Samenvatting Pedagogisch Werk 1

-
162 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Pedagogisch Werk 1

 • 1.1 Reguliere observatie

 • Waarom observeren Medewerkers in kindercentra of in basisonderwijs kinderen regelmatig?
  Dit kan nodig zijn, omdat er aanleiding is zoals gedragsverandering of achterstand in de ontwikkeling.
 • Je kunt ook observeren om gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van een kind, zonder dat er een aanleiding is. Hoe heet dat?
  Reguliere observatie
 • Waarom gebruik je de observaties?
  Voor de opbouw van het kindvolgsysteem.
 • Wat is kindvolgsysteem?
  Dit is een informatiesysteem waarin je gegevens vastlegt over de ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften van kinderen.
 • 1.1.2 longitudinale observatie en cross-sectional observatie

 • Longitudinale observatie betekent?
  Volg je een kind gedurende een lange periode.
 • Cross-sectional observatie betekent?
  Observeer je meerdere kinderen tegelijk op hetzelfde onderdeel.
 • Wat voor formulier gebruik je dan?
  Observatieformulier
 • Wanneer observeer je bij cross-sectional observatie?
  Tijdens een vrij spel of je bedenkt een opdracht waarbij je het gekozen onderdeel goed kan observeren.
 • 1.2 Observeren van bepaalde ontwikkelingsgebieden

 • Waar kijk je naar bij de observatie van de kinderen?
  -Zelfredzaamheid
  -weerbaarheid
  -taalontwikkeling
  -creativiteit
  -spelgedrag
  -motoriek
 • 1.2.1 Zelfredzaamheid, weerbaarheid en creativiteit

 • Wat betekent zelfredzaamheid?
  Is het vermogen om zelfstandig dagelijkse handelingen uit te voeren.
 • Waar kijk je bij zelfredzaamheid observatie?
  Je kijkt naar wat het kind zelfstandig kan. Bijvoorbeeld: zelf naar de wc gaan.
 • Wat betekent weerbaarheid?
  Is het vermogen van een kind om voor zichzelf op te komen en hoe het zich handhaaft in een groep.
 • 1.2.2 Taalontwikkeling, spelgedrag en motoriek

 • Hoe observeer je de taalontwikkeling?
  Door te kijken naar de woordenschat en zinsbouw van een kind. 
  Je let ook op de uitspraak van bepaalde klanken.
 • Grove motoriek
  Is de ontwikkeling van de grote bewegingen, zoals lopen, kruipen en rollen.
 • Fijne motoriek
  Kleinere bewegingen, zoals knippen met een schaar of veters strikken.
 • 1.3.1 Focus op kinderen

 • Focus op kinderen is?
  Is een obeservatiemethode die informatie geeft over de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.
 • welk leefdtijd kijken we van van de welbevinden?
  Nul tot twaalf jaar
 • Deze methode is bedoelt voor?
  Kindercentra en naschoolse opvang
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem 2 dingen hoe je kan observeren.
Ik zelf kan observeren als ik ga kijken hoe en wat.
En met video opname, want dan kan je achteraf terug kijken en alles zien.
Je observeert vaak omdat je iets te weten wilt komen noem een voorbeeld
Collega heeft een moeilijke verstandshouding met leerling ellen en ik niet. Ik wil weten hoe dat komt, Dan kan observeren goed zijn
Geplant en doelgericht waarnamen?
Je kiest de momenten en beschrijft objectief wat je ziet. Je mag alleen kijken en registreren
Observeren doe je bewust of onbewust?
Bewust
Waarnemen doe je bewust of onbewust?
Onbewust
Voor wie is KIJK!?
Baby's -dreumes
peuters
groep 1-2
groep 3-4
groep 5-8 (rekenen)
En de BSO
Een ontwikkelingsachterstand wilt zeggen?
Een achterstand van een half jaar op wat er verwacht mag worden.
Een ontwikkelingsvoorsprong wilt zeggen?
Een voorsprong van een half jaar op wat er verwacht mag worden.
Wat komt er in een individueel rapport van een kind?
De ontwikkelingsgegevens
De ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand.
Score van de ontwikkelingsleeftijd is?
Van -2 (niet optimaal)
tot +2 (optimaal)