Samenvatting Percent Economie / Bovenbouw vwo / deel Theorieboek 2 2e fase 2010 vwo

-
ISBN-13 9789042538900
268 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Percent Economie / Bovenbouw vwo / deel Theorieboek 2 2e fase 2010 vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn H Duijm. Het ISBN van dit boek is 9789042538900. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Percent Economie / Bovenbouw vwo / deel Theorieboek 2 2e fase 2010 vwo

 • 1.1 Hoofdstuk 18 : risico

 • Wat is symmetrische informatie?

  Alle marktpartijen beschikken over dezelfde informatie.

 • Wat is asymmetrische informatie?

  Een van beide marktpartijen beschikt over meer informatie dan de andere.

 • 2 Onderdeel 6 Welvaart en groei

 • H0ofdstuk 22

   

  schaarste komt vloeit voort uit onze onbeperkte behoeften en de beperkte middelen om hierin te voorzien.

  Bij schaarste moet je altijd iets opofferen om in je behoeften te voorzien. Het verminderen van schaarste leidt tot een grotere welvaart (let op: = een subjectief begrip).

   

  BBP (bruto binnenlands product) = de totale waarde van de productie binnen een jaar binnen een land.

  productie gebeurt door ondernemingen en overheid. De overheid zorgt voor collectieve en quasi collectieve goederen > worden gefinancierd uit belastingen.

  ondernemingen produceren individuele goederen > wordt alleen gekocht door degene die dat product wil aanschaffen.

  quasi collectieve goederen zijn eigenlijk individuele goederen  maar worden om verschillende redenen door de overheid geproduceerd, zoals: sociale rechtvaardigheid, efficiëntie.

   

  Toegevoegde waarde = de waardevermeerdering die door de productie ontstaat, omdat het product geschikter is gemaakt voor consumptie

  onderlinge leveringen = intermediair verbruik = leveringen van het ene bedrijf aan het andere

  productie/ toegevoegde waarde= verkoopwaarde prod. - intermediair verbruik

  tw = niet alleen prod maar ook inkomen van de productie factoren

  niet alle productie van de overheid gaat direct via de overheid maar soms ook door non-profitorganisaties. dan betaalt de overheid alle kosten van deze organisatie.

  tw van de overheid = de som van de ambtenaren  salarissen

  omzet tegen basisprijzen = omzet exclusief belastingen

  bbp tegen marktprijzen= inclusief belastingen

  Kenmerken bbp:

  - bruto binnenlands product, dus binnen de grenzen van een land. buitenlandse ondernemingen binnen dit land tellen dus ook mee voor het bbp

  - productie vindt onder meer plaats met behulp van kapitaalgoederen. Aangezien deze verouderen/slijten moet op deze afgeschreven worden. een deel van de tw moet hieraan besteed worden. Bruto toegevoegde waarde = inclusief afschrijvingen, netto toegevoegde waarde = exclusief afschrijvingen

   door bij het berekenen van het bbp rekening te houden met het saldo van de primaire inkomens ( beloningen van productie factoren) die afvloeien naar het buitenland krijgen we het nationaal inkomen

  bbp per hoofd van de bevolking = bbp : aantal inwoners

  bbp geeft geen informatie over:

  - opbouw van de bbp

  - de informele economie

  - productgroei en welvaart

  - externe effecten

  - inkomensvedeling

 • BBP

  de waarde van de tatale productie van een land in een jaar

 • toegevoegde waarde

  de waardevermeerdering die door productie ontstaat, omdat het product geschikt wordt gemaakt voor consumptie

 • toegevoegde waarde = verkoopwaarde van de productie - intermediair verbruik. intermediair verbruik = onderlinge leveringen we kunnen de winst berekenen door: toegevoegde waarde - de beloningen voor de productiefactoren > Loon, rente, pacht.zie figuur BLZ. 81
 • 2.1 hoofdstuk 21

 • complementaire goederen
  hierbij kan de prijs daling of stijging van het ene artikel grote invloed hebben op de markt van het andere artikel. 
 • substitutie goederen
  goederen die elkaar kunnen vervangen. (die consument maakt hier zijn keuze tussen de twee dor de prijs)
 • algemeen evenwicht
  wanneer alle markten tegelijkertijd in evenwicht zijn

 • micro- en macro-economie
  micro op het gebied van een of enkele markten.
  macro op het gebied van de totale vraag en aanbod in een land.
 • Samenhang tussen markten kunnen we weergeven in de economische kringloop. hier gaat het tussen geld en goederen stromen.
 • de economische kringloop
 • 3.1.1 26.1 Veranderingen in de reeële productie

 • Wat is de formule om het reële indexcijfer BBP?

 • Wat verstaan we onder conjunctuur?

   

  Onder de conjunctuur verstaan we de schommelingen in de groei van het reëel bruto binnenlands product rond de trend.

 • 3.1.2 26.2 Werkloosheid en vacatures

 • Hoe wordt de werkende bevolking e.d. verdeeld?

  Totale bevolking

  15 -

  Beroepsgeschikte bevolking

  65 +

   

  Beroepsbevolking

  Vrijwillig werkloos

  Arbeidsongeschikt

   

  Werkend

  Werkeloos

   

 • Hoe worden de werkeloosheid en de vacatures verdeeld?

   

  Vraag

  Werkgelegenheid

  tekort à vacatures

  overschot à werkeloosheids

   

   

  Aanbod

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.