken zijn. Soms wordt er bij de analyse van de onderzoeken slechts gekeken naar de resultaten, niet naar de conclusies en vaak worden ook ongepubliceerde onderzoeken gebruikt.
 • Meta- analyse wordt ook gebruikt om orde aan te brengen in de stroom van nieuwe publicaties en om nieuwe ontwikkelingen te evalueren.
 • Meta-analyse wordt veel gebruikt in de pedagogiek en onderwijskunde, zodat gezinsbeleid en onderwijsbeleid gevormd kan worden op basis van de zeer uitgebreide onderzoeksresultaten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom is empirisch analytisch onderzoek spiraalvormig?
onderzoek levert materiaal op ter aanscherping van vervolg onderzoek
Wat houdt integratieve theorie in?
Verschillende disciplinaire perspectieven met elkaar verbinden (leerkracht, leerling, leerstof, gezin, schools leren, natuurlijk leren etc)
Wat is de rol van pedagogiek
Op welke wijze kan het functioneren en de ontwikkeling van het kind door en in opvoeding en onderwijs worden verbeterd en geoptimaliseerd.
Betekenis empirisch analytisch
Empirisch: de belangrijke plaats die de concrete opvoedingswerkelijkheid van opvoeders en kinderen in een pedagogische wetenschap moet innemen.
Empirisch Analytisch: Dwang opvoedkundigen hun ideeën over opvoedingsprocessen voortdurend aan de realiteit te toetsen.
Wat is het doel van empirisch analytisch onderzoek
Door onderzoek instanties helpen een pedagogisch verantwoorde keuze van aanpak te maken.
Wat zijn de vier taakgebieden van de theoretische pedagogiek?
 • Pedagogische wetenschapstheorie: richt zich op de beschrijving, reconstructie en de evaluatie van de wijze waarop theorieën over opvoeding en onderwijs ontstaan, zich ontwikkelen en weer in de steek gelaten worden.
 • Pedagogische waardetheorie: legt de nadruk op beschrijving van het normatieve gehalte van een pedagogische of onderwijskundige theorie, en stelt de vraag naar de rechtvaardigheid ervan.

--> Meta-analyse heeft geen waarde bij deze twee taken.

 

 • Dienstverlening: betreft de directe ondersteuning van de empirisch onderzoeker bij de ontwikkeling of toetsing van een pedagogische theorie.
 • Integratieve taak: de taak om uitkomsten van onderzoek in perspectief te plaatsen, zodat er geen dreiging meer is voor verbrokkeling van karakter.
Wat is theorie?

Theorie geeft een overzichtelijk beeld van een complexe werkelijkheid. De werkelijkheid die is waargenomen wordt beschreven in een netwerk van patronen. Deze brengen verschillende verschijnselen met elkaar in verband, die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hadden.

Wat is het verschil tussen fonologisch en fonemisch bewustzijn?

Fonologisch bewustzijn is het herkennen en manipuleren van fonemen in een woord, ongeacht welke betekenis het woord heeft. Hier komt ook rijm en lettergrepen e.d. bij kijken. Fonemisch bewustzijn heeft te maken met de fonemen in een woord: b/oo/m. als je deze kan onderscheiden heb je fonemisch bewustzijn. Fonemisch bewustzijn is een onderdeel van fonologisch bewustzijn en kan je onderverdelen in foneemdeletie en foneemanalyse. 

Wat houdt het dual-coding model in?   

Dit kent twee verschillende representatie systemen: één gespecialiseerd in het non verbale en de ander in het verbale, waarbij verbindingen gemaakt kunnen worden tussen beide symboolsystemen. Deze verbindingen kunnen helpen om een meer complete representatie te vormen binnen elke van beide symboolsystemen.

wat is abstracte amodale representatie van het getal? 

Dat onderscheid in aantallen gemaakt kunnen worden, onafhankelijk van de modus waarin ze het aangeboden hebben gekregen.