Samenvatting Personeelsmanagement xtra toegangscode

-
ISBN-10 9043095168 ISBN-13 9789043095167
629 Flashcards en notities
27 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Personeelsmanagement xtra toegangscode". De auteur(s) van het boek is/zijn Luis R Gómez Mejía, David B Balkin, Robert L Cardy Nederlandse Danny Brouwer ( ) het Engels Tijmen Roozenboom. Het ISBN van dit boek is 9789043095167 of 9043095168. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Personeelsmanagement xtra toegangscode

 • 1 Oude en nieuwe uitdagingen in personeelsmanagement

 • HR-Tactiek
  Een bepaald beleid/programma waarmee een bedrijf op zijn strategische doel afgaat
 • HR-Strategie
  Het bewust gebruiken maken van HR, zodat een bedrijf op de markt een voorsprong op de concurrent krijgt
 • Stafmedewerkers
  Ondersteunen de lijnfunctie
 • Lijnmedewerkers
  Direct betrokken bij de productie van goederen en de levering van diensten
 • De mondiale economie heeft veel gevolgen voor HR MGT
  - Mondiale Bedrijfscultuur
  - Mondiale werving
  - Industriële metamorfose
  - Mondiale allianties
  - Virtueel personeel 
 • Interne uitdagingen
  Aandachtspunten of problemen binnen het bedrijf
 • TQM
  Total Quality Management, Organisatiebrede programma's om de kwaliteit van alle processen die tot het eindproduct leiden te verbeteren
 • Decentralisatie
  Verplaatsing van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid van het hoofdkantoor naar de locaties dichter bij de situatie die aandacht nodig heeft
 • Downsizing
  Periodieke verkleining van het personeelsbestand om de financiële resultaten te verbeteren
 • Organisatiecultuur
  De uitgangspunten en overtuigingen van de leden van de organisatie
 • Belangrijkste elementen van een organisatiecultuur:
  - Waarneembaar gedrag
  - Normen
  - Waarden (Dominante)
  - Filosofie
  - Spelregels
  - Gevoel/Klimaat
 • Het nieuwe werken
  Een visie over werken met als doel het werken flexibeler, effectiever, efficiënter en ook plezieriger te maken
 • Tips om de productiviteit te verhogen
  - Thuiswerken
  - Werken vanuit een horecagelegenheid
  - Onderweg werken
 • Outsourcing
  Het verschuiven van werk dat intern werd gedaan naar externe leveranciers die gespecialiseerd zijn in dat werk en het efficiënter kunnen uitvoeren
 • Productiviteit
  Een maatstaf van de waarde die individuele werknemers toevoegen aan de goederen of diensten die het bedrijf produceert 
 • Empowerment
  Werknemers die vaardigheden en het gezag geven om beslissingen te nemen die traditioneel door maners werden genomen
 • Brain drain
  Het verlies van intellectueel eigendom wanneer waardevolle werknemers vertrekken
 • Voordelen strategische HR Planning
  - Proactief gedrag stimuleren in plaats van reactief gedrag
  - Bedrijfsdoelen expliciet overbrengen
  - Kritisch denken stimuleren en veronderstellingen voortdurend onderzoeken
  - Discrepantie tussen huidige situatie en toekomst visie opsporen
  - Inspraak van lijnmanagers stimuleren
  - Beperkingen en kansen van HR benoemen
  - Gemeenschappelijke banden creëren
 • Bedrijfsstrategie
  De combinatie van activiteiten van een concern en de stroom van middelen tussen deze activiteiten
 • Businessunitstrategie
  Strategie die betrekkelijk autonoom wordt geformuleerd en geïmplementeerd door bedrijfspnderdelen, ook al maken deze deel uit van een groter concern
 • 3 Concurrentie strategien van Porter
  - Kostenleiderschap - Lage kosten, expliciete functieomschrijving + salaris nav functie
  - Differentiatie - Sterk marketingvermogen, salaris gebaseerd op capaciteiten ipv werk
  - Focus - combinatie van bovenstaanden, gericht op specifiek doel

  Kostenleider - met lage kosten een concurrentievoordeel behalen
  Differentiatie - met een uniek product of service een concurrentievoordeel bereiken -> merktrouw
  Focus - lage kosten en differentiatie

 • Miles en Snow businessunitstrategie
  Verdedigers - begeven zich niet graag in onbekende wateren, liever een stabiel product/serviceterrein 
  Verkenners - Nieuwe product en marktkansen zoeken en benutten
 • Omgeving wordt opgedeeld in 4 aspecten
  1. Mate van onzekerheid, (hoeveel accurate info aanwezig voor juiste beslissing)
  2. Grilligheid, (Hoe vaak verandert omgeving?)
  3. Omvang van de verandering (drastisch?) 
  4. Complexiteit, (hoeveel verschillende elementen van invloed zijn)
 • Het karakter van een bedrijf kan opgesplitst worden in 5 categorieën
  - Het productieproces om input om te zetten in output
  - De markthouding van het bedrijf
  - De algemene managementfilosofie van het bedrijf
  - De organisatiestructuur van het bedrijf
  - De organisatiecultuur van het bedrijf
 • HR-Audit
  Een periodieke beoordeling van hoe effectief een bedrijf zijn HR gebruikt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Loopbaanontwikkeling
Een voortdurend, geformaliseerd proces met als doel het ontwikkelen van competente medewerkers
Voordelen van ontslag
- Lagere arbeidskosten
- Vervanging van slecht presterende werknemers
- Meer innovatie
- Mogelijkheden tot diverser personeelsbestand
Diversiteitsbeleid
Het vermogen van organisaties om de talenten van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en opvattingen effectief te benutten om een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken
Diversiteit
Menselijke kenmerken die maken dat mensen van elkaar verschillen
Freelancecontract
Een overeenkomst waarin de ene partij, de freelancer, zich verplicht om voor de andere partij, de opdrachtgever, tegen betaling en met behoud van vrijheid en zelfstandigheid bepaalde werkzaamheden te verrichten
Verschil arbeidsovereenkomst en overeenkomst in opdracht
OVO hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen op de vergoeding in te houden. Bij een AOK moet wel de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen worden betaald
Arbeidsovereenkomst, 4 criteria
1. Arbeid
2. Loon
3. Gedurende zekere tijd
4. Gezagsverhouding
4 Methoden om info over functie te verzamelen
- Interviews
- Observatie
- Logboeken
- Vragenlijsten
Functieanalyse
Het systematisch verzamelen en groeperen van informatie over functies
5 Methoden voor functieontwerp
1. Werkvereenvoudiging, opdelen van werk
2. Taakverbreding, meer werk
3. Taakroulatie, afwisseling
4. Taakverrijking, specialistische taken worden bij elkaar gevoegd
5. Op teamwerk gebaseerd functieontwerp