Samenvatting Politieke besluitvorming

-
ISBN-10 9086740219 ISBN-13 9789086740215
241 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Politieke besluitvorming". De auteur(s) van het boek is/zijn Bas Schuijt Marijke Linthorst Gerard Ruijs Theo Rijpkema Theo Schuurman. Het ISBN van dit boek is 9789086740215 of 9086740219. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Politieke besluitvorming

 • 1.1 Het begrip politiek

 • politicologie: de wetenschap die politiek onderzoekt

   

  Politiek: een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten

  (proces van politieke besluitvorming)

   

  Politieke besluitvorming is gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen.

   

  Politiek probleem: een situatie die mensen ongewest vinden en die ze (mede) door middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien

  Problemen die de aandacht krijgen van burgers en van maatschappelijke groeperingen vormen de publieke agenda.

  Door media-aandacht of omdat belangenverenigingen aandringen bij politici komen deze publieke problemen op de politieke agenda.

   

  Overheid = regering = staatshoofd en ministers

   


 • politicologie: de wetenschap die politiek onderzoekt
  Politiek: een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten
  (proces van politieke besluitvorming)
  Politieke besluitvorming is gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen.
  Politiek probleem: een situatie die mensen ongewest vinden en die ze (mede) door middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien
  Problemen die de aandacht krijgen van burgers en van maatschappelijke groeperingen vormen de publieke agenda.
  Door media-aandacht of omdat belangenverenigingen aandringen bij politici komen deze publieke problemen op de politieke agenda.
  Overheid = regering = staatshoofd en ministers
 • Wat is politiek
  Een proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in de bindende besluiten, ook wel het proces van politieke besluitvorming
 • Wat is een politiek probleem?
  Een situatie die mensen ongewenst vinden en die ze (mede) door middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien.
 • Wat is de publieke agenda?
  Problemen die de aandacht krijgen van burgers en van de maatschappelijke groeperingen vormen de publieke agenda, door media-aandacht of omdat belangenverenigingen aandringen bij politici komen deze problemen op de politieke agenda.
 • Wat houdt Politicologie in?
  De wetenschap die de politiek onderzoekt
 • Noem 4 betekenissen van het begrip politiek
  1. Politiek als ander woord voor beleid 
  2. Politiek als staatsinrichting
  3. Politiek als strategie of handelswijze
  4. Politiek als synoniem voor sluw/slim/achterbaks 
 • Wat zijn politieke actoren en noem er 5
  Politieke actoren oefenen invloed uit op de besluitvorming. Enkele politieke actoren zijn : Ambtenaren, Adviesorganen, Burgers, Pressiegroepen en Politieke partijen.
 • Wat houdt het begrip 'overheidsbeleid' in?
  De genomen besluiten van en de getroffen maatregelen door de overheid (alles wat de overheid doet). Wetenschappelijk : een politiek bekrachtigd plan, waarin gekozen doelen en het inzetten van middelen in een bepaalde tijdsvolgorde zijn vastgesteld.
 • 1.2 De overheid

 • Overheidsbeleid: het kiezen van een bepaalde oplossing voor een maatschappelijk probleem en het inzetten van (financiele) middelen om het beoogde politieke doel op een vastgesteld moment te bereiken

   

  Collectieve goederen: goederen waar de meeste mensen belang bij hebben omdat ze er gebruik van maken of kunnen maken

   

  Taken van de overheid:

  1. het garanderen van de openbare orde en veiligheid

  2. het onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen, binnen bestaande samenwerkingsverbanden als de EU en de NAVO, maar ook met een land als China

  3. het scheppen van werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden, infrastructuur en een voorspoedig economisch klimaat

  4. het zorgen voor welzijn, onderwijs, volksgezondheid, kunst en andere goederen op sociaal-cultureel gebied

 • Wat is het overheidsbeleid?
  De door de politiek gekozen oplossing van een probleem en het inzetten van (financiële) goederen om het op te lossen.

 • Overheidsbeleid: het kiezen van een bepaalde oplossing voor een maatschappelijk probleem en het inzetten van (financiele) middelen om het beoogde politieke doel op een vastgesteld moment te bereiken


  Collectieve goederen: goederen waar de meeste mensen belang bij hebben omdat ze er gebruik van maken of kunnen maken


  Taken van de overheid:

  1. het garanderen van de openbare orde en veiligheid

  2. het onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen, binnen bestaande samenwerkingsverbanden als de EU en de NAVO, maar ook met een land als China

  3. het scheppen van werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden, infrastructuur en een voorspoedig economisch klimaat

  4. het zorgen voor welzijn, onderwijs, volksgezondheid, kunst en andere goederen op sociaal-cultureel gebied
 • Wat houdt 'overheidsbeleid' in?
  Het kiezen van een bepaalde oplossing voor een maatschappelijk probleem en het inzetten van (financiële) middelen om het beoogde politieke doel op een vastgesteld moment te bereiken.
 • Wat zijn collectieve goederen?
  Goederen waar de meeste mensen belang bij hebben omdat ze er gebruik van maken of kunnen maken.
 • Wat zijn collectieve goederen?
  Goederen waar de meeste mensen belang bij hebben omdat zij er gebruik van maken of kunnen maken. Politieke problemen gaan altijd om collectieve belangen, kwesties die voor mensen van belang zijn maar die zij zelf niet kunnen oplossen
 • 4 Kenmerken van collectieve goederen
  1. Het gegaranderen van de openbare orde en veiligheid
  2. Het onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen
  3. Het scheppen van werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden, infrastructuur en een voorspoedig economisch klimaat
  4. Het zorgen voor welzijn, onderwijs, volksgezondheid, kunst en andere goederen op sociaal-cultureel gebied
 • Collectieve belangen zijn opgesplitst in 2 categorieën. Noem deze.
  Collectieve goederen en Collectieve diensten
 • Wat wordt bedoeld met het sociaal contract/solidariteit met betrekking tot de Collectieve belangen?
  Het vormt de basis van die voorzieningen. In ruil voor de diensten die de overheid levert, aanvaarden de burgers een beperking van hun (financiële) vrijheid.
 • Wat zijn de taken van de overheid?
  1. Garanderen openbare orde en veiligheid. (Agenten,rechters,celruimte)
  2. Garanderen van mensenrechten.
  3. Onderhouden van goede buitenlandse betrekkingen. (EU, NAVO, China)
  4. Scheppen van werkgelegenheid, sociale zekerheid, goede arbeidsomstandigheden, infrastructuur en een voorspoedig economisch klimaat.
  5. Het zorgen voor welzijn,onderwijs,volksgezondheid,kunst en andere goederen op sociaal-cultureel gebied.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.