Samenvatting Percent Economie 2e fase 2010 havo theoriebk dl1

-
ISBN-10 9042538759 ISBN-13 9789042538757
1027 Flashcards en notities
232 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Percent Economie 2e fase 2010 havo theoriebk dl1". De auteur(s) van het boek is/zijn H Duijm, G F Gorter. Het ISBN van dit boek is 9789042538757 of 9042538759. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Percent Economie 2e fase 2010 havo theoriebk dl1

 • 1 Hoofdstuk 1: Kiezen en ruilen

 • alternatief aanwendbaar, meerdere manieren te gebruiken

 • Economische wetenschap
  een sociale of maatschappijwetenschap
 • 1.1 13.1 Symmetrische en asymmetrische informatie

 • Als er sprake is van een symmetrische informatie, dan heeft de koper evenveel kennis en informatie over het product dan de verkoper. De verkoopbereidheid en de betalingsbereidheid zullen dan bij elkaar in de buurt liggen, en kom je er makkelijker over uit.

   

  Als er sprake is van een asymmetrische informatie, dat hebben de koper en de verkoper niet evenveel kennis en informatie over het product. Kijk bijvoorbeeld maar naar de automarkt. De verkoper bied zijn product zo aan dat de koper een slechte of een goede auto niet kan herkennen. De koper heeft daardoor ook minder geld over voor het product. Daar heeft niemand het voordeel van.

  Aanbieders kunnen proberen een goede naam op te bouwen, door bijvoorbeeld 'garantie' op het product te geven. Een voorbeeld van een garantie in de autobranche is de BOVAG-garantie. Ook een manier op asymmetrische informatie tegen te gaan is een aankoopkeuring laten uitvoeren, alleen dit kost geld. De prijs word dat dus hoger. Beide partijen zouden zich moeten afvragen of de prijsverhoging opweegt tegen de grotere zekerheid.

 • 1.1.1 Behoeften

 • Waar neer hebben we te maken met schaarste.

  als we niet voldoende middelen hebben om aan onze wensen te voldoen

 • Wat mensen nodig hebben of graag willen hebben noemen we behoeften. Er zijn verschillende soorten behoeften: 
  • primaire behoeften en,
  • luxegoederen
  Mensen proberen hun behoeften te vervullen met de beschikbare middelen (producten, diensten of geld). Als we in onze behoeften voorzien zullen we beginnen met de meest dringende behoeften. In de loop van de tijd kunnen behoeften veranderen. Vijftig jaar geleden was een auto een luxeproduct, tegenwoordig is een auto voor veel mensen een primaire levensbehoefte.
 • Wat voor behoeften zijn er? Hoe verandert dit?
  Primaire behoeften, zoals eten.
  Luxe behoeften, zoals vakantie en sportschoolabbo.
  Behoeften veranderen:
  Vakantie Veluwe -> vliegvakantie.
  Auto: eerst luxe-product, nu primair.
 • wat zijn primaire behoeften

  eten, drinken, onderdak en kleding

 • Wat zijn behoeften?
  Behoeften bestaan uit wat mensen nodig hebben of graag willen hebben.
 • Waarmee kan in je behoeften worden voorzien?
  In je behoeften kan worden verzien met behulp van middelen: goederen, diensten of geld. Je koopt bijvoorbeeld brood (behoefte) met geld (middel).
 • Waar begin je mee bij het voorzien in behoeften?
  Bij het voorzien in behoeften zul je beginnen met de meest dringende behoeften. Je zet je wensen in volgorde van dringendheid. 
 • Wat zijn twee soorten behoeften die mensen kunnen hebben?
  1. Primaire behoeften: dit zijn eerste levensbehoeften, zoals voedsel en onderdak.
  2. Behoefte aan luxegoederen; zoals een vakantie en een mp4-speler.
 • 1.1.2 Behoefte

 • Duidelijk te maken dat ons behoeftepatroon in de loop der tijd verandert.
  Naarmate de bevolking welvarender word, verandert het behoeftepatroon.
  bijv. nu zijn kant-en-klaarmaaltijden sterk in behoefte, aantal jaren terug kookte men nog regelmatig. Verklaring tegenwoordig wordt er veel overgewerkt en tot laat aan toe, er is minder tijd voor koken dus meer behoefte naar kant-en-klaarmaaltijden. Ander voorbeeld de markt is nu steeds meer op E-readers en Smartphones gericht voorheen waren dit nog (lees)boeken. Verklaring trend: dit komt o.a. doordat het beter voor het milieu is, moderner want 'boeken zijn ouderwets', grote opslagruimte bezit, plaats besparend en makkelijk op te bergen, comfortabel en mooi design.

  • behoefte  wat mensen willen, de wensen van mensen.
 • Behoeftebevrediging
  • welvaart in ruime zin  relatief: wat wil je, vergeleken met wat je kan doen/kopen
  • welvaart in enge zin  absoluut: wat kan je doen/kopen; reëel nationaal product per hoofd van de bevolking
  • welstand  bezit
  • welzijn  mate van gelukkig voelen • welstand
    de hoeveelheid goederen en diensten waarover men kan beschikken. Dit geeft economisch gezien slechts een beperkte behoeftebevrediging, want de (meeste) mensen willen altijd meer.

  welzijn  het welbevinden van de mens; een erg subjectief (persoonlijk) begrip. Welzijn zal meestal ook bepaald worden door de welstand van een persoon.

  welvaart in ruime zin  niveau/mate van behoeftebevrediging. Dat wil zeggen, je vergelijkt je behoefte (wensen) met je totale behoeften. Het is dus een subjectief begrip. Zo is iemand met veel behoeften niet zo snel welvarender. Dit is het welvaartsbegrip waar het in de economie om draait. Je houdt overigens niet alleen rekening met de materiele behoefte, maar ook met de immateriële behoefte zoals een schoon milieu, de biodiversiteit, vriendschap etc.

  welvaart in enge zin  (eng = beperkt) koopkracht van een land, individu, of: de gemiddelde koopkracht in een land. Dit laatste meet men door het reëel nationaal inkomen te nemen en te delen door de bevolkingsomvang. Dit begrip is om praktische reden ingevoerd, dit kan men namelijk uitreken. Het reëel nationale inkomen per hoofd van de bevolking laat buiten beschouwing hoe het nationale inkomen verdeeld is, wat de informele productie is, e.d. Ook het zwarte circuit valt buiten de berekening. Het reëel inkomen per hoofd van de bevolking is zodoende een gebrekkige manier om welvaart te meten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is meeliftgedrag?
Wel profiteren, niet betalen
Wat zijn goederen die niet rivaal zijn en niet uitsluitbaar?

Collectieve goederen- defensie
- rampensirene
Wat zijn goederen die niet rivaal zijn en uitsluitbaar?
- Kabeltelevisie
Wat zijn goederen die rivaal zijn en niet-uitsluitbaar?
- fietsenstalling
- openbare weg
Wat zijn goederen die rivaal zijn en uitsluitbaar?
Individuele goederen
- bloemkool
- kleding
Wat zijn externe effecten?

Productie of gebruik van goederen die gevolgen hebben voor de welvaart van anderen dan direct betrokkenen.


- Positieve externe effecten vergroten de welvaart van anderen
- Negatieve verkleinen
Hoe wordt de reële rente berekend?
Indexcijfer nominale rente : indexcijfer algemeen prijspeil x 100
Wat is de consumentenprijsindex?
Dit geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door huishoudens.
Wat houdt concentratie in?
Het verschijnsel dat beslissingen over de productie van goederen en diensten door een steeds kleiner aantal ondernemingen worden genomen.
Wat is een kartel?
Een samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemingen met het doel de onderlinge concurrentie te beperken.