Samenvatting Pincode (5e editie) 4 vmbo-k

-
ISBN-10 9001794548 ISBN-13 9789001794545
197 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pincode (5e editie) 4 vmbo-k". De auteur(s) van het boek is/zijn Dick Doezé Ewout Loen Cartoony, Pieter Hogenbirk PrePressMediaPartners. Het ISBN van dit boek is 9789001794545 of 9001794548. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Pincode (5e editie) 4 vmbo-k

 • 1 Waar blijft je geld?

 • wat zijn consumenten

  de wetten en regels die consumenten beschermen bij de aankoop van producten

 • wat bedoelt men met behoeften?

  alles wat je nodig bent. bijv. basisbehoeften (primaire) en luxe behoeften ( secundair)

 • wat is commerciële reclame?

  reclame die bedoelt is om je te verleiden het product te kopen

 • wat zijn consumentenorganisaties?

  organisaties die opkomt voor de consument

 • wat is consumentenrecht?

  wetten en regels die de consument beschermen bij aankoop van een product

 • wat is consumer power?

  de macht die de consument (klant) heeft om de producent te dwingen rekening te houden met wat zij willen

 • wat is een geschillencommissie?

  instelling die bij conflicten tussen de klant en de leverancier staat

 • wat is huurtoeslag?

  bijdrage van de overheid waarmee je een deel van de huur kunt betalen

 • wat is ideële reclame?

  reclame die als doel heeft het gedrag van mensen te beïnvloeden

 • wat is een keurmerk?

  een label aan een product waarmee men aangeeft dat het product aan de eisen voldoet

 • wat is marketing?

  alles wat een bedrijf doet om producten en diensten zo goed mogelijk te verkopen

 • wat zijn middelen?

  alles waarmee je je in de behoefte kunt voorzien, bijv. geld, bezittingen en tijd

 • wat is milieubewust gedrag?

  dat je als klant rekening houdt met het milieu, bijv blikjes in de blikvanger gooien onderweg

 • wat is een milieukeurmerk?

  een keurmerk waarmee je aangeeft dat het goed is voor het milieu

 • wat is een milieuorganisatie?

  een instelling die de aandacht vestigt op het milieu bijv. Greenpeace

 • wat zijn schaarse goederen?

  dat zijn goederen waar er niet zo veel van zijn en waar je geld voor moet geven

 • wat zijn vaste lasten?

  uitgaven die elke maand of jaar terugkomen, bijv gas, water en electriciteit

 • wat zijn vrije goederen?

  dat zijn goederen waarvoor je niet hoeft te betalen bijv zonlicht of de plastic verzamelzakken

 • wat is woningmarkt?

   

  alle vraag en aanbod van woningen

 • wat is zelfvoorziening?

  dat je produceert wat je vor eigen gebruik nodig bent

 • wat wordt bedoelt met de 4 p's?

  prijs, product, personeel en plaats

 • wat stelt de notaris voor als de koop van een huis doorgaat?

  een transportakte

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is een consumenten organisatie?
een organisatie die opkomt voor de belangen van een consument
wat is een commerciële aankoop?
reclame die bedoeld is om je te verleiden tot een aankoop
secundaire behoeften
luxebehoeften
primaire behoeften
basisbehoeften
wat zijn behoeften?
alles wat je nodig hebt of graag wilt hebben.
wat is een onzeker voorval
schade wordt alleen vervoegd als die het gevolg is van een onzeker voor geval, dat is een gebeurtenis waarvan je niet meer weet wanneer en of die ooit zou plaatsvinden
zorgverzekering
een verzekering die de kosten vergoed voor de gezondheidszorg zoals huisarts, ziekenhuis en apotheek
wat is polis verzekeringsvoorwaarden
als bewijs krijg je een polis met de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden 
zorgtoeslag
een bijdragen die je van de overheid krijgt
WA-verzekering

een verzekering die je schade dekt die je met je voertuig toebrengt deze verzekering is verplicht