Samenvatting Portaal praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs

-
ISBN-10 9046905764 ISBN-13 9789046905760
509 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Portaal praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs". De auteur(s) van het boek is/zijn Adri van den Brand Sylvia Bacchini Rikky Dekkers Dory Hofstede Casper Markesteijn Hans Meijer Theodorus Johannes Maria Pullens. Het ISBN van dit boek is 9789046905760 of 9046905764. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Portaal praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs

 • 1 Taalonderwijs

 • Welke vaardigheden vallen onder mondelinge taalvaardigheid?
  Luistervaardigheid, spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid
 • Wat wordt verstaan onder actief luisteren?
  De luisteraar laat op actieve wijze merken dat hij luistert bijv. door te knikken
 • Uit welke elementen bestaat spreken?
  Spreektechniek (een goede uitspraak, een duidelijke articulatie en een begrijpelijke intonatie)
  Welke klankenreeks hoort bij welke betekenis.
  De woorden moeten in logische zinnen worden geplaatst.
 • Non-verbale vaardigheden (tonen en kijken) zijn net zo belangrijk als verbale vaardigheden (spreken en luisteren).
 • Waar staat CAT en DAT voor?
  Cognitief Academisch Taalgebruik en Dagelijks Algemeen Taalgebruik
 • Wat kan school doen aan de motivatie van leerlingen om goed te leren spreken en luisteren
  • leerlingen de ruimte geven om te communiceren
  • bevorderen dat leerlingen zich veilig voelen, geen angst om te spreken
  • aansluiten bij het niveau van de leerlingen en proberen hen steeds verder te brengen
 • Hoe kan een leerkracht spreek- en luisteronderwijs integreren in de dagelijkse praktijk?
  • doelgericht aandacht besteden aan mondelinge taal
  • bewust taal als middel gebruiken
  • mondelinge taal betekenis en functioneel maken in een rijke , sprankelende taalomgeving
  • gerichte constructieve feedback geven in interactieve situaties
 • Welke taalgroeimiddelen kan een leerkracht inzetten om de mondelinge ontwikkeling van leerlingen te stimuleren?
  Taalaanbod
  Taalruimte
  Feedback
  Taalstimulering
 • Wanneer spreken we van een optimaal taalaanbod?
  • correct
  • begrijpelijk
  • rijk
 • Waar moet een leerkracht op letten waneer hij interactiemogelijkheden creëert om actief spreken en luisteren te stimuleren?
  Ruimte om te spreken (beurtruimte en onderwerpsruimte)
  gevarieerde en taalrijke onderwijssituaties creëren
  sociaal leren mogelijk maken (o.a beurten verdelen)
  Taalruimte creëren door werken in kleine kringen
 • Wat voor soort feedback kan een leerkracht geven?
  Taalontwikkelingsgerichte feedback: (gericht op het taalgebruik van een kind. (op de inhoud of op de vorm)
  Interactiefeedback:  feedback op de manier waarop leerlingen met elkaar in gesprek zijn door gesprekspatron te benoemen (bijv. beurtwisseling, de bijdrage)
 • Wat zijn sociale taalfuncties?
  Functies die gericht zijn om contact met anderen tot stand te brengen.
  1. zelfhandhaving. Ik wil limonade
  2. sturen van anderen. En toen was jij de politieagent
  3. zelfsturing. En nu zet ik er nog een blokje op
  4. structurering. Mag ik nu? 
 • Wat zijn de verschillende functies van taal?
  Communiceren
  Conceptualiseren
  Expressie tonen
 • Wat betekent de functie conceptualiseren en geef voorbeelden van deze functies?

  Taal wordt gebruikt om de werkelijkheid uit te drukken. Hiervoor gebruiken we cognitieve taalfuncties. Zoals
  • rapporteren (het benoemen of labelen van gebeurtenissen)
  • beschrijven
  • redeneren (beargumenteerde verbanden leggen)
  • projecteren (kinderen gebruiken taal om zich te verplaatsen in een ander persoon
  • reflecteren (eigen interne processen onder woorden brengen)
 • Hoe kun je vragen onderscheiden naar doel en naar vorm?
  • Doel:
  • controlevragen
  • reproductievragen
  • oplossingsgerichte vragen
  • meningsvragen
  • evaluatievragen
  • alsof vragen
  • diagnostische vragen

  Vorm:
  • gesloten vragen
  • open vragen
 • Wat is intentioneel taalonderwijs?
  Taalonderwijs met als doel een spreek-en of luisterdoel
 • Wat is intentioneel taalonderwijs?
  Taalonderwijs met als doel een spreek-en of luisterdoel
 • 1.1 Waarom (taal)onderwijs

 • Wat kunnen wij via taal?
  Onszelf uitdrukken en relaties aangaan met andere mensen
 • Wat zijn de primaire menselijke behoeften?
  Expressie en contact
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn tussendoelen voor gevorderde geletterdheid?
Voor groep 4 t/m 8 (onderverdeling midden/bovenbouw):
 •  lees- en schrijfmotivatie
 • technische lezen
 • spelling en interpunctie
 • begrijpend lezen
 • strategisch schrijven
 • informatieverwerking
 • leeswoordenschat
 • reflectie op geschreven taal
Wat zijn tussendoelen voor beginnende geletterdheid?
Voor groep 1 t/m 3:
 • boek oriëntatie
 • verhaalbegrip
 • relatie tussen gesproken taal en geschreven taal
 • functies van geschreven taal
 • taalbewustzijn
 • alfabetisch principe
 • functioneel/technisch/begrijpend lezen en schrijven
Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden van lezen?
Kritisch kunnen omgaan met teksten
Digitale geletterdheid (media wijsheid en leren omgaan met digitale informatie - vinden/beoordelen ervan)
Wat is het nadeel van een verdeling in aspecten van leesonderwijs?
Leerlingen kunnen een vertekend beeld krijgen wat lezen nu eigenlijk inhoud. De ene keer lezen ze om te begrijpen, de andere keer om te leren, en dan weer alleen maar op snelheid zonder begrip.
Uit welke 5 aspecten bestaat het leren lezen?
Technisch lezen (letter-klankkoppeling)
Vrij lezen (kilometers maken)
Begrijpend lezen (aanleren van leesstrategieën)
Lezen bij zaakvakken
Lezen binnen een thema (aansluiten bij interesses+aanleren nieuwe woorden)
Welke 6 vormen van kennis van taal zijn er?
 1. Orthografische kennis (letterkennis)
 2. Fonologische kennis (kennis hoe een letter verklankt)
 3. Morfologische kennis (kennis van de opbouw van woorden)
 4. Semantische kennis (betekenis van woorden kennen)
 5. Syntactische kennis (kennis van zinsopbouw)
 6. Tekstuele en pragmatische kennis ( kennis van tekstsoorten en hun functies)
Wat is de rol van school?
De meeste kinderen leren lezen en schrijven op school.
Hiervoor zijn verschillende vormen van kennis nodig.
Wat is er nog meer nog meer nodig om te leren lezen?
Kennis van de wereld
Motivatie
Wat zijn kenmerken van een goede lezer?
 • Hij heeft een leesdoel
 • hij maakt gebruik van aanwijzingen rondom de tekst
 • hij roept eerder verworven kennis op
 • hij kiest voor een leesmanier
 • hij maakt al lezend steeds gebruik van zijn kennis van de taal
 • hij gaat tijdens het lezen na of hij de tekst nog begrijpt
 • hij bepaalt na het lezen of zijn leesdoel is bereikt
Hoe verloopt het interactieve model?
Het interactieve model bij lezen gaat er van uit dat lagere-orde processen en de hogere-ordeprocessen elkaar beïnvloeden. Een moeilijke tekst lezen vraagt cognitief veel omdat de woorden onbekend zijn (bottom-up) en men onbekend is met het onderwerp (top-down).