Samenvatting pincode 6e editie vmbo gt4

-
ISBN-13 9789001870904
290 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "pincode 6e editie vmbo gt4". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001870904. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - pincode 6e editie vmbo gt4

 • 1.1 Je moet keuzes maken

 • Wat bedoelen we met behoeften?
  Alles wat je nodig hebt of graag wilt hebben
 • Wat zijn primaire en secundaire behoeften?
  Primaire: voeding, kleding en woonruimte
  Secundaire: luxe goederen en diensten 
 • Wat betekend schaars?
  Producten worden opgeofferd om het product te maken: je betaalt een prijs
 • Waarom zijn voor bedrijven jongeren een belangrijke doelgroep?
  1. Jongeren hebben veel geld vrij te besteden
  2. Jongeren hebben invloed op de koopbeslissingen bij hen thuis
  3. Jongeren blijven trouw aan een merk of bedrijf
 • Wat kan er mee te maken hebben dat je koopgedrag verandert?
  • Commerciële beïnvloeding
  • Sociale beïnvloeding
  • leeftijd
  • ontwikkeling inkomen
  • tijd waarin je leeft
  • technologische ontwikkelingen 
 • Wat houd commerciële reclame in?
  Bedrijven maken reclame met als doel meer producten te verkopen
 • Wat is een ander woord voor marketinginstrumenten?
  P's
 • Welke 6 P's heb je?
  1. Productbeleid: A- en B merken: Welke smaken, hoe ziet de verpakking eruit
  2. Prijsbeleid: Wat wordt de prijs van het product?: kortingsacties
  3. Plaatsbeleid: Waar kun je het product kopen? 
  4. Promotiebeleid: Hoe brengt de winkelier het product onder de aandacht?
  5. Personeelsbeleid: Wat voor personen heeft het bedrijf?
  6. Presentatiebeleid: Hoe worden de producten in de winkel gepresenteerd?
 • 1.2 Hoe rijk voel je je?

 • Door welke dingen kan welvaart toenemen?
  • Kopen van goederen en diensten
  • Zelfvoorziening
  • Collectieve voorziening die overheid produceert 


 • Wat is het bbp?
  Totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land: bbp toeneemt neemt ook de welvaart toe
 • Hoe bereken je de stijging of daling in procenten?
  nieuw- oud : oud * 100
 • Wat zijn de belangrijkste inkomensvormen?
  • Inkomen uit arbeid, zoals salaris en vakantiegeld
  • Inkomen uit bezit, zoals rente over je spaargeld, dividend als je in aandelen belegt
  • Inkomen uit overdrachten, zoals zak- en kleedgeld, uitkeringen zoals WW- en bijstand
 • Door welke dingen wordt het inkomen beïnvloed?
  • Leeftijd
  • De opleiding
  • Ervaring
  • Prestaties
  • Mate van verantwoordelijkheid
  • Zwaarte beroep
 • Wat is personele inkomensverdeling?
  Verdeling van het totale inkomen in een land over de inwoners: 
  Diagonale lijn: inkomen precies verdeeld
  Gebogen lijn: inkomen ongelijk
 • Wat wordt bedoeld met inkomen per hoofd van de bevolking?
  Gemiddelde inkomen per inwoner van een land
 • Hoe bereken je het inkomen per hoofd van de bevolking?
  Nationaal inkomen :  aantal inwoners
 • Wat is het nationaal inkomen?
  Optelsom alle inkomens uit arbeid, bezit, zoals rente, winst, huur en pacht
 • 1.3 De prijzen rijzen de pan uit!

 • Wat is koopkracht?
  Hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt kopen
 • Door welke dingen wordt je koopkracht bepaald?
  • Hoogte van inkomen
  • Hoogte van prijzen
 • Wat is het gevolg van inflatie?
  Het geld wordt minder waard, gaat je koopkracht achteruit
 • Wat is het gevolg van deflatie?
  Prijzen van goederen dalen, waardoor je koopkracht toeneemt
 • Wat is het nominaal inkomen?
  Inkomen dat je in euro's verdiend
 • Wat is het reëel inkomen?
  Gevolgen van inflatie voor je inkomen
 • Hoe bereken je het reëel inkomen?
  Nominaal verandering in % - inflatie in %
 • Wat is prijscompensatie?
  Als de lonen net zo veel stijgen als de prijzen
 • Als de prijzen stijgen, willen werknemers weer loonsverhoging  hoe noem je dat?
  Loon- prijsspiraal
 • 3 oorzaken inflatie?
  1. Hogere grondstofprijzen: olie, graan of katoen
  2. Meer vraag van consumenten naar goederen of diensten
  3. Hogere belastingen of andere heffingen door de overheid: hogere  btw maakt producten duurder 
 • Welke bank heeft taak om inflatie beperkt te houden?
  Europese Centrale Bank (ECB)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een belangrijke voorwaarde van Fairtrade?
Dat kleine boeren in ontwikkelingslanden zich organiseren in coöperaties. 

(samenwerken; ze beslissen bijvoorbeeld samen waarin zij de opbrengsten investeren en onderhandelen. 
Wat is fairtrade
Organisatie die boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden helpt door ze een eerlijke prijs voor hun producten te bieden
Hoe levert ontwikkelingslanden werkgelegenheid op?
Doordat de overheid subsidies aan Nederlandse bedrijven geeft die in ontwikkelingslanden investeren in fabrieken of andere bedrijven
 Wat besteden rijke landen aan ontwikkelingslanden
0,7% van het nationaal inkomen
Wat is noodhulp?
Hulp bij rampen of conflicten (sturen ze voedsel, medicijnen en tenten)
Wat is ongebonden hulp?
Is het land vrij om te bepalen waaraan ze het geld besteden
Wat is gebonden hulp?
Een land dat hulp biedt stelt voorwaarden aan die hulp (Het ontwikkelingsland moet het bedrag besteden aan goederen of diensten)
Wat is bilaterale hulp?
Ene land rechtstreeks hulp biedt aan een ander land. (Nederlandse overheid geld aan de overheid in Ghana)
Wat wordt bedoeld met structurele hulp en wat is het gevolg van deze hulp?
Helpt één land een ander land. Kan de economische zelfstandigheid van landen verbeteren.
Wat is ontwikkelingssamenwerking?
Samenwerking tussen rijke landen en ontwikkelingslanden