Samenvatting Personeelsbeleid heden en morgen

-
ISBN-10 9013097804 ISBN-13 9789013097801
640 Flashcards en notities
35 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Personeelsbeleid heden en morgen". De auteur(s) van het boek is/zijn A W T Kampermann, J Valk. Het ISBN van dit boek is 9789013097801 of 9013097804. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Personeelsbeleid heden en morgen

 • 1 inleiding personeelsbeleid: gisteren, heden en morgen

 • Wat zijn high-performance organisaties?
  Organisaties die betere financiële en niet-financiële resultaten boeken dan vergelijkbare organisaties over een periode van ten minste 5 tot 10 jaar
 • Wat zijn de pijlers die leidend zijn voor high performance?
  - Een hoge kwaliteit van management
  - Een open en actiegerichte cultuur
  - Langetermijngerichtheid op alle stakeholders
  - Continue aandacht voor verbetering en vernieuwing van processen en competenties en;
  - Een hoge kwaliteit van medewerkers die verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten
 • 2 de rode draad: instroom, doorstroom, uitstroom

 • Wat betekent doorstroom?
  hoe de medewerker zich in de organisatie beweegt van de ene naar de andere functie, afdeling, rol of project
 • Welke soorten doorstroom zijn er?
  - verticale doorstroom
  - horizontale doorstroom
  - diagonale doorstroom
 • Wat is verticale doorstroom?
  doorstroom van een functie op een ander niveau
 • wat is horizontale doorstroom?
  doorstroom van de ene functie naar de ander op hetzelfde niveau
 • Wat is diagonale doorstroom?
  doorstroom naar een functie op een ander functieniveau en een ander functioneel gebied
 • Wat is employability?
  het vermogen om competenties te ontwikkelen en te benutten die op meerdere plekken inzetbaar zijn. 
 • Wat kan een doorstromingsbeleid voor nut hebben?
  - tijdelijk kunnen opvullen van functies
  - aantrekkelijk worden voor gemotiveerd personeel
  - noodzakelijkheid om personeel flexibel in te kunnen zetten 
  - employability vergroten
 • Wat zijn de instrumenten van het personeelsbeleid van de organisatie om personeel door te laten stromen?
  - opleidingen, trainingen, managementdevelopment 
  - beoordeling
  - loopbaanplanning, promotiebeleid
  - uitstroom van personeel
 • welk instrument van het personeelsbeleid biedt zowel steun aan in-, uit- als doorstromingsbeleid?
  Beloningsbeleid
 • Hoe kun je de in-, door- en uitstroom meten?
  personeelskengetallen
 • Wat is een up-or-out-doorstroomtype?
  een medewerker volgt een overeengekomen promotieproject, hij moet ambities hebben om zich voortdurend te ontwikkelen en om door te groeien.
 • Wat is een kenmerk van een organisatie met een up-or-outdoorstroomtype?
  organisatie ziet medewerker als kortetermijninvestering en de medewerker ziet de werkgever leerplek/plek om snel iets te verdienen
 • Waarom zou een organisatie een medewerker willen aannemen die potentie heeft om te groeien?
  Als organisatie veranderd moet hij mee kunnen groeien of kan helpen organisatie te laten groeien
 • Wat is de bedoeling van opleidingen en trainingen?
  - zodat hij zijn interne functie goed kan uitoefenen
  - zodat hij extern makkelijk inzetbaar is (bijv. bij andere baan)
 • wat is er zo belangrijk aan een beoordeling of assessment?


  dat het potentieel van de medewerker kan worden ingeschat
 • Welk kenmerk heeft de beloning bij een up-or-out-systeem?
  vaak is er sprake van prestatiebeloning
 • wat is het in-and-outdoorstroomtype?
  heeft twee personeelscategorieën:
  - medewerkers die binnen korte tijd veel presenteren en makkelijke weer uitstromen
  - medewerkers die gedurende lange tijd bij de organisatie werken
 • personeel met langdurig vast dienstverband heeft twee categorieën, welke?
  - Ondersteunende diensten 
  - professionals en topmanagement 
 • Bij werving en selectie in een in-or-outdoorstroomtype heb je welke twee categorieën?
  - kandidaten met ambitie om hogerop te komen
  - ondersteundende flexibele/tijdelijke medewerkers of op redelijke vaste posities
 • waarom worden er op het hoge management ook beoordelingen gedaan?
  voor de 'total quality management, ook het hoge management kan fouten maken.
 • wat is er allemaal van toepassing voor een up-or-outmedewerker kijkend naar de beloning in een in-or-outsysteem?
  - rekent sterk af op prestaties
  - maakt snelle salarisstijgingen mogelijk
  - gaat ervan uit de medewerker eigen persoonlijke financiële planning regelt
  - een laag vast salaris en een hoog variabel beloningsdeel 
 • wat is er allemaal van toepassing bij overige werknemers in een in-or-outsysteem?
  - aandacht aan pensioensopbouw
  - vast hoog salaris met een laag variabel
  - gedurende lange tijd kleine salarisstijgingen

 • wat zijn de kenmerken van de uitstroom bij een in-or-outdoorstroomtype?
  young-proffesionals gaan er snel uit
  ondersteunend personeel blijven relatief lang mits zij hun functie kunnen uitvoeren
 • wat is een permanente-banen-type?
  baan voor het leven, contracten voor onbepaalde tijd
 • wat is een nadeel van het permanente-banen-type?
  Dat er geen prestatiegerichtheid is. 
 • wat is een voordeel van het permanente-banen-type?
  werknemers kennen alle ins en outs van de organisatie en kunnen ze kunnen hun ruime expertise langdurig aanwenden
 • noem een aantal kenmerken van een lifetime employment-organisatie?
  - accent ligt bij oude werknemers (al 40 jaar hier)
  - veel lange dienstverbanden
  - grote loyaliteit
  - lange tijd doorgroei in salaris mogelijk
  - prestatiebeloning nauwelijks salarisconsequenties
  - goede pensioensregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
  - bereidheid op langdurig investeren in werknemers
  - heersing van sterke familiestructuur
 • hoe begin je in een lifetime employmentorganisatie?
  Beginnen met startersfunctie met uitzicht op groei in schaal of carriereladder
 • hoe ziet het beloningssysteem van een lifetime employmentorganisatie eruit?
  - veel aandacht pensioensopbouw, sec. arbeidsvoorwaarden
  - hoog vast salaris, nauwelijks variabel
  - gedurende lange tijd kleine salarisaanpassingen
  - rekent nauwelijks af op prestaties
 • hoe ziet de uitstroom van een lifetime employmentorganisatie eruit?
  Na vele arbeidsstructuren te hebben meegemaakt, waarschijnlijk naar lang dienstverband een beëindiging van het contract door bijvoorbeeld pensioen
 • Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van flexibele contracten maar er zullen na uitstroom van de babyboom generatie veel meer vast medewerkers nodig zijn. Gezondheidszorg, overheid, onderwijs, onroerendgoed zal groeien.
  In 2011 willen werkgever werkgarantie geven op basis van inzetbaarheid.
  organisatie binden minder en willen employability vergoten zodat een andere baan vinden makkelijker wordt.
  Door crisis wordt de mobiliteit alleen helaas verminderd. 
  flexibiliteit is belangrijk.
  belangrijkste baantypen zijn: permanent, tijdelijk en zelfstandige
  CPB (2011) lonen stijgen sneller met baanduur, veel overgekwalificeerd personeel, uit tijdelijk vloeit betere baan voort en zelfstandig ondernemerschap kan opstap zijn.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de gevolgen van verkeerd selecteren?
Verkeerd profiel gewerfd
Onnodige kosten
Fouten in proces
Proces weer op 0
Wat wordt er bepaald met de STAR?
een goed beeld te verkrijgen van bepaalde competenties
Wat dient de selecteur te doen m.b.t. LSD?
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
Waarop wordt de keuze  van een selectie methode bepaald?
Financiële overwegingen
De billikheidsoverwegingen (eerlijke kansen)
Aanvaardbaar (acceptabel voor de medewerker)
Wat is het doel van selectie?
De geschikte kandidaat te vinden
Match tussen de organisatie en kandidaat met een groot mogelijke waarschijnlijkheid te voorspellen
Wat voor methodieken passen werving en selectie bureau's toe?
Database search
Adverteren
Hunting
Voordelen uitbesteden werving en selectie
Leidt tot meer kwaliteit
Kostenreductie
Wat is social referral recruitment?
Een vorm waarbij medewerkers tools krijgen om hun netwerken te lichten online
Welke groepen moet de coporate website bedienen?
De zoeker
De twijfelaar
De weeter
Wat voor invloed heeft een coporate website?
Er staat meer specifiekere informatie op