Samenvatting Personen- en familierecht & erfrecht in een notedop

-
ISBN-10 9057305380 ISBN-13 9789057305382
225 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Personen- en familierecht & erfrecht in een notedop". De auteur(s) van het boek is/zijn J H M ter Haar, W D Kolkman. Het ISBN van dit boek is 9789057305382 of 9057305380. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Personen- en familierecht & erfrecht in een notedop

 • 1.1.1 Inleiding: de mens als rechtssubject

 • Bij geboorte ontstaat een nieuw rechtssubject ofwel een natuurlijk persoon in de juridische zin: een drager van rechten en plichten.
 • art. 1:1 lid 1 BW: allen die zich in Nederland bevinden zijn vrij en bevoegd tot het genot van burgerlijke rechten.
 • art. 1:2 BW: een kind waarvan een vrouw zwanger is wordt al als geboren aangemerkt voor zover zijn belang dit vordert. (Voorbeeld: een ongeboren kind kan in dit geval dus erven).
 • 1.1.2 Familierechtelijke betrekkingen

 • 1:197 BW: Familierechtelijke betrekkingen.
 • art. 1:198 jo 1:199 BW: Geboorte binnen huwelijk zorgt ervoor dat het kind automatisch een vader en moeder heeft.
 • art. 1:3 BW: Ouders van kind zijn eerstegraads bloedverwanten. Grootouders tweedegraads bloedverwanten.

  • Ouders, grootouders en overgrootouders zijn bloedverwanten in opgaande lijn;
  • afstammelingen zijn bloedverwanten in neergaande lijn;
  • broers zussen, ooms, tantes, (achter) neven en nichten zijn bloedverwanten in zijlijn. Graad van deze bloedverwanten wordt berekend door van de ene bloedverwant terug te gaan naar de gemeenschappelijke stamouders van beide, vervolgens ga je naar de andere bloedverwant. Aantal generaties dat passeert ter je bij elkaar op.
 • art. 4:10 BW: familierechtelijke betrekkingen kunnen leidden tot het zijn van erfgenaam volgens de wet.
 • art. 1:41 BW: Bij te nauwe bloedverwantschap kan men niet huwen
 • 1.1.3 Ontstaan van familierechtelijke betrekkingen: het afstammingsrecht

 • Bloedverwantschap is het gevolg van het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen tussen personen. Deze betrekkingen (waaronder juridisch moeder- en vaderschap) kunnen op vier verschillende manieren ontstaan:

  1. Geboorte
  2. Erkenning
  3. Gerechtelijke vaststelling van vaderschap
  4. Adpotie
 • Geboorte
  • Familierechtelijke betrekkingen (en dus bloedverwantschap) door geboorte ontstaan automatisch ten opzichte van moeder  art. 1:197 BW (juridisch moederschap), en als kind binnen huwelijk wordt geboren, eveneens ten opzichte van de vader (juridisch vaderschap).
  • Juridische vader hoeft niet tevens biologische vader te zijn.
  • Juridisch vaderschap ontstaat ook automatisch als huwelijk van man met vrouw uit wie het kind geboren wordt binnen 306 dagen voor de geboorte van kind door de dood van de man is ontbonden, zelfs indien moeder is hertrouwd (art. 1:199 sub b BW). Bij scheiding van tafel en bed kan moeder binnen jaar na geboorte van kind verklaren dat overleden echtgenoot niet de vader is.
 • Erkenning

  • Vader moet het kind in bepaalde gevallen eerst erkennen, pas dan juridisch vaderschap (art. 1:199 BW) Bijvoorbeeld bij samenwonenden en GP. Ook hier hoeft de man die kind erkent, niet per se de biologische vader te zijn. Erkenning is geen waarheidshandeling.
 • Gerechtelijke vaststelling vaderschap

  • Wanneer kind buiten huwelijk is geboren en niet is erkent, dan kan de vader of moeder vaststelling vaderschap verzoeken bij rechtbank (art. 1:207 BW). Deze vaststelling werkt terug tot aan de geboorte van het kind.
  • Vaststelling moet binnen vijf jaar na geboorte worden verzocht (moeder kan onder omstandigheden ingevolge art. 1:207 lid 3 BW ook na dit termijn verzoeken, zolang kind nog geen zestien is). Voor de vader geldt echter geen termijn tot vaststelling. Vaststelling kan zelf nog worden verzocht na overlijden vader.
  • Rechter kan DNA-onderzoek bevelen op grond van art. 194 Rv
  • Gerechtelijke vaststelling alleen mogelijk als het kind nog geen vader heeft. Wanneer iemand al een vader heeft zal deze eerst op grond van art. 1:200 jo 1:205 BW het vaderschap van zijn juridische vader moeten aantasten.
 • Adoptie

  • Bij draagmoederschap moet draagmoeder van het ouderlijk gezag moeten worden ontheven art. 1:266 BW (draagmoeder in eerste instantie ingevolge de wet de juridische moeder van het kind);
  • Donor is de man, die zijn zaad voor kunstmatige donorinseminatie heeft afgestaan. Verwekker is degene die zelf de daad tot verwekking heeft verricht. Beiden zijn biologische vaders.
  • Donor kan niet worden aangesproken voor bijdrage in levensonderhoud van het kind dat door kunstmatige donorinseminatie is verwerkt art. 1:394 BW (ouderschapsactie) --- Deze actie kan wel tegen de man die als levensgezel van moeder ingestemd heeft met daad die de verwekking van kind tot gevolg kan hebben gehad (in-vitrofertilisatie/kunstmatige donorinseminatie). Ook gerechtelijke vaststelling is hier mogelijk ---;
  • Tegen donor kan ook geen verzoek tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap worden ingediend art. 1:207 BW;
 • 1.1.4 Ontkenning van het vaderschap en vernietiging van erkenning

 • art. 1:200 BW: vaderschap kan worden ontkend. (Verzoek moet worden ingediend bij de rechtbank binnen een jaar nadat hij heeft kennisgenomen van het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is. Ook de moeder en/of kind kan de vaderschap op dezelfde manier ontkennen).

 • art. 1:205 BW: man die kind erkend heeft kan rechter verzoeken tot vernietiging erkenning, op grond dat hij niet de biologische vader is. Erkenner dient door dwaling/bedrog, tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden tot erkenning zijn bewogen (hetzelfde geldt voor de moeder). Kind heeft eveneens mogelijkheid tot vernietiging, alleen mogelijk als het kind tijdens minderjarigheid erkend is. OM kan ook vernietiging verzoeken, erkenning moet dan in strijd zijn met NL openbare orde (schijnerkenning).

 • 1.1.5 Geboorteaangifte

 • art. 1:19e BW: aangifte van geboorte is verplicht.

  • lid 6: dit moet geschieden binnen drie dagen na geboorte
  • ambtenaar burgerlijke stand als enige door wetgever aangewezen om geboorte akten op te maken
  • Akten zijn authentiek, en leveren dwingend bewijs op ten opzichte van een ieder van hetgeen de ambtenaar binnen de kring van zijn bevoegdheid verklaart art. 157 lid 1 Rv
  • ambtenaar kan om verklaring van arts/hulpverlener verzoeken (art. 1:19e lid 8 BW), ook om andere bescheiden voor zover nodig (art. 1:18 lid 2 BW). Partij bij akte (art. 1:18a BW)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.