Samenvatting Pedagogiek voor de onderwijsassistent / kenmerken van de leerling OA4 / druk 1 kenmerken van de leerling

-
ISBN-10 9085240786 ISBN-13 9789085240785
343 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pedagogiek voor de onderwijsassistent / kenmerken van de leerling OA4 / druk 1 kenmerken van de leerling". De auteur(s) van het boek is/zijn Uitgeverij Angerenstein. Het ISBN van dit boek is 9789085240785 of 9085240786. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Pedagogiek voor de onderwijsassistent / kenmerken van de leerling OA4 / druk 1 kenmerken van de leerling

 • 1 Opvattingen over cognitieve ontwikkeling

 • Stel, je houdt een kind van enkele dagen oud een bord voor met twee stippen. Als hij erop uitgekeken is, houd je hem een bord voor met drie stippen. Het kind is dan weer geïnteresseerd. Wat zie je hieraan?
  Dat je de ontwikkeling kunt stimuleren door variatie aan te bieden.
 • Wat gebeurt er als een kind leert spreken?
  De cognitieve ontwikkeling versnelt zich.
 • Wat zijn de kenmerken van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 2 jaar?
  Gericht op menselijke gezichten, geur en geluid.
 • De lustbeleving van zuigelingen wordt wel oraal genoemd. Wat betekent dit?
  Lustbeleving gaat via de mond
 • Wat is de juiste volgorde van de sensomotorische ontwikkeling?
  Van boven naar beneden, van dichtbij naar veraf en van grof naar fijn.
 • Welke uitspraak over de creatief-expressieve ontwikkeling van 0 tot 2 jaar is correct?
  Die is nog niet aanwezig.
 • Met hoeveel maanden bereikt een kind de vijftigwoordengrens?
  Rond 18 maanden
 • Hoe luidt de eerste mijlpaal op het gebied van grammaticale ontwikkeling?
  Woorden combineren: de tweewoordzin
 • Hoe luidt de eerste mijlpaal in de communicatieve ontwikkeling?
  Met opzet gebaren maken
 • Hoe luidt de eerste mijlpaal van schriftelijke taalontwikkeling?
  Het kind doet lezen na.
 • 1.1 inleiding

 • Hoe heet het boek waaruit je leert?
  Pedagogiek voor de onderwijsassistent
 • Wat wordt bedoeld met cognitieve ontwikkeling?
  De ontwikkeling van kennis.
 • Een kind van 4 jaar wordt egocentrisch genoemd. Bij welke ontwikkelingsfase behoort dit?
  De preoperationele fase
 • Piaget keek naar hoe kinderen reageren op ervaringen. Bij elke leeftijd ontdekte hij specifieke kenmerken van die reactie. Hoe verklaarde hij dat?
  Door patronen in de geest.
 • Piaget heeft vier perioden van ontwikkeling in kaart gebracht, die altijd dezelfde volgorde hebben. Welke uitspraak geeft de juiste volgorde van die fasen weer?
  De sensomotorische, de preoperationele, de concreetoperationele en de formeeloperationele periode.
 • Welke leeftijdsfase noemen we de concreetoperationele periode?
  Van 7 tot 12 jaar.
 • Na Piaget is ontdekt dat de groeiende taalontwikkeling zelf weer invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling. Wat is die invloed?
  De cognitieve ontwikkeling versnelt.
 • Goed onderwijs baseert zich op het ontwikkelingsniveau van de leerling. Wat wordt bedoeld met de zone van naaste ontwikkeling?
  Het niveau dat de leerling nog net niet beheerst
 • De zone van naaste ontwikkeling wordt bepaald door twee componenten. Welke stelling geeft de twee componenten correct weer?
  Wat een leerling nog niet kan en hoe snel hij zich ontwikkelt.
 • Wat is het verschil tussen Bruner en Vygotsky aan de ene kant, en Piaget aan de andere kant?
  Piaget hield geen rekening met de invloed van de omgeving. Vygotsky en Bruner wel.
 • Waarom is taalonderwijs essentieel in het onderwijs?
  Omdat de taalontwikkeling de cognitieve ontwikkeling versnelt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het meest onproductieve patroon van communiceren als er spanningen ontstaan in een coachingsgesprek?
De dramadriehoek (reddersdriehoek)Beschuldiger , Slachtoffer, Redder)
Wat is, in twee woorden, het essentiële in je werk met ongemotiveerde deelnemers?
Positieve grondhouding.
Wanneer doe je werkelijk iets helemaal voor?
Als de veiligheid dat vereist.
Echte instructie past niet echt binnen coaching. Welke werkvorm is beter?
Geleide instructie
Welke vaardigheden pas je toe in coachingsgesprekken?
Exploreren, confronteren, inspireren
Wat zijn voorbeelden van onderwerpen die geschikt zijn voor individuele coaching?
Het ontwikkelen van studievaardigheden.
Heeft groepscoaching een doel?
Ja, maar dat ontstaat pas in het gesprek
Een onderdeel van groepscoaching is het delen van gevoelens. Wat is daarbij van belang
Dat het doel en de oplossing centraal blijven staan
Wat is een verschil tussen groepscoaching en een vergadering?
Bij groepscoaching gaat het om de deelnemer, bij een vergadering niet.
In het voortgezet onderwijs en BVE ben je vaak coachend bezig. Wat is een algemeen kenmerk van coachen?
Vragen stellen en luisteren