Samenvatting Personeelsmanagement met MyLab NL toegangscode

ISBN-10 9043032549 ISBN-13 9789043032544
424 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Personeelsmanagement met MyLab NL toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789043032544 of 9043032549. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Personeelsmanagement met MyLab NL toegangscode

 • 1 Oude en nieuwe uitdagingen in personeelsmanagement

 • Kernpunten hoofdstuk 1 (deel 1)

  De HR-uitdagingen:
  - uitdagingen van de omgeving
  - uitdagingen van de organisatie
  - uitdagingen van het individue

  Voordelen HR-planning:
  - proactief gedrag stimuleren
  - bedrijfsdoelen expliciet voor het voetlicht brengen
  - kritisch denken stimuleren
  - veronderstellingen voortdurend onderzoeken
  - discrepantie opsporen tussen de huidige situatie en de visie voor de toekomst
  - deelname van lijnmanagers in het proces van strategische planning aanmoedigen
  - HR-beperkingen en kansen opsporen
  - band met organisatie creëren.

  Uitdagingen waar een organisatie mee te maken krijgt bij het ontwikkelen van een effectieve HR-strategie:
  - strategie kiezen die een concurrentievoordeel schept en behoudt en de algemene bedrijfsstrategie versterkt.
  - te sterke gerichtheid op dagelijkse problemen verwijden
  - strategieën ontwikkelen die passen bij de unieke organisatiekenmerken
  - omgaan met de omgeving waarin het bedrijf opereert
  - betrokkenheid kweken bij het management
  - strategische plan vertalen in actie, bewuste en spontaan groeiende  strategieën combineren
  - ruimte maken voor verandering
 • Kernpunten hoofdstuk 1 (deel 2)

  HR-terreinen waarop bedrijven strategische keuzes moeten maken:
  - werkstromen
  - personeelsbezetting
  - ontslag
  - prestatiebeoordeling
  - scholing en carrièreontwikkeling
  - beloning
  - werknemersrechten
  - werknemer- en arbeidsrelaties
  - internationaal management

  HR-strategieën zijn effectief als ze:
  - bij de algemene organisatiestrategieën passen
  - passen in de omgeving waarin het bedrijf opereert
  - unieke organisatie-eigenschappen en - capaciteiten

  HR-strategieën moeten onderling consistent zijn en elkaar versterken.

  Deze toename in HR-afdeling is een afspiegeling van de groei en complexiteit van overheidsregelgeving en een groter besef dat HR-zaken belangrijk zijn om de bedrijfsdoelstellingen te halen
 • 1.1 Human Resource Management: de uitdagingen

 • Wat houdt Human Resources (HR) in?
  Een visie waarin werknemers een waardevol en vaak onvervangbaar bedrijfsmiddel zijn. 
  De werknemers worden gezien als opbrengpost (human capital) in plaats van kostenposten.
 • Wat is een HR-strategie?
  Een HR-strategie is bewust gebruik maken van human recources, zodat het bedrijf op de markt een voorsprong op de concurrenten kan krijgen of behouden. De grote lijn of de algemene aanpak waarmee een begrijp ervoor zorgt dat mensen effectief worden ingezet om hun missie te verwezenlijken.
 • Wat is een HR-tactiek?
  Een bepaald beleid of programma waarmee het bedrijf op zijn strategische doel afgaat.
 • Wat is een manager en wat is zijn taak?
  Een manager is een persoon die de leiding heeft en verantwoordelijk is voor de uitvoering van een taak die de prestaties van de unit bevorderen.
 • Welke twee soorten medewerkers zijn er?
  1. lijnmedewerkers: medewerkers zijn direct betrokken bij de productie van goederen of de levering van diensten.
  2. stafmedewerkers: medewerkers die de lijnfuctie ondersteunen.
 • Onder welk type medewerkers vallen HR-mederwerkers?
  Stafmedewerkers omdat ze de lijnfunctie ondersteunen.
 • 1.1.1 Uitdagingen vanuit de omgeving

 • Wat wordt er bedoelt met "uitdagingen vanuit de omgeving"?
  De krachten van buiten het bedrijf die de prestaties van de organisatie beïnvloeden en waar het management nauwelijks greep op heeft.
 • Welke vormen van "uitdagingen vanuit de omgeving" zijn er?
  - snelle veranderingen (werk beheerst het leven en omgaan met stress)
  - opkomst van internet
  - diversiteit van het personeel
  - globalisering
  - wetgeving
  - veranderingen in rollen werk en gezin
  - tekort aan vaardigheden en opkomst van dienstverlenende sector
 • Hoe vormen snelle veranderingen uitdagingen vanuit de omgeving? Noem twee voorbeelden.
  Snelle veranderingen kunnen het HR-beleid bevorderen of verhinderen.
  Twee voorbeelden zijn:
  - Werk beheerst het leven
  - Omgaan met stress
 • Hoe kun je inspelen op de opkomst van internet als een uitdaging vanuit de omgeving?
  Door het up to date houden van:
  - sociale media
  - online leren
  - HR in staat stellen om zich te richten op het management
 • Wat is de rol van diversiteit van het personeel in relatie tot de uitdagingen vanuit de omgeving?
  Door de diversiteit van het personeel hebben bedrijven (als ze het goed uitvoeren) betere kansen om te overleven en te bloeien.
 • Wat zijn de gevolgen van globalisering en mondiale economie voor het HR-management?
  - mondiale bedrijfscultuur
  - mondiale werving
  - industriële metamorfose (nieuwe technologieën)
  - mondiale allianties (bondgenootschappen)
  - virtueel personeel
 • Wat is het verband tussen de wetgeving en het HR-beleid met betrekking tot succes?
  Het succes van HRM hangt in sterke mate af van het vermogen om effectief o te gaan met de regelgeving van de overheid.
 • Hoe kun je als HRM inspelen op de veranderingen in rollen van werk en gezin?
  Door het introduceren van gezinsvriendelijke programma's.
 • Wat is het gevolg van het tekort aan vaardigheden en de opkomst van dienstverlenende sector?
  Als gevolg hiervan zullen veel productiebanen  verloren gaan.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar moet de keuze van een goed beoordelingssysteem op gebaseerd zijn?
Op de hoofddoelen van de beoordeling.
Waar geeft de resultatenmethode opheldering ovver?
De resultatenmethode geeft heldere en ondubbelzinnige criteria waaraan prestaties van werknemers kunnen worden afgemeten.
Wat is de meest gebruikte resultaatmethode om resultaten te beoordelen? Wat houdt deze methode in?
management by objectives (MBO). Dit is een doelgerichte benadering van resultaatbeoordeling waarbij de manager en de werknemers gezamenlijk doelen stellen voor de komende evaluatieperiode.
Wat zijn instrumenten om resultaten te beoordelen?
Dit zijn beoordelingsinstrumenten waarmee managers de resultaten evalueren die werknemers hebben bereikt.
Wat zijn nadelen voor het beoordelen op gedrag?
Het beoordelen op gedrag kost veel tijd, soms vertoont de werknemer het gedrag waarom hij beoordeeld wordt niet (kan problemen opleveren), veranderingen in de organisatie kunnen gedragsschalen ongeldig maken.
Wat zijn voordelen voor het beoordelen op gedrag?
Bij het beoordelen op gedrag zijn prestatienormen concreet, geven werknemers specifieke voorbeelden van goed gedrag, leidinggevende geeft specifieke feedback, zowel werknemers als leidinggevenden kunnen deze schalen opstellen.
Welke twee schalen zijn er om aan te geven hoe vaak een bepaald gedrag voor kwam?
- BOS
- BARS
Wat is de definitie van instrumenten om gedrag mee te beoordelen?
Instrumenten om gedrag mee te beoordelen zijn beoordelingsinstrumenten waarin het gedrag van de werknemer centraal staat.
Wat is het nadeel van het beoordelen van eigenschappen?
Het nadeel van eigenschap beoordeling is dat het dubbelzinniger is en minder goed juridisch verdedigbaar is.
Wat zijn 4 typerende eigenschappen voor het beoordelen van eigenschappen?
- besluitvaardigheid
- betrouwbaarheid
-  activiteit
- loyaliteit