Samenvatting Pincode

-
ISBN-13 9789001870959
335 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pincode". De auteur(s) van het boek is/zijn Leen Doorduin. Het ISBN van dit boek is 9789001870959. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Pincode

 • 4.1 van alles verzekerd?

 • Wat is een premie?
  Een bedrag dat je maandelijks of jaarlijks betaald aan iets.
 • Wat is een verzekerings overeenkomst?
  Hierin staat waarvoor je verzekerd bent.
 • Wat is een ander wordt voor verzekerings overeenkomst?
  Polis
 • Wat geeft een dekking bij de verzekering aan?
  Waarin je verzekerd bent en tot welk bedrag.
 • Wat zijn poliswaarde?
  Hierin staan de rechten en plichten van de verzekerde en de verzekeraar.
 • Waarin staan de rechten en plichten van de verzekerde en verzekeraar?
  In de poliswaarde
 • Wat is een onzeker voorval?
  Dat is gebeurtenis waarvan je niet weet wanneer en of die ooit gaat plaats vinden.
 • Als je je fiets expres kapot maakt is dit dan een onzeker voorval?
  Nee
 • Leg uit wat eigen risico betekent bij de verzekering?
  Dat betekent dat jezelf voor een deel de schade betaald.
 • Zit er bij elke verzekering een eigen risico?
  Nee bij sommige kan je er voor kiesen en bij sommigen zit het er all bij
 • Betaal je met een eigen risico meer of minder premie? Leg uit waarom?
  Minder omdat als je er iets gebeurd de verzekering je maar voor een deel verzekerd is dus goedkoper voor de verzekering.
 • Hoe heet de verzekering als je bij iemand anders schade veroorzaakt?
  AVP = aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
 • Waar staat AVP voor?
   AVP staat voor aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
 • Geef een voorbeeld van materiële schade?
  Bijv : schade aan een fiets of kleding of een tafel etc.
 • Dus welke 2 schade verzekerd de AVP?
  1 = materiële schade
  2 = emotionele schade
 • Leg het begrip emotionele schade uit?
  Pijn verdriet bijvoorbeeld een vaas van je overgoot oma die kapot is gegaan dat is emotionele schade.
 • AVP verzekerd 2 soorten dingen wie betaald het als het gene wat kapot is gemaakt niet onder die 2 dingen valt?
  Je ouders die zijn tot je 16e voor dingen die een kind kapot maakt aansprakelijk daarvoor vanaf je 16e ben jezelf aansprakelijk hiervoor.
 • Wanneer betaal je vaak eenmalige poliskosten?
  Bij het afsluiten van een verzekering.
 • Leg uit wat eenmalige poliskosten zijn?
  Dit zijn kosten voor het maken van de verzekering en het opsturen hiervan.
 • Wat is assurantie belasting?
  Belasting die je krijgt bij het afsluiten van de verzekering deze belasting komt boven op je polis kosten.
 • Wat gebeurt er uiteindelijk met de assurantie belasting?
  De verzekerings maatschappij draagt dit uiteindelijk af aan de belasting dienst.
 • Hoe noem je de belasting die bovenop de eenmalige poliskosten komt?
  Assurantie belasting
 • Wat is de formule voor het bereken van de kosten van een verzekering?
  Verzekeringskosten =[premie+poliskosten]+assurantiebelasting
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe komt de gemeente aan zijn inkomsten?
- van het Rijk
- gemeentelijke be;lastingen ( OZB onroerend zaak belasting) 
- afvalstoffenheffing,
- rioolrechten
- leges ( dat betaal je voor bv een paspoort of bouwvergunning)
wAT IS DE collectieve sector?
Overheid en instellingen voor sociale zekerheid samen (bv UWV)
Waarom zorgt de overheid voor collectieve goederen? Noem 3 redenen.
- Voor sommige van deze voorzieningen kan je niet iedereen apart laten betalen zoals bv dijken.
- de overheid wil de kwaliteit ervan in eigen hand houden
- de overheid wil de voorzieningen betaalbaar houden voor iedereen
Wat kun je krijgen als je inkomen lager is dan het sociaal minimum?
Een aanvullende uitkering
noem een aantal voorzieningen van de Verzorgingsstaat:
1. Gezondheidszorg
2.huisvesting
3 onderwijs is gratis (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
4 zorgtoeslag 
5. Huurtoeslag
etc...
Wat is het sociaal minimum?
Een minimumbedrag dat de overheid heeft vastgesteld om van te kunnen leven. Als je eigen inkomen lager is dan dat kun je een aanvullende uitkering krijgen.
De overheid kan zelf ook .........van bedrijven zijn
Eigenaar

bv Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam
Bedrijven moeten concurreren met elkaar vindt de overheid. Dat is beter voor de prijs voor de consument. Ze mogen dus geen..........vormen
Kartel
Ongewenste activiteiten kan de overheid afremmen door de bedrijven..........te laten betalen of die activiteiten te ...........
Heffingen
verbieden
Als de overheid activiteiten wil stimuleren kan ze............geven
Subsidie