Samenvatting Powerpoints Klinische Psychologie

-
340 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Powerpoints Klinische Psychologie

 • 1 Fear conditioning as a model for the acquisition and extinction of fear

 • Wat is de definitie van angst?
  Angst is een specifieke staat van een organisme in de aanwezigheid van een actuele of waargenomen bedreiging die wordt gekarakteriseerd door: specifieke gedachtes en gevoelens, fysiologische veranderingen en gedrag.
 • Uit welke drie kenmerken bestaat de actuele of waargenomen bedreiging bij angst?
  • Specifieke gedachtes en gevoelens (negatief affect)
  • Fysiologische veranderingen (snellere hartslag)
  • Gedragingen (vermijden, bevriezen)
 • Wat is het verschil tussen angst en pathologische angst?
  Het verschil tussen angst en pathologische angst, is dat angst normaal gesproken adaptief is (het bereidt voor op een gevaarlijke situatie en heeft evolutionaire voordelen). Wanneer angst echter buitenproportioneel is voor de actuele bedreiging, of het chronisch is, wordt het maladaptief.
 • Welke 10 DSM-V angststoornissen zijn er opgenomen?
  1. Separatieangststoornis
  2. Selectief mutisme
  3. Specifieke fobie
  4. Sociale angststoornis
  5. Paniekstoornis
  6. Agorafobie
  7. Gegeneraliseerde angststoornis
  8. Middelen/medicatie-veroorzaakte angststoornis
  9. Onspecifieke angststoornis
  10. Posttraumatischestressstoornis (staat nu in de DSM als trauma-en stressorgerelateerde stoornis)
 • Welke angststoornis(sen) staan anders gecategoriseerd dan de overige angststoornissen en onder welk kopje zijn zij opgenomen?
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Acute stressstoornis

  Deze zijn opgenomen onder: trauma-en-stressorgerelateerde stoornis.
 • Economische kosten van angststoornissen zijn ongeveer 42.3 miljard dollar in de USA. (Greenberg et al., 1999)
 • Hoeveel procent van de mensen worden blootgesteld aan één of meerdere traumatische gebeurtenissen in hun leven?
  Ongeveer 95% van de mensen.
 • Hoeveel procent van de trauma-overlevenden ontwikkelen een angststoornis?
  Tussen de 10% en 30%
 • Wat is de lifetime prevalentie van mensen met een PTSS in West-Europa? Hoeveel % in Noord-Amerika en hoeveel % in landen met een besloten geweld?
  Lifetime prevalentie in West-Europa: 1-2%
  Noord-Amerika: 6-9%
  Besloten gemeenschap: 10%
 • 1.1 Etiology of fear

 • Welke vormen van mentale stoornis(sen) zijn de grootste van alle pathologische stoornissen?
  Angststoornissen zijn de grootste vormen van mentale stoornissen
 • 1.1.1 Classical fear conditioning theory

 • Wat is een CS?
  Een CS, geconditioneerde stimulus, is een neutrale stimulus die an sich geen angst zou veroorzaken (bijv. Hond)
 • Wat is een US?
  Een US, ongeconditioneerde stimulus is een angstige stimulus (bijv. Hond bijt).
 • Wat is een UR?
  Een UR, ongeconditioneerde respons, is het gevolg aan de angstige stimulus (bijv. Pijn).
 • Wat is een CR?
  Een CR, geconditioneerde respons, is een reactie door de link van CS-US, en bang zijn voor de UR. Er ontstaat dus een link tussen de CS en UR. Hond - bijten - pijn (dus link tussen hond en pijn)
 • Welke link ontstaat er bij een CR?
  Er ontstaat een link tussen de CS en de UR.
 • 1.1.2 Problems with the classical fear conditioning theory

 • Wat zijn de problemen van de klassieke-conditioneringstheorie voor angst?
  • Niet bij iedereen met een specifieke fobie, ligt een geconditioneerde ervaring aan ten grondslag
  • Niet iedereen met een geconditioneerde ervaring, ontwikkelt een specifieke fobie (tot 73% niet)
  • Objecten en situaties die mensen beangstigen is vaak niet-random (denk aan vliegtuig-fiets voorbeeld en evolutionair vs. Niet evolutionair)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Eetstoornissen kennen de hoogste mortaliteit in vergelijking met andere psychiatrische ziektebeelden. Hoeveel procent van anorexia en boulimia patiënten overlijdt?
 • 15% van de anorexia patiënten overlijdt
 • 3,9% van de boulimiapatiënten overlijdt.
 • Voor BED is er nog onvoldoende informatie beschikbaar.
Waar dient de begeleiding van een VB persoon op afgestemd te worden?
De begeleiding bij een VB persoon dient te worden afgestemd op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt.
Wat zijn de kenmerken en de oorzakelijke factoren van een VB?
 • Biologische factoren (pre- peri- en postnataal)
  zoals FAS
  Stress en mogelijke zuurstofgebrek bij geboorte
 • Sociale factoren
  Adoptie, slechte opvoedingssituatie, VB ouders, cultuur etc.
 • Genetische factoren
  Syndromale afwijkingen
  VB ouders (nature)
Zijn mensen in de netwerkbenadering kwetsbaarder bij low-connectivity of high-connectivity? Leg uit!
Mensen zijn kwetsbaarder bij high connectivity in het netwerk. De symptomen beïnvloeden elkaar snel. Dit ten opzichte van low-connectivity in het netwerk waar symptomen elkaar niet heel snel beïnvloeden.
Wat zijn de voordelen van experience sampling?
 • Inzicht krijgen in eigen emoties, terugval en verloop v. Ziekte
 • Mogelijkheid tot shared decision making
 • Geen last van geheugenbias (niet meer achteraf invullen hoe je je toen hebt gevoeld)
Wat is Experience sampling?
Experience sampling is via je telefoon dagelijks een aantal metingen uitvoeren (denk hierbij aan app daylio).
Is hunkering altijd een voorspeller van terugval?
Nee, hunkering hoeft geen voorspeller te zijn van terugval. Men kan immers terugvallen zonder ervaren hunkering, door automatische responsen en bijv. Gewoontegedrag.
Wat gebeurt er bij onttrekking aan verdovende middelen met hallucinaties en intacte realiteitstoetsing en bij hallucinaties en gestoorde realiteitstoetsing?
 • Bij hallucinaties en intacte realiteitstoetsing -> onttrekking met waarnemingsstoornissen
 • Bij hallucinaties en gestoorde realiteitstoetsing -> psychotische stoornis door middel
Aan de hand van welke 3 aspecten verandert men in schematherapie de basisschema's?
 • Voelen (experiëntiële ervaringsmethoden)
 • Denken (cognitieve modellen)
 • Doen (gedragsmethoden)
Volgens de schemagerichte therapie worden persoonlijkheidsstoornissen omschreven aan de hand van 4 punten. Welke zijn dit?
 • Zelfbeeld (disfunctioneel)
 • Beeld van anderen
 • Basic-beliefs (kernovertuigingen)
 • Basic-strategy (hoe een persoon ermee omgaat)