Samenvatting Pedagogisch medewerker saw 3 kinderopvang

-
ISBN-13 9789085241522
2504 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pedagogisch medewerker saw 3 kinderopvang". De auteur(s) van het boek is/zijn Uitgeverij Angerstein. Het ISBN van dit boek is 9789085241522. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Pedagogisch medewerker saw 3 kinderopvang

 • 1 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Nederland

 • Wanneer kwam wet op leerplicht
  1901
 • Wat kun je als je verbeeldingsvermogen hebt?
  - Goed bedenken en je voorstellen hoe iets in elkaar zit en wat de alternatieven zijn. 
  - Je bent creatief in het bedenken van andere mogelijkheden, nieuwe dingen, oplossingen voor problemen en in het fantaseren over van alles.
 • Wat los je op met creativiteit?
  Je lost hier vraagstukken mee op en bent daarbij orgineel en inventief (inventief = als je zelf initiatief neemt)
 • Wat is ware creativiteit?
  Spelen, uitproberen, niet bezig zijn met een eindresultaat, jezelf verbazen, eigenlijk zoals een kind bezig kan zijn.
 • Waardoor kan creativiteit beperkt worden of verdwijnen?
  Door te veel de nadruk te leggen op leren, rationaliteit, technische zaken, beperkingen en traditionele benaderingen.
 • Waar maken kinderen kennis mee dmv beeldende vorming?
  - Kunstzinnige, creatieve en culturele aspecten in hun leefwereld
 • Noem de belangrijkste aandachtspunten voor de inrichting van de buitenruimte :
  - Verschillende functies : speels en avontuurlijk 
  - Spelen en kennismaken met de natuur
  - Overzichtelijk en veilig
  -
 • Noem een aantal aandachtspunten voor de inrichting van zowel de binnen als buitenruimten?
  - Kinderen willen zich vertrouwd en veilig voelen in een ruimte
  - Zij hebben afwisselend prikkels nodig om te onderzoeken en te leren, en rust om dingen te verwerken.
  - Ze hebben behoefte om zelfstandig bezig te zijn en om in groepen te spelen.
 • Wat betekent dit voor de inrichting van elke groep?
  - Er moet ruimte zijn voor groepsactiviteiten en ruimte zijn om alleen te zijn
   - Er moet ruimte zijn voor grofmotorische activiteiten en fijn motorische activiteiten 
  -  Er is een eigen plek voor prive spulletjes
 • Waar maakt een kind nog meer kennis mee bij beeldende vorming?
  De mogelijkheden van verschillende materialen, kleuren, ruimten, textuur (de waarneembare structuur van een materiaal) en compositie
 • Wat leren kinderen door de activiteiten?
  Hierdoor leren zij zich open te stellen voor deze uitingen en er waardering voor te krijgen
 • Wat gebeurt er als je bewust de ontwikkeling van de creativiteit stimuleert?
  Het orginele denken verbetert, het verbeeldingsvermogen en de verkenning
 • Waarmee hangt de rechter hersenhelft samen?
  Met gevoel, kunstzinnigheid, ruimtelijke orientatie, intuitie en ambachtelijkheid
 • Waarmee hangt de linker hersenhelft samen?
  Hangt samen met zaken als waarnemen, luisteren, communiceren, studeren en met analystisch en logisch denken
 • Wat wordt er dmv beeldende vorming gestimuleerd?
  Cognitieve competenties en de persoonlijkheids ontwikkeling
 • Noem een aantal expressieactiviteiten voor peuters
  Verven, klein, zand en water spel
 • Wat ontwikkelen kinderen door te spelen?
  Hun lichaam, verstand, taal, gedrag, gevoelens en fantasie
 • Wat zijn de functies van spelen?
  - Oefenen van vaardigheden
  - Kwijtraken van overtollige energie
  - Verwerken van ervaringen
  - Ontspanning en plezier
  - Ontwikkeling
 • Welke spelvormen zijn er?
  - Bewegingsspel 
  - Exploratief en sensorisch spel
  - Constructiespel
  - Fantasiespel
  - Sociaalspel
 • Met welke hulp leren kinderen zich te uiten?
  Beelden, muziek, taal, spel en beweging. Ze leren te reflecteren op het eigen werk en dat van andere
 • Wat zijn algemene doelen van beeldende vorming?
  - Verbeteren orginele denken, fantasie en verkenning 
  - Motorisch vaardigheden verbeteren
  - Persoonlijkheidsontwikkeling
  - Jezelf openstellen en jezelf leren uit
  - Een zinvolle en plezierige tijdsbesteding
 • Wat is Vygtosky ?
  Vygotsky is de zone van de naaste ontwikkeling
 • Wat houd Vygotsky (de zone van de naaste ontwikkeling) in?
  Een kind leert als iets aansluit bij wat het al weet
 • Wat is volgens Han Berghs belangrijk bij dingen aanleren?
  Dat specifieke kennis en vaardigheden niet routinematig worden aangeleerd, maar dat je aandacht hebt voor de achterliggende principes en strategieen.
 • Wat staat er centraal bij bewegingsspel?
  De ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek
 • Noem een aantal voorbeelden van bewegingsspel?
  Kruipen, omrollen, leren fiets, sporten
 • Wat is sensorisch spel?
  Oefenen van de zintuigen
 • Wat is exploratief spel?
  Al het onderzoekende en verkennende spel
 • Wat is bij een baby exploratief spel?
  Bij baby's zijn dit vooral zintuigelijke (sensorische) activiteiten zoals proeven, voelen, kijken, ruiken en luisteren
 • Noem een aantal voorbeelden van sensorisch spel ;
  - Voelen : voelboekjes, kleien, zand en water
  - Zien : verschillende lichtschakeringen, kleuren, vormen
  - Horen : verschillende geluiden, hard en zacht, hoog en laag
  - Ruiken : verschillende geuren
  - Proeven : verschillende smaken proeven en raden
 • Noem een aantal voorbeelden van exploratief spel?
  - Blokjes in en uit een doosje doen/halen
  - Blokken stapelen
  - Eigenschappen van water en zand ontdekken
 • Wat is kunstzinnige orientatie?
  Het kennismaken met kunst en met kunstenaars
 • Wat is culturele orientatie?
  Het kennismaken met culturele aspecten van de samenleving of van andere landen
 • Wat is beeldbeschouwing?
  Daarbij kijk je naar een kunstvoorwerp of een schilderij, denkt erover na en praat er met elkaar over
 • Hargreaves en Galton onderscheiden vijf stadia in de kunstzinnige vorming. Welke 5 zijn dit?
  - De presymbolische fase van 0-2 jaar
  - De figuurlijke (symbolische) fase van 3-4 jaar
  - De schematische fase van 5-7 jaar
  - De fase van de regelsystemen van 8-14 jaar
  - De metacognitieve fase vanaf 15 jaar
 • Waar maak je bij kunstzinnige orientatie kennis mee?
  Met verschillende mogelijkheden om je in beelden uit te drukken bijvoorbeeld door dans of schilderen
 • Wat is constructiespel ?
  Constructiespel is het maken van iets of het samenvoegen van verschillende onderdelen tot iets nieuws.
 • Noem een aantal voorbeelden van constructiespel ?
  Lego, duplo, knippen en plakken, techniek
 • Wat is fantasiespel?
  Fantasiespel is al het spel waarbij kinderen hun verbeeldingskracht gebruiken of de werkelijkheid imiteren
 • Noem een aantal voorbeelden van fantasiespel ?
  -Verkleden
  - Vadertje moedertje
  - Doktertje spelen
  - Toneel en dans
 • Wat is sociaal spel?
  Sociaal spel is al het spel dat kinderen samen met andere kinderen spelen of met volwassenen
 • Noem een aantal voorbeelden van sociaal spel?
  Gezelschapsspelen, verstoppertje, teamsport
 • Noem van elke spelvorm het belangrijkste ontwikkelingsaspect :
  Bewegingsspel - grofmotorische ontwikkeling
  Exploratief en sensorisch spel - cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling
  Constructiespel - fijn motorische en verstandelijke ontwikkeling
  Fantasiespel - sociaal emotionele ontwikkeling
  Sociaal spel - sociaal emotionele ontwikkeling
 • Wat is het belangrijkste ontwikkelings aspect bij bewegingsspel?
  Grofmotorische ontwikkeling
 • Wat is het belangrijkste ontwikkelings aspect bij exploratief en sensorisch spel?
  Cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling
 • Wat is het belangrijkste ontwikkelings aspect bij constructiespel?
  Fijn motorische en verstandelijke ontwikkeling
 • Wat is het belangrijkste ontwikkelings aspect bij fantasiespel?
  Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Wat is het belangrijkste ontwikkelingsaspect bij sociaal spel?
  Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Waarover gaat beeldbeschouwing?
  Over de verschillende manieren waarop je naar dingen om je heen kunt kijken
 • Wat doe je bij beeldbeschouwing?
  Je leert goed te kijken hoe alles eruit ziet, wat de betekenissen daarvan zijn en hoe anderen de werkelijkheid om hen heen zien en vormgeven. Je praat daarover, denkt er samen met anderen over na en vormt jezelf evt een mening. 
  Beeldbeschouwing is dus een methode om je te orienteren op kunst en cultuur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Thema 7 Verzorging
De verzorging van kinderen is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk van pm/er
Belangrijk bij het motiveren en stimuleren is dat je:
 • Aandacht hebt voor de ontwikkeling van elk kind.
 • Aandacht hebt voor de omgang met elkaar in de groep en het samenspelen.
 • Observeert waar de interesses van een kind en de groep naar uitgaan.
 • Aansluit bij die interesses.
 • Een kind zelf dingen laat onderzoeken en uitvinden.
 • Rekening houdt met het niveau van een kind.
 • Begeleiding geeft en de weg wijst bij dingen die het moeilijk vindt.
 • Samen met het kind praat over wat het doet en wat het leuk vindt.
 • Het kind nieuwe spelmaterialen geeft, die voortborduren op waar het mee bezig is.
 • Het kind op nieuwe ideeën brengt, die aansluiten bij zijn ideeën.
 • Samen met het kind en de kinderen geniet van het spel en blij bent over de vorderingen.
Stimuleren:
Het aansporen om iets te doen of te laten op basis van overtuigingskracht.
Motiveren:
Het geven van de juiste prikkel om iemand enthousiast te maken om iets te laten doen.
Open vraag:
Vraag die meestel begint met waarom, hoe of wat, en waar allerlei antwoorden op mogelijk zijn.
Filosoferen:
Diep nadenken over de wereld, jezelf of over normale en dagelijkse dingen.
Kindervergadering:
Regelmatige vergadering met kinderen om hen inspraak te geven in de gang van zaken en activiteiten in een kindercentrum.
Kringgesprek:
Gesprek met kinderen die in een kring zitten en met elkaar van gedachten wisselen over een onderwerp. Veel gebruikt in psz en kdv.
Vragen stellen:
Techniek om een kind te helpen zijn gedachten te ordenen en te verhelderen. Bv; in combinatie met actief luisteren en responsief reageren.
Ik-boodschap:
Het gedrag van het kind objectief aan het kind beschrijven zonder te oordelen. Je zegt wat het gevolg van het gedrag voor jou is en welk gevoel je erbij hebt.