Samenvatting Plancyclus in het sociaal agogisch werk

-
ISBN-10 9031377759 ISBN-13 9789031377756
274 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Plancyclus in het sociaal agogisch werk". De auteur(s) van het boek is/zijn Britt Fontaine. Het ISBN van dit boek is 9789031377756 of 9031377759. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Plancyclus in het sociaal agogisch werk

 • 1 Plancyclus als model

 • Met wat voor soort disciplines werkt een SPH'er samen?
  Vaak in een team van verzorgenden, hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, psychiaters, verplegers, gedragsdeskundigen
 • wat voor werk doet een sph er
  die werkt met mensen met problemen
 • Wat is een classificerende diagnose?
  Gesteld door een arts / psychiater. Volgens categoriën. Bijvoorbeeld via een DSM4
 • Wat voor doel heeft een sph er?
  Jij gaat semen met de client en diens omgeving op zoek naar een oplossing of aanpak om mensen volwaardig en menswaardig te laten functioneren in hun leefsituatie en sociale omgeving
 • Waarvoor is een onderzoeksproces nodig?
  Om goed te kunnen handelen.
 • Wat is de plancyclus?
  Het werk en denkmodel van de hulpverlener
 • Wat voor doel heeft een sph er?
  Jij gaat samen met de client en diens omgeving op zoek naar een oplossing of aanpak om mensen volwaardig en menswaardig te laten functioneren in hun leefsituatie en sociale omgeving
 • Wat is de plancyclus voor model?
  Een werk en denk model
 • Met wie werkt een sph er samen in zijn zoektocht
  met cliënt, collega's en andere professionele werkers oa verzorgenden hulpverleners maatschappelijk werkers verpleegkundigen artsen psychiaters gedragsdeskundigen psychologen pedagogen en orhtopedagogen
 • Wat zijn de fasen die je doorloopt in de planningsfase?
  - Diagnose als uitgangspunt nemen
  - Bepalen of actie wenselijk is
  - Handelingsdoelen (SMART) opstellen
  - Analyse van de haalbaarheid maken (bevorderde, belemmerende factoren en de weging ervan)
  - Kiezen van de invloeden en tussendoelen maken
  - methoden bepalen
  - werkplan maken
 • Wat is een generalist?

  iemand die veelzijdig is in zijn vakgebied.
 • Wat zijn de fasen van de plancyclus?
  1. Oriënteren (wat is het probleem?)
  2. Onderzoeken (wat is de oorzaak van het probleem?)
  3. Plannen (je maakt een planning')
  4. Uitvoeren (je gaat aan de slag)
  5. Evalueren (je bekijkt of je het doel hebt gehaald )
 • Wat is de start van de plancyclus?

  het onderzoeksproces
 • Wat betekend classificatie?
  Classificatie beteken dat men cliënten indeelt in een categorie, groep, bijvoorbeeld ziektebeeld of afwijking.
 • Heeft de plancyclus meerdere benamingen?
  In verschillende theorieën opleidingen en werksoorten kunnen verschillende termen gebruikt worden voor ditzelfde denkproces bv diagnostische cyclus, methodische cyclus, regulatieve cyclus, schijf van 5 of plancyclus 
 • Wat betekend classificatie?
  indeling in klassen of categorieën
 • Wat is een beschrijvende diagnostiek?
  Is handelingsgericht. Vooral sociaal agogische vakken. Beschrijft gedrag en probleem gedrag.
 • Wat zijn de fases in de plancyclus?
  1. oriënteren
  2. onderzoeken
  3. plannen
  4 uitvoeren
  5 evalueren


 • Wat betekend 'classificerende diagnostiek'?
  Dit betekend dat mensen ingedeeld worden in een bepaalde groep aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, zoals beschreven in de DSM-IV.
  Men deelt clienten in een bepaalde categorie, een groep, bijvoorbeeld een ziektebeeld, stoornis of afwijking
 • Welke fasen doorloop je in de uitvoeringsfase?
  - Handelen
  - Observeren
  - Registeren en rapporteren
 • Is de werkelijke cyclus simpel en geordend?

  Nee ingewikkeld en ongeordend. Fases lopen door elkaar
 • Waarom is de plancyclus als het ware 'een model van de werkelijkheid'?
  Het beschrijft wat mensen van nature doen als ze een probleem tegenkomen.
 • Wat zijn de fasen die je doorloopt in de diagnostische fase?
  - Op basis van de probleem definitie hypothesen stellen op: medisch-biologisch, sociaal, individueel -pscyhologisch niveau.
  - Beagrumenteerde keuze maken welke hypothese je onderzoekt
  - Observatiedoel / onderzoeksdoel formuleren
  - Observatievraag operationaliseren
  - Observatieplan maken
  - Observeren en registeren
  - Ordenen en beschrijven
  - Analyseren en interpreteren
  - Concluderen of diagnostiseren
 • Kan een sph er een diagnose stellen?
  Nee zij heeft geen kennis of bevoegdheid hiervoor.
 • De SPH'er wordt opgeleid tot generalist. Wat heeft de SPH'er te bieden?
  - Ondersteunden van de cliënt en de omgeving van de cliënt erbij betrekken.
  - De mogelijkheden en beperkingen in de context plaatsen.
 • Wat mag een sph er dan wel?

  cliënten indelen in een categorie of groep
 • Wat is diagnostiseren?
  Zoeken naar verbanden tussen probleem en oorzaak
 • Wat betekend classificatie?
  indeling in klassen of categorieën
 • Wat zijn de fasen die je doorloopt bij de oriënterende fase?
  - Signaleren
  - Eigen indruk onderzoeken
  - Informatie verzamelen uit dossiers, zorgplan en observaties
  - Problematiseren: het maken van een probleem analyse
  - Probleemdefinitie formuleren
 • Hoe word binnen de psychologie en hulpverlening de term diagnostiek gebruikt?

  als een inzichtgevende verklaring voor probleemgedrag
 • Welke fasen doorloop je in de evaluatiefase?
  - Evalueren ten aanzien van: Handelingsdoel, proces en eigen handelen
  - Conclusies trekken t.a.v : verdere hulpverlening, praktijk van hulpverlening
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekend verzorgingsstaat en wat zijn de gevolgen van de verzorgingsstaat?
Verzorgingsstaat: de staat neemt de verantwoordelijkheid voor het economische welzijn van mensen tot op zekere hoogte over.  
Hierdoor kwam er een groeiende nadruk op de gezinsideologie en werd de verantwoordelijkheid van de ouders groter.  Het ging niet meer om armoede, maar om sociaal milieu. (bijv: kind heeft autisme, door de koude opvoeding van moeder)
Wat veranderde er in de loop van de jaren 50 in de zorg?
Het denken over de oorzaak van ziekte of gebrek veranderde. vroeger werden sociale factoren gezocht om te verklaren waarom mensen aan een gebrek leden (armoede, staf van god). In de jaren 50 werden op medisch en genetisch gebied ontdekkingen gedaan die de aandacht meer op biologische factoren vestigde. door de ontdekking van medicijnen en medische ingrepen kreeg men in de psychiatrie meer aandacht boor genezing. door medicatie werd het voor het eerst mogelijk om gedrag beter te reguleren, waardoor de mogelijkheid tot behandelen groter werd.
Hoe ziet de zorg eruit in de tweede helft van de 20ste eeuw?
- toenemende professionalisering en differentiatie in de zorg.
gekte werd gezien als een probleem van de .....klasse
lage klassen.
Gekte werd gezien als een probleem van de lagere klassen en de hogere klassen wilden zichzelf beschermen tegen overlast en het gevaar van de lagere klassen.
In de 19e eeuw werden patiënten 'gek' en 'krankzinnig genoemd. in de jaren 20 veranderde dit naar 'ziek' leg dit verschil uit.
mensen die gek waren moesten worden verzorgd en vooral bewaakt, want ze vormden een bedreiging van de maatschappelijke orde.
In de jaren 20 van de vorige eeuw werd men 'ziek' genoemd. zieken mensen moeten worden behandeld met als doel te genezen (gezond worden).
Hoe zag de zorg eruit na de Tweede Wereldoorlog?
- nog steeds grootschalige instellingen.
- belang van de maatschappij stond voorop, er moesten zo min mogelijke risico's zijn. de 'normale maatschappij' wilde niet geconfronteerd worden met ziekte, gebrek of onaangepast gedrag. 
(de mishandeling als zodanig werd minder al probleem gezien dan 'de verwaarlozing van de opvoeding tot eerzame burger'.
Hoe zag de zorg eruit in de jaren 20?
Psychiatrische patiënten werden niet langer 'gek' of 'krankzinnig' genoemd, maar 'ziek'.
Deze mensen moesten worden behandeld om weer gezond te worden.
Wat is de geschiedenis van de zorg in Nederland tot de 19e eeuw?
tot 19e eeuw: 
- psychiatrische patiënten bij familie ondergebracht, als dit niet kon --> grootschalige instellingen. In de instellingen werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende problematieken van de mensen. 
- de mensen in deze grote instellingen waren veelal arm. In een dergelijke instelling moesten ze om economische redenen naar vermogen werken.
Waarvoor moet er oog zijn in het werkveld?
maatschappelijkecontext en diversiteit
Waarom is zorg tijds- en cultuur afhankelijk?
De wijze van hulpverlening houdt altijd verband mer normen en waarden in de samenleving over goede zorg. die normen en waarden kunnen in de loop van de tijd veranderen en per samenleving verschillen.